Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Udoskonalenie metody detekcji nadtlenku wodoru po przez modyfikację nanocząstek błękitu pruskiego polimerami przewodzącymi oraz zredukowanym tlenkiem grafenu

2012/07/N/ST4/00350

Słowa kluczowe:

nanocząstki Błękitu Pruskiego filmy nanokompozytowe elektrochemiczne sensory polimery przewodzące

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
 • ST4_12: Kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Pajor-Świerzy 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 99 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-16

Zakończenie projektu: 2015-07-15

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Enhancement of the electrocatalytic properties of Prussian Blue containing multilayer films formed by reduced graphene oxide IF: 0,68
  Autorzy:
  A. Pajor-Swierzy, T. Kruk, P. Warszynski
  Czasopismo:
  Colloid and Interface Science Communications (rok: 2014, tom: 1, strony: 45086), Wydawca: Elesevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colcom.2014.05.001 - link do publikacji
 2. Polyelectrolyte films with Prussian Blue nanoparticles and conductive polymers IF: 1,091
  Autorzy:
  A.Pajor-Swierzy, M. Kolasinska-Sojka, P. Warszynski
  Czasopismo:
  Surface Innovations (rok: 2014, tom: 2, strony: 184-193), Wydawca: ICE virtual library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1680/si.13.00033 - link do publikacji