Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

CleavEx - uniwersalny system ekspozycji naturalnych sekwencji aminokwasowych do badania specyficzności enzymów proteolitycznych

2012/07/N/NZ1/00006

Słowa kluczowe:

proteazy metaloproteinazy MMP gingipainy proteoliza specyficzność substratowa

Deskryptory:

  • NZ1_2: Biochemia
  • NZ1_1: Biologia molekularna
  • NZ1_5: Inżynieria genetyczna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karolina Płaza 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Wirówka z chłodzeniem na probówki typu "falcon" 15 i 50 ml wraz z rotorem i wyposażeniem. Za kwotę 25 000 PLN
  2. Zestaw do elektroforezy.
  3. Wytrząsarka o ruchu kołowo-falowym, wraz z platformą 335x335 mm. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (1)
  1. Gingipains of Porphyromonas gingivalis Affect the Stability and Function of Serine Protease Inhibitor of Kazal-type 6 (SPINK6), a Tissue Inhibitor of Human Kallikreins. IF: 4,125
    Autorzy:
    Plaza K, Kalinska M, Bochenska O, Meyer-Hoffert U, Wu Z, Fischer J, Falkowski K, Sasiadek L, Bielecka E, Potempa B, Kozik A, Potempa J, Kantyka T.
    Czasopismo:
    Journal of Biological Chemistry (rok: 2016, tom: 2, strony: 18753-64), Wydawca: American Society for Biochemistry and Molecular Biology
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1074/jbc.M116.722942 - link do publikacji