Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Relatywistyczna Informacja Kwantowa

2012/07/E/ST2/01402

Słowa kluczowe:

Relatywistyczna informacja kwantowa kwantowa teoria pola w zakrzywionych czasoprzestrzeniach

Deskryptory:

 • ST2_15: Fizyka ogólna (mechanika kwantowa, kwantowa informacja, zagadnienia interdyscyplinarne,…)
 • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
 • ST2_11: Teoria względności i grawitacja

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Dragan 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 836 560 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-18

Zakończenie projektu: 2018-05-17

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dwa komputery do obliczeń numerycznych.. Za kwotę 16 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (23)
 1. Analog cosmological particle generation in a superconducting circuit IF: 4,568
  Autorzy:
  Zehua Tian, Jiliang Jing, and Andrzej Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2017, tom: 95, strony: 125003), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.95.125003 - link do publikacji
 2. Can a charged decaying particle serve as an ideal clock in the presence of a magnetic field? IF: 4,568
  Autorzy:
  Roberto Pierini, Krzysztof Turzyński, and Andrzej Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2018, tom: 97, strony: 45006), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.97.045006 - link do publikacji
 3. Effect of relativistic motion on witnessing non-classicality of quantum states IF: 2,991
  Autorzy:
  A. Checinska, K. Lorek, and A. Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. A (rok: 2017, tom: 95, strony: 13817), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.95.013817 - link do publikacji
 4. Generating entanglement between two-dimensional cavities in uniform acceleration IF: 4,643
  Autorzy:
  B. Regula, A. R. Lee, A. Dragan, and I. Fuentes
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2016, tom: 93, strony: 25034), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.93.025034 - link do publikacji
 5. Localized projective measurement of a quantum field in non-inertial frames IF: 3,103
  Autorzy:
  Andrzej Dragan, Jason Doukas, Eduardo Mart ́ın-Mart ́ınez, and David Edward Bruschi
  Czasopismo:
  Class. Quantum Grav. (rok: 2013, tom: 30, strony: 235006), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0264-9381/30/23/235006 - link do publikacji
 6. Relativistic Motion Generates Quantum Gates and Entanglement Resonances IF: 7,728
  Autorzy:
  David Edward Bruschi, Andrzej Dragan, Antony R. Lee, Ivette Fuentes, and Jorma Louko
  Czasopismo:
  Phys. Rev. Lett. (rok: 2013, tom: 111, strony: 90504), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.111.090504 - link do publikacji
 7. Detecting the Curvature of de Sitter Universe with Two Entangled Atoms IF: 5,525
  Autorzy:
  Z. Tian, J. Wang, J. Jing, and A. Dragan
  Czasopismo:
  Sci. Rep. (rok: 2016, tom: 6, strony: 35222), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep35222 - link do publikacji
 8. Effect of relativistic acceleration on continuous variable quantum teleportation and dense coding IF: 4,568
  Autorzy:
  Piotr Grochowski, Grzegorz Rajchel, Filip Kiałka, and Andrzej Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2017, tom: 95, strony: 105005), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.95.105005 - link do publikacji
 9. Effect of relativistic acceleration on localized two-mode Gaussian quantum states IF: 4,643
  Autorzy:
  M. Ahmadi, K. Lorek, A. Checinska, A. R. H. Smith, R. B. Mann, and A. Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2016, tom: 93, strony: 124031), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.93.124031 - link do publikacji
 10. Entanglement Enhanced Thermometry in the Detection of the Unruh Effect IF: 2,453
  Autorzy:
  Z. Tian, J. Wang, J. Jing, and A. Dragan
  Czasopismo:
  Ann. Phys. (rok: 2017, tom: 377, strony: 1), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aop.2017.01.011 - link do publikacji
 11. Ideal clocks - a convenient fiction IF: 3,168
  Autorzy:
  K. Lorek, J. Louko, and A. Dragan
  Czasopismo:
  Class. Quantum Grav. (rok: 2015, tom: 32, strony: 175003), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0264-9381/32/3/035013 - link do publikacji
 12. Using a biased qubit to probe complex systems IF: 2,991
  Autorzy:
  F. A. Pollock, A. Chęcińska, S. Pascazio, and K. Modi
  Czasopismo:
  Phys. Rev. A (rok: 2016, tom: 94, strony: 32112), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.94.032112 - link do publikacji
 13. Extraction of genuine tripartite entanglement from the vacuum IF: 2,991
  Autorzy:
  Krzysztof Lorek, Daniel Pecak, Eric G. Brown, and Andrzej Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. A (rok: 2014, tom: 90, strony: 32316), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.90.032316 - link do publikacji
 14. Measuring acceleration using the Purcell effect
  Autorzy:
  Kacper Kożdoń, Ian Durham, and Andrzej Dragan
  Czasopismo:
  Quantum (rok: 2018, tom: 2, strony: 83), Wydawca: Quantum
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22331/q-2018-08-18-83 - link do publikacji
 15. What does it mean for half of an empty cavity to be full? IF: 4,643
  Autorzy:
  E. Brown, M. del Rey, H. Westman, J. Leon, and A. Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2015, tom: 91, strony: 16005), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.91.016005 - link do publikacji
 16. Discriminating quantum field theories in non-inertial frames IF: 3,168
  Autorzy:
  J. Doukas, G. Adesso, S. Pirandola, and A. Dragan
  Czasopismo:
  Class. Quantum Grav. (rok: 2015, tom: 32, strony: 35013), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0264-9381/32/3/035013 - link do publikacji
 17. Effect of acceleration on localized fermionic Gaussian states: From vacuum entanglement to maximally entangled states IF: 4,568
  Autorzy:
  B. Richter, K. Lorek, A. Dragan, and Y. Omar
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2017, tom: 95, strony: 76004), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.95.076004 - link do publikacji
 18. Multimode theory of Gaussian states in uniformly accelerated frames IF: 4,568
  Autorzy:
  Kacper Dębski and Andrzej Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2018, tom: 98, strony: 25003), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.98.025003 - link do publikacji
 19. Spatial entanglement of nonvacuum Gaussian states IF: 4,643
  Autorzy:
  F. Kialka, M. Ahmadi, A. Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2016, tom: 93, strony: 125003), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.93.125003 - link do publikacji
 20. Communication between general-relativistic observers without a shared reference frame IF: 2,991
  Autorzy:
  A. Checinska and A. Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. A (rok: 2015, tom: 92, strony: 12321), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.92.012321 - link do publikacji
 21. Communication between inertial observers with partially correlated reference frames IF: 2,991
  Autorzy:
  M. Ahmadi, A. R. H. Smith, and A. Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. A (rok: 2015, tom: 92, strony: 62319), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.92.062319 - link do publikacji
 22. Massive Unruh particles cannot be directly observed IF: 4,568
  Autorzy:
  Filip Kiałka, Alexander Smith, Mehdi Ahmadi, and Andrzej Dragan
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2018, tom: 97, strony: 65010), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.97.065010 - link do publikacji
 23. Twin paradox with macroscopic clocks in superconducting circuits IF: 2,991
  Autorzy:
  Joel Lindkvist, Carlos Sabín, Ivette Fuentes, Andrzej Dragan, Ida-Maria Svensson, Per Delsing, and Göran Johansson
  Czasopismo:
  Phys. Rev. A (rok: 2014, tom: 90, strony: 52113), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.90.052113 - link do publikacji