Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wykorzystanie analizy morfodynamiki koryta i równiny zalewowej w prognozowaniu geomorfologicznych skutków ekstremalnych wezbrań w dużej rzece nizinnej.

2012/07/N/ST10/03294

Słowa kluczowe:

geomorfologia fluwialna powódź równina zalewowa podłoże aluwiów

Deskryptory:

 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia, glacjologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Geoinżynierii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Grzegorz Wierzbicki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 50 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-02

Zakończenie projektu: 2014-08-01

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Hydrologiczne uwarunkowania morfogenezy erozyjnych form rzeźby równiny zalewowej a przykładzie doliny Bugu
  Autorzy:
  Piotr Ostrowski, Marta Utratna
  Czasopismo:
  Sci. Rev. Eng. Env. Sci. Przegl ą d Naukowy – In ż ynieria i Kszta ł towanie Ś rodowiska (rok: 2018, tom: 27(1), strony: 57-70), Wydawca: SGGW WBiIŚ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22630/PNIKS.2018.27.1.6 - link do publikacji
 2. Geological setting control of flood dynamics in lowland rivers (Poland) IF: 4,9
  Autorzy:
  Grzegorz Wierzbicki, Piotr Ostrowski, Tomasz Falkowski, Michał Mazgajski
  Czasopismo:
  Science of The Total Environment (rok: 2018, tom: 636, strony: 367-382), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.04.250 - link do publikacji