Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polimery dendrytyczne w roztworach, fazach skondensowanych, na granicy faz woda/powietrze oraz na podłożach stałych - struktura polimeru a jego właściwości.

2012/07/B/ST5/02045

Słowa kluczowe:

polimery dendrytyczne samoorganizacja roztwory filmy Langmuira i Langmuira-Blodgett

Deskryptory:

  • ST4_1: Chemia fizyczna
  • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
  • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jacek Gregorowicz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 899 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-21

Zakończenie projektu: 2018-09-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony