Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i optymalizacja właściwości transportowych nowych materiałów termoelektrycznych na bazie Mg2Si do konwersji energii cieplnej na energię elektryczną.

2012/07/N/ST8/01802

Słowa kluczowe:

materiały termoelektryczne konwersja energii krzemek magnezu metoda FAST

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Nieroda 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 95 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-12

Zakończenie projektu: 2015-07-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Podzespoły elektroniczne takich jak: multimetr, zasilacz prądowy, karty pomiarowe itp.. Za kwotę 2 580 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Structural and thermoelectric properties of polycrystalline p-type Mg2-xLixSi IF: 1,798
  Autorzy:
  Pawel Nieroda, Andrzej Kolezynski, Marcin Oszajca, Jacek Milczarek, Krzysztof Wojciechowski
  Czasopismo:
  Journal of Electronic Materials (rok: 2016, tom: 45, strony: 3418-3426), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11664-016-4486-5 - link do publikacji
 2. Theoretical and experimental spectroscopic studies of Bi dopant location in Mg2Si IF: 1,682
  Autorzy:
  Andrzej Kolezynski, Pawel Nieroda, Piotr Jelen, Maciej Sitarz, Krzysztof T. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy (rok: 2015, tom: 76, strony: 31-37), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vibspec.2014.11.002 - link do publikacji
 3. Analiza składu chemicznego i fazowego domieszkowanego Mg2Si otrzymywanego na drodze bezpośredniej reakcji z substratów
  Autorzy:
  Pawel Nieroda, Krzysztof T. Wojciechowski
  Czasopismo:
  MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS (rok: 2014, tom: 66, strony: 429-434), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 4. Li doped Mg2Si p-type thermoelectric material: Theoretical and experimental study IF: 2,131
  Autorzy:
  Andrzej Kolezynski, Pawel Nieroda, Krzysztof T. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Computational Materials Science (rok: 2015, tom: 100, strony: 84-88), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.commatsci.2014.11.015 - link do publikacji
 5. Bismuth doped Mg2Si with improved homogeneity: synthesis, characterization and optimization of thermoelectric properties IF: 2,048
  Autorzy:
  Paweł Nieroda, Juliusz Leszczynski, Andrzej Kolezynski
  Czasopismo:
  Journal of Physics and Chemistry of Solids , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona