Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowoczesne metody badania specjacji chromu w próbkach środowiskowych wykorzystujące selektywne materiały sorpcyjne z odwzorowanymi jonami chromu

2012/07/B/ST4/01581

Słowa kluczowe:

bionieorganiczna analiza specjacyjna nowe materiały sorpcyjne polimery z odwzorowanymi jonami chrom ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami rozdzielanie próbki środowiskowe

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_13: Chemia środowiska

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 339 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-03

Zakończenie projektu: 2016-12-02

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyparka próżniowa. Za kwotę 12 988 PLN
 2. Kolumna chromatograficzna do badania specjacji Cr techniką HPLC z procedurą. Za kwotę 4 883 PLN
 3. Pompa perystaltyczna (4-kanałowa) (2 szt.). Za kwotę 20 000 PLN
 4. System oczyszczania wody. Za kwotę 15 000 PLN
 5. waga analityczna. Za kwotę 3 047 PLN
 6. System do destylacji kwasów (sub-boiling). Za kwotę 12 000 PLN
 7. Waga analityczna. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Studies on the effect of functional monomer and porogen on the properties of ion imprinted polymers based on Cr(III)-1,10-phenanthroline complex designed for selective removal of Cr(III) ions IF: 2,725
  Autorzy:
  Laura Trzonkowska, Barbara Lesniewska, Beata Godlewska-Zylkiewicz
  Czasopismo:
  Reactive and Functional Polymers (rok: 2017, tom: 117, strony: 131-139), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.reactfunctpolym.2017.04.006 - link do publikacji
 2. Chromium Speciation in Wastewater and Sewage by Solid-Phase Extraction Using a New Diphenylcarbazone-Incorporated Resin IF: 1,551
  Autorzy:
  Barbara Leśniewska, Anna Jeglikowska, Beata Godlewska-Żyłkiewicz
  Czasopismo:
  Water, Air & Soil Pollution (rok: 2016, tom: 227, strony: 291-390), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11270-016-2974-0 - link do publikacji
 3. Selective Separation of Chromium Species from Soils by Single-Step Extraction Methods: a Critical Appraisal IF: 1,702
  Autorzy:
  Barbara Leśniewska, Marta Gontarska, Beata Godlewska-Żyłkiewicz
  Czasopismo:
  Water, Air & Soil Pollution (rok: 2017, tom: 228, strony: 274 (14 pages)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11270-017-3459-5 - link do publikacji
 4. A novel ion-imprinted polymeric sorbent for separation and determination of chromium(III) species in wastewater IF: 1,119
  Autorzy:
  Barbara Leśniewska, Iwona Jakubowska, Elżbieta Zambrzycka, Beata Godlewska-Żyłkiewicz
  Czasopismo:
  Turkish Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: 40, strony: 933-943), Wydawca: Tubitak
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3906/kim-1606-34 - link do publikacji
 5. Recent advances in on-line methods based on extraction for speciation analysis of chromium in environmental matrices IF: 2,692
  Autorzy:
  L. Trzonkowska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz
  Czasopismo:
  Critical Reviews in Analytical Chemistry (rok: 2016, tom: 46, strony: 305-322), Wydawca: Taylor Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10408347.2015.1058698 - link do publikacji
 6. Multi-commutation flow system with on-line solid phase extraction exploiting the ion imprinted polymer and FAAS detection for chromium speciation analysis in sewage samples IF: 1,938
  Autorzy:
  B. Leśniewska, L. Trzonkowska, E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz
  Czasopismo:
  Analytical Methods (rok: 2015, tom: 7, strony: 1517-1526), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4AY02773F - link do publikacji
 1. Wpływ reagentów procesu polimeryzacji na selektywność polimerów z odwzorowanymi jonami Cr(III)
  Autorzy:
  Laura Trzonkowska, Barbara Leśniewska, Beata Godlewska-Żyłkiewicz
  Książka:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego (rok: 2016, tom: tom 2, strony: 511-518), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie technik przepływowych w analizie specjacyjnej pierwiastków
  Autorzy:
  L. Trzonkowska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz
  Książka:
  Analiza przepływowa - od teorii do praktyki (rok: 2017, tom: 1, strony: 294-319), Wydawca: Wydawnictwo MALAMUT
  Status:
  Opublikowana