Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Spinele (Zn,Mg)Al2O4 jako markery up-konwertujące komórek nowotworowych: otrzymywanie, właściwości i mechanizmy fizyczne przekazów energii i ich funkcjonalizacja biologiczna

2012/07/B/ST5/02080

Słowa kluczowe:

markery up-conwertujące komórek norotworowych terapia fotodynamiczna rozpraszanie ramanowskie

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Suchocki 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 429 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-02

Zakończenie projektu: 2017-04-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 1. First-principles calculations of the electronic, optical and elastic properties of CdIn2S4 thiospinel at ambient and elevated pressure
  Autorzy:
  V Krasnenko and M G Brik
  Czasopismo:
  Materials Research Express (rok: 2014, tom: 1, strony: 15905), Wydawca: IOPscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1591/1/1/015905 - link do publikacji
 2. Lattice Parameters and Stability of the Spinel Compounds in Relation to the Ionic Radii and Electronegativities of Constituting Chemical Elements IF: 4,796
  Autorzy:
  Mikhail G. Brik, Andrzej Suchocki, Agata Kamińska
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 53, strony: 5088-5099), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ic500200a - link do publikacji
 3. Optical properties of pure and Ce3+ doped gadolinium gallium garnet crystals and epitaxial layers IF: 2,719
  Autorzy:
  I.I. Syvorotka, D.Sugak, A.Wierzbicka, A.Wittlin, H.Przybylińska, J.Barzowska, A.Barcz, M.Berkowski, J.Domagała, S.Mahlik, M.Grinberg, Chong-Geng Ma, M.G. Brik, A.Kamińska, Z.R.Zytkiewicz, A.Suchocki
  Czasopismo:
  J. Luminescence (rok: 2015, tom: 164, strony: 31-37), Wydawca: Elsecier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2015.03.014 - link do publikacji
 4. Upconversion fluorescence imaging of HeLa cells using ROS generating SiO2-coated lanthanide-doped NaYF4 nanoconstructures IF: 3,289
  Autorzy:
  Przemysław Kowalik, Bożena Sikora, Jakub Mikulski, Krzysztof Fronc, Izabela Kamińska, Paulo C. Morais, Paulo Eduardo de Souza, Rodrigo Barbosa Nunes, Fabiane Hiratsuka Veiga-Souza, Grzegorz Gruzeł, Roman Minikayev, Tomasz Wojciechowski, Ewa Mosiniewicz-Szablewska, Maciej Szewczyk, Mirosława Pawlyta, Andrzej Sienkiewicz, Mariusz Łapiński, Karolina Zajdel, Piotr Stępień, Jacek Szczepkowski, Włodzimierz Jastrzębski, Małgorzata Frontczak-Baniewicz, Wojciech Paszkowicz, Danek Elbaum
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 30262), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra25383k - link do publikacji
 5. All-Wurtzite (In,Ga)As-(Ga,Mn)As Core−Shell Nanowires Grown by Molecular Beam Epitaxy IF: 12,94
  Autorzy:
  Aloyzas Šiušys, Janusz Sadowski, Maciej Sawicki, Sławomir Kret, Tomasz Wojciechowski, Katarzyna Gas, Wojciech Szuszkiewicz, Agnieszka Kaminska, Tomasz Story
  Czasopismo:
  Nano Letters (rok: 2014, tom: 14, strony: 4263-4272), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/nl500896d - link do publikacji
 6. Empirical relation between covalence and the energy position of the Ni2+ 1E state in octahedral complexes IF: 2,367
  Autorzy:
  M.G. Brik, A.M.Srivastava, N.M.Avram A.Suchocki
  Czasopismo:
  J. Luminescence (rok: 2014, tom: 148, strony: 338-341), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2013.12.052 - link do publikacji
 7. Energy level schemes of fN electronic configurations for the di- tri-, and tetravalent lanthanides and actinides in a free state IF: 2,719
  Autorzy:
  C.-G. Ma, M.G.Brik, D.-X.Liu, B.Feng, YaTian, A.Suchocki
  Czasopismo:
  J. Luminescence (rok: 2016, tom: 170, strony: 369-374), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2015.07.053 - link do publikacji
 8. Fluorescence resonance energy transfer between ZnO/MgO/carboxymethyl-b-cyclodextrin and Nile Red in HeLa cells – biosensing applications IF: 3,708
  Autorzy:
