Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja nowych biomarkerów stanów patofizjologicznych na podstawie oznaczanych profili metabolomicznych i bioinformatycznie zintegrowanego podejścia systemowego

2012/07/E/NZ7/04411

Słowa kluczowe:

metabolomika związki wielkocząsteczkowe biomarkery bioinformatyka LC-TOF LC-MS/ MS GC-MS CE-TOF choroby sercowo-naczyniowe choroby nowotworowe

Deskryptory:

 • NZ2_4: Metabolomika
 • NZ2_7: Bioinformatyka
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Michał Markuszewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 498 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-05

Zakończenie projektu: 2020-07-04

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Determination of pterins in urine by HPLC with UV and fluoroscent detection using different types of chromatographic stationary phases (HILIC, RP C8, RP C18) IF: 2,829
  Autorzy:
  Kośliński P., Jarzemski P., Markuszewski M.J., Kaliszan R.
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2014, tom: 91, strony: 37-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pba.2013.12.012 - link do publikacji
 2. Determination of urinary pterins by capillary electrophoresis coupled with LED-induced fluorescence detector IF: 3,06
  Autorzy:
  Grochocki, W., Buszewska-Forajta, M., Macioszek, S., Markuszewski, M.J.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2019, tom: 24, strony: 1166), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules24061166 - link do publikacji
 3. Metabolomic Signature of Early Vascular Aging (EVA) in Hypertension IF: 4,188
  Autorzy:
  Polonis K., Wawrzyniak R., Daghir-Wojtkowiak E., Szyndler A., Chrostowska M., Melander O., Hoffmann M., Kordalewska M., Raczak-Gutknecht J., Bartosińska E., Kaliszan R.,Narkiewicz K., Markuszewski M.J.
  Czasopismo:
  Frontiers in Molecular Biosciences (rok: 2020, tom: 7, strony: 44937), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fmolb.2020.00012 - link do publikacji
 4. Urinary metabolomic signature of muscle-invasive bladder cancer: A multiplatform approach IF: 4,916
  Autorzy:
  Jacyna, J., Wawrzyniak, R., Balayssac, S., Gilard, V., Malet-Martino, M., Sawicka, A., Kordalewska, M., Nowicki L., Kurek, E., Bulska, E., Patejko, M., Markuszewski, M., Gutknecht, P., Matuszewski, M., Siebert, J., Kaliszan, R., Markuszewski, M.J.
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2019, tom: 202, strony: 572-579), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2019.05.039 - link do publikacji
 5. Metabolomics in cardiovascular diseases IF: 2,979
  Autorzy:
  M. Kordalewska, Michał J. Markuszewski
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2015, tom: 113, strony: 121-136), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2015.04.021 - link do publikacji
 6. Multiplatform metabolomics provides insight into the molecular basis of chronic kidney disease IF: 2,813
  Autorzy:
  Kordalewska, M., Macioszek, S., Wawrzyniak, R., Sikorska-Wiśniewska, M., Śledziński, T., Chmielewski, M., Mika, A., Markuszewski, M.J.
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences (rok: 2019, tom: 1117, strony: 49-57), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jchromb.2019.04.003 - link do publikacji
 7. Urine metabolic fingerprinting using LC-MS and GC-MS reveals metabolite changes in prostate cancer : a pilot study IF: 2,979
  Autorzy:
  W. Struck-Lewicka, M. Kordalewska, R. Bujak, A. Yumba Mpanga, M. Markuszewski, J. Jacyna, M. Matuszewski, R. Kaliszan, Michał J. Markuszewski
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2015, tom: 111, strony: 351-361), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2014.12.026 - link do publikacji
 8. Analysis of urinary nucleosides as potential cancer markers determined using LC-MS technique IF: 2,829
  Autorzy:
  Struck-Lewicka W., Kaliszan R., Markuszewski M.J.
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2014, tom: 101, strony: 50-57), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pba.2014.04.022 - link do publikacji
 9. Design of Experiments in metabolomics-related studies: An overview IF: 2,983
  Autorzy:
  Jacyna, J., Kordalewska, M., Markuszewski, M.J.
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2019, tom: 164, strony: 598-606), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2018.11.027 - link do publikacji
 10. GC-MS-based untargeted metabolomics of plasma and urine to evaluate metabolic changes in prostate cancer IF: 2,929
  Autorzy:
  Struck-Lewicka W., Wawrzyniak R., Artymowicz M., Kordalewska M., Markuszewski M., Matuszewski M., Gutknecht P., Siebert J., Markuszewski M.J.
  Czasopismo:
  Journal of Breath Research (rok: 2020, tom: 14, strony: 44939), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1752-7163/abaeca - link do publikacji
 11. Multilevel pharmacokinetics-driven modeling of metabolomics data IF: 3,661
  Autorzy:
  Emilia Daghir‑Wojtkowiak, Paweł Wiczling, Małgorzata Waszczuk‑Jankowska, Roman Kaliszan, Michał Jan Markuszewski
  Czasopismo:
  Metabolomics (rok: 2017, tom: 13, strony: 31), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11306-017-1164-4 - link do publikacji
 12. New plasma preparation approach to enrich metabolome coverage in untargeted metabolomics: plasma protein bound hydrophobic metabolite release with proteinase K IF: 4,122
  Autorzy:
  Renata Wawrzyniak, Anna Kosnowska, Szymon Macioszek, Rafał Bartoszewski, Michał Jan Markuszewski
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 44936), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-27983-0 - link do publikacji
 13. Volatile organic compounds in gastrointestinal stromal tumour tissue originating from patient-derived xenografts IF: 4,318
  Autorzy:
  Renata Wawrzyniak, AgnieszkaWoźniak, Ye Marshet K Gebreyohannes, Bartosz Dykcik, Patrick Schöffski,Michał J Markuszewski
  Czasopismo:
  Journal of Breath Research (rok: 2017, tom: 11, strony: 37101), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1752-7163/aa6d87 - link do publikacji
 14. Bayesian multilevel model of micro RNA levels in ovarian-cancer and healthy subjects IF: 2,776
  Autorzy:
  Wiczling, P., Daghir-Wojtkowiak, E., Kaliszan, R., Markuszewski, M.J., Limon, J., Koczkowska, M., Stukan, M., Kuźniacka, A., Ratajska, M.
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2019, tom: 14, strony: 44943), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0221764 - link do publikacji
 15. Untargeted metabolomics provides insight into mechanisms underlying resistant hypertension IF: 3,853
  Autorzy:
  Renata Bujak, Arlette Yumba- Mpanga, Wiktoria Struck-Lewicka, Marta Kordalewska, Katarzyna Polonis, Małgorzata Patejko, Monika Mironiuk, Anna Szyndler, Marzena Chrostowska, Michał Hoffmann, Ryszard T. Smoleński, Roman Kaliszan, Krzysztof Narkiewicz, Michał J. Markuszewski
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2019, tom: 26, strony: 232-243), Wydawca: Bentham Science Publ.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867324666171006122656 - link do publikacji
 1. Urinary Nucleosides and Deoxynucleosides
  Autorzy:
  Małgorzata Patejko, Wiktoria Struck-Lewicka, Danuta Siluk, Małgorzata Waszczuk-Jankowska, Michał J. Markuszewski
  Książka:
  Advances in Clinical Chemistry (rok: 2018, tom: 83, strony: 18629), Wydawca: Academic Press
  Status:
  Opublikowana