Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne markery oporności na stres w zwierzęcym modelu depresji

2012/07/B/NZ7/01164

Słowa kluczowe:

stresooporność model chronicznego łagodnego stresu macierze miRNA RT-PCR surowica tkanka mózgowa hodowla pierwotna neuronów

Deskryptory:

 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Farmakologii PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 027 190 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-18

Zakończenie projektu: 2016-07-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Fluorymetr Qubit.
 2. Automatyczna stacja pipetująca. Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Reciprocal MicroRNA Expression in Mesocortical Circuit and Its Interplay with Serotonin Transporter Define Resilient Rats in the Chronic Mild Stress IF: 5,397
  Autorzy:
  Zurawek D, Kusmider M, Faron-Gorecka A, Gruca P, Pabian P, Solich J, Kolasa M, Papp M, Dziedzicka-Wayslewska M
  Czasopismo:
  Molecular Neurobiology (rok: 2017, tom: 54, strony: 5741-5751), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12035-016-0107-9 - link do publikacji
 2. Time-dependent miR-16 serum fluctuations together with reciprocal changes in the expression level of miR-16 in mesocortical circuit contribute to stress resilient phenotype in chronic mild stress - An animal model of depression. IF: 4,369
  Autorzy:
  Zurawek D, Kusmider M, Faron-Gorecka A, Gruca P, Pabian P, Kolasa M, Solich J, Szafran-Pilch K, Papp M, Dziedzicka-Wasylewska M.
  Czasopismo:
  European Neuropsychopharmacology (rok: 2016, tom: 26, strony: 23-36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.euroneuro.2015.11.013 - link do publikacji
 1. Changes in miRNA expression profile between stress-vulnerable and stress-resilient rats in Chronic Mild Stress (CMS) - an animal model of depression
  Autorzy:
  Zurawek D, Faron-Gorecka A, Kusmider M, Kolasa M, Pabian P, Solich J, Szafran K, Gruca P, Papp M and Dziedzicka-Wasylewska M
  Konferencja:
  12th International Conference on Cognitive Neuroscience (rok: 2014, ), Wydawca: Frontiers Media S.A.
  Data:
  konferencja 27.07 - 31.07
  Status:
  Opublikowana