  B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska K. Koper, M. Chwastyk, P. Stępień, W. Paszkowicz, T. Wojciechowski, K. Sobczak. D. Elbaum
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 1323-1330), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra13011a - link do publikacji
 9. Mammalian cell defence mechanisms against cytotoxicity of NaYF4:(Er,Yb,Gd) nanoparticles IF: 7,367
  Autorzy:
  Bożena Sikora, Przemysław Kowalik, Jakub Mikulski, Krzysztof Fronc, Izabela Kamińska, Maciej Szewczyk, Anna Konopka, Karolina Zajdel, Roman Minikayev, Kamil Sobczak, Wojciech Zaleszczyk, Anna Borodziuk, Jarosław Rybusiński, Jacek Szczytko, Andrzej Sienkiewicz, Piotr Stępień, Małgorzata Frontczak-Baniewicz, Mariusz Łapiński, Grzegorz Wilczyński, Wojciech Paszkowicz, Andrzej Twardowski, Danek Elbaum
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: ?, strony: ?), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nr03705h - link do publikacji
 10. High pressure studies of Eu2+ and Mn2+ doped NaScSi2O6 clinopyroxenes IF: 3,289
  Autorzy:
  J. Barzowska, Zhiguo Xia, D. Jankowski, D. Włodarczyk, K. Szczodrowski, Chong-Geng Ma, M. G. Brik, Ya. Zhydachevskii and A. Suchocki
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 275-284), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra24854c - link do publikacji
 11. Synthesis of ZnAl2O4:(Er3+,Yb3+) spinel-type nanocrystalline upconverting luminescent marker in HeLa carcinoma cells, using a combustion aerosol method route IF: 3,78
  Autorzy:
  Izabela Kaminska, Krzysztof Fronc, Bozena Sikora, Kamil Koper, Roman Minikayev, Wojciech Paszkowicz, Kamil Sobczak, Tomasz Wojciechowski, Mateusz Chwastyk, Anna Reszka, Bogdan J. Kowalski, Piotr Stepien, and Danek Elbaum
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 56596), Wydawca: Royal SOciety of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra10976g - link do publikacji
 12. Ambient and high pressure spectroscopy of Ce3+ doped yttrium gallium garnet IF: 2,844
  Autorzy:
  A. Wittlin, H. Przybylińska, M. Berkowski, A. Kamińska, P. Nowakowski, P. Sybilski, Chong-Geng Ma, M.G. Brik and A. Suchocki
  Czasopismo:
  OPTICAL MATERIALS EXPRESS (rok: 2015, tom: 5, strony: 1868), Wydawca: OSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OME.5.001868 - link do publikacji
 13. Electronic structure of Ce3+ in yttrium and lutetium orthoaluminate crystals and single crystal layers IF: 3,03
  Autorzy:
  Yongjie Wang, D. Włodarczyk, Li Li, A. Wittlin, H. Przybylińska, P. Sybilski, Ya. Zhydachevskii, Chong-Geng Ma, M.G. Brik, M. Malinowski, Yu. Zorenko, V. Gorbenko, and A. Suchocki
  Czasopismo:
  J. Alloys & Compounds (rok: 2017, tom: 723, strony: 157-163), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.06.235 - link do publikacji
 14. The Influence of Calcium Glycerophosphate (GPCa) Modifier on Physicochemical, Mechanical, and Biological Performance of Polyurethanes Applicable as Biomaterials for Bone Tissue Scaffolds Fabrication IF: 3,364
  Autorzy:
  Justyna Kucinskan-Lipka, Iga Gubanska, Olexandr Korchynskyi, Khrystyna Malysheva, Marcin Kostrzewa, Damian Włodarczyk, Jakub Karczewski,Helena Janik
  Czasopismo:
  polymers (rok: 2017, tom: 9, strony: 329), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym9080329 - link do publikacji
 15. Wurtzite (Ga,Mn)As nanowire shells with ferromagnetic properties IF: 7,76
  Autorzy:
  J. Sadowski, S. Kret, A. Šiušys, T. Wojciechowski, K. Gas, M. F. Islam, C. M. Canali and M. Sawicki
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: 9, strony: 2129-2137), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6nr08070g - link do publikacji
 16. Spin-Forbidden Transitions in the Spectra of Transition Metal Ions and Nephelauxetic Effect IF: 1,558
  Autorzy:
  M. G. Brik, S. J. Camardello, A. M. Srivastava, N. M. Avram, and A. Suchocki
  Czasopismo:
  ECS Journal of Solid State Science and Technology (rok: 2016, tom: 5, strony: R3067 - R3077), Wydawca: ECS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0091601jss - link do publikacji