Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu jonowego i niejonowego poliakryloamidu na mechanizm stabilności wodnych suspensji tlenków metali

2012/07/B/ST4/00534

Słowa kluczowe:

stabilność suspensji flokulacja stabilizacja steryczna konformacja makrocząsteczek struktura polimerowej warstwy adsorpcyjnej

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Wiśniewska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 538 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-17

Zakończenie projektu: 2016-06-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Zetasizer Nano ZS z uniwersalną celą zanurzeniową i Titratorem MPT-2 firmy Malvern. Za kwotę 296 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Synthetic polyacrylamide as a potential flocculent to remove commercial chromium (III) oxide from aqueous suspension IF: 2,19
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental Science and Technology (rok: 2016, tom: 13, strony: 679-690), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13762-015-0912-0 - link do publikacji
 2. Investigation of removal possibilities of colloidal alumina from aqueous solution by the use of anionic polyacrylamide IF: 1,1
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental Research (rok: 2016, tom: 10, strony: 97-108), Wydawca: University of Tehran
  Status:
  Opublikowana
 3. Adsorption properties of the nanozirconia/anionic polyacrylamide system - Effects of surfactant presence, solution pH and polymer carboxyl groups content IF: 3,387
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 370, strony: 351-356), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.02.188 - link do publikacji
 4. Adsorption properties of the nanozirconia/anionic polyacrylamide system -effects of surfactant presence, solution pH and polymer carboxyl groups content IF: 2,711
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 370, strony: 351-356), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.02.188 - link do publikacji
 5. Effect of the presence of cationic polyacrylamide on the surface properties of aqueous alumina suspension - stability mechanism IF: 2,538
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 320, strony: 843-851), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.09.133 - link do publikacji
 6. Impact of anionic polyacrylamide on stability and surface properties of the Al2O3 – polymer solution system at different temperatures IF: 1,723
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T.Urban, K. Terpiłowski, D. Sternik
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2016, tom: 294, strony: 1511–1517), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00396-016-3906-7 - link do publikacji
 7. Impact of polyacrylamide with different contents of carboxyl groups on the chromium (III) oxide adsorption properties in aqueous solution IF: 4,331
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2015, tom: 283, strony: 815-823), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Impact of anionic and cationic polyacrylamide on the stability of aqueous alumina suspension - comparison of adsorption mechanism IF: 2,41
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2015, tom: 293, strony: 1171-1179), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00396-015-3509-8 - link do publikacji
 9. Nanozirconia surface modification by anionic polyacrylamide in relation to the solid suspension stability - effect of anionic surfactant addition IF: 2,942
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  Powder Technology (rok: 2016, tom: 302, strony: 357-362), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.powtec.2016.09.009 - link do publikacji
 10. Adsorpcja poliakryloamidu jonowego w układzie tlenek chromu(III)/roztwór - badanie możliwości usuwania niepożądanego ciała stałego ze środowiska wodnego IF: 0,399
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95/5, strony: 1009-1013), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2016.5.24. - link do publikacji
 11. Adsorption of cationic polyacrylamide on the surface of mesoporous nanozirconia and its influence on the solid aqueous suspension stability IF: 2,714
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, s. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A (rok: 2016, tom: 509, strony: 214-223), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2016.09.019 - link do publikacji
 12. Influence of temperature on adsorption mechanism of anionic polyacrylamide in the Al2O3 – aqueous solution system IF: 2,2
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2016, tom: 408, strony: 205-211), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2015.09.018 - link do publikacji
 13. Modification of the alumina surface properties by adsorbed anionic polyacrylamide - Impact of polymer hydrolysis IF: 2,063
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Czasopismo:
  Journal of Industrial and Engineering Chemistry (rok: 2015, tom: 21, strony: 925-931), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jiec.2014.04.034 - link do publikacji
 1. Właściwości elektrokinetyczne układu poliakryloamid anionowy/Al2O3 – wpływ stopnia hydrolizy polimeru
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Książka:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2015, tom: II, strony: 714-717), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
 2. Właściwości reologiczne wodnego roztworu poliakryloamidu kationowego
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban
  Książka:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2014, tom: II, strony: 905-908), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ adsorpcji poliakryloamidu anionowego na ładunek powierzchniowy tlenku chromu (III)
  Autorzy:
  S. Chibowski, T. Urban, M. Wiśniewska
  Książka:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2014, tom: II, strony: 897-900), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
 4. Badanie struktury podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz ZrO2 – wodny roztwór poliakryloamidu jonowego
  Autorzy:
  S. Chibowski, M. Wiśniewska, T. Urban
  Książka:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2016, tom: II, strony: 769-772), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ pH roztworu oraz zawartości grup anionowych polimeru na mechanizm adsorpcji poliakryloamidu na powierzchni Al2O3
  Autorzy:
  S. Chibowski, M. Wiśniewska, T. Urban
  Książka:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2015, tom: II, strony: 673-676), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana