Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja i charakterystyka sekwencji rodziny genów kodujących glikoproteiny ciążowe PAG (Pregnancy-associated glycoproteins) u bobra europejskiego (Castor fiber L.)

2012/07/N/NZ9/02050

Słowa kluczowe:

bóbr genom glikoproteiny łożyskowe PAG

Deskryptory:

 • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych
 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aleksandra Lipka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 129 860 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-01

Zakończenie projektu: 2016-07-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. DNAsis v.3.0 (Hitachi Miraibo, Japonia). Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Identification of differentially expressed placental transcripts during multiple gestations in the Eurasian beaver (Castor fiber L.) IF: 2,656
  Autorzy:
  A. Lipka, L. Paukszto, M. Majewska, J. P. Jastrzebski, K. Myszczynski, G. Panasiewicz, B. Szafranska
  Czasopismo:
  Reproduction Fertility and Development (rok: 2017, tom: 29, strony: 2073-2084), Wydawca: CSIRO PUBLISHING
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1071/RD16186 - link do publikacji
 2. De novo characterization of placental transcriptome in the Eurasian beaver (Castor fiber L.) IF: 3,496
  Autorzy:
  Aleksandra Lipka, Lukasz Paukszto, Marta Majewska, Jan Pawel Jastrzebski, Grzegorz Panasiewicz, Bozena Szafranska
  Czasopismo:
  Functional & Integrative Genomics , Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 3. Gene structure of the pregnancy-associated glycoprotein-like (PAG-L) in the Eurasian beaver (Castor fiber L.) IF: 3,496
  Autorzy:
  Aleksandra Lipka, Marta Majewska, Grzegorz Panasiewicz, Martyna Bieniek-Kobuszewska, Bozena Szafranska
  Czasopismo:
  Functional & Integrative Genomics (rok: 2017, tom: 17, strony: 559-605), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10142-017-0557-9 - link do publikacji
 4. Identification of Placental Aspartic Proteinase in the Eurasian Beaver (Castor fiber L.) IF: 3,226
  Autorzy:
  A. LIPKA, G. Panasiewicz, M. Majewska, L. Paukszto, M. Bieniek-Kobuszewska & B. Szafranska
  Czasopismo:
  International Journal o f Molecular Sciences (rok: 2018, tom: 19, strony: 1229), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms19041229 - link do publikacji
 1. Sekwencjonowanie amplikonów rodziny genów PAG (Pregnancy-Associated Glycoprotein) w rejonie eksonu 5 i intronu E u bobra europejskiego (Castor fiber L.)
  Autorzy:
  Zamojska A., Panasiewicz G., Szafranska B.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 11-13 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Novel sequence of Pregnancy-Associated Glycoprotein genes (within exon 1) identified in the European beaver genome.
  Autorzy:
  ALEKSANDRA LIPKA, Marta Majewska, Grzegorz Panasiewicz, Bozena Szafranska
  Konferencja:
  The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction (rok: 2016, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozdrodu
  Data:
  konferencja 3-5 Lutego
  Status:
  Opublikowana
 3. Novel sequence of Pregnancy-Associated Glycoprotein genes (within exon 6) identified in the European beaver genome.
  Autorzy:
  ZAMOJSKA A., Majewska M., Panasiewicz G., Szafranska B
  Konferencja:
  Animal Physiology 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA
  Data:
  konferencja 1st–3rd June
  Status:
  Opublikowana
 4. Sequence identification within exons 2 and 3 of the Pregnancy-Associated Glycoprotein gene family (PAGs) in the European beaver.
  Autorzy:
  Zamojska A., Panasiewicz G., Szafranska B.
  Konferencja:
  XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Fizjologiczne
  Data:
  konferencja 18–20 września
  Status:
  Opublikowana