Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oligosilseskwioksanowe nano-nośniki leków.

2012/07/B/ST5/02603

Słowa kluczowe:

Nonokompozyty silseskwioksany funkcjonalizacja modele leków na nośnikach kontrolowane uwalnianie leków mezoporowata krzemionka

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Włodzimierz Stańczyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 828 303 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-13

Zakończenie projektu: 2016-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrometr masowy sprzęzony z chromatografem GC/MS. Za kwotę 290 000 PLN
 2. notebook. Za kwotę 3 899 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. NMR analysis of antitumor drugs: Doxorubicin, daunorubicin and their derivatives IF: 2,347
  Autorzy:
  K. Piórecka, W.A. Stańczyk, M. Florczak
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2017, tom: 58, strony: 152-155), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2016.11. - link do publikacji
 2. An efficient synthetic route for a soluble silsesquioxanedaunorubicin IF: 3,485
  Autorzy:
  K. Rozga-Wijas, A. Michalski
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2016, tom: 84, strony: 490-501), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj. - link do publikacji
 3. Silseskwioksanowe nanonośniki w diagnostyce i biomedycynie IF: 0,6
  Autorzy:
  K. Gradzińska, K. Łabęcka, A. Kowalewska, W.A. Stańczyk
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2016, tom: 61, strony: 231-238), Wydawca: IChP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2016.231 - link do publikacji
 4. Synthesis of the first POSS cage-anthracycline conjugates via amide bond IF: 3,086
  Autorzy:
  K. Piórecka, E. Radzikowska, J. Kurjata, K. Rózga-Wijas, W. A. Stańczyk, E. Wielgus
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: 40, strony: 5997-600), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6nj00347h - link do publikacji
 5. In Vitro Studies of Polyhedral Oligo Silsesquioxanes: Evidence for Their Low Cytotoxicity IF: 3,35
  Autorzy:
  A. Janaszewska, K. Gradzińska, M. Marcinkowska, B. Klajnert-Maculewicz, W.A. Stańczyk
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2015, tom: 8, strony: 6062-6070), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma8095291 - link do publikacji
 6. Star-Shaped and Linear POSS-Polylactide Hybrid Copolymers IF: 3,35
  Autorzy:
  K. Rózga-Wijas, W. Stańczyk, J. Kurjata, S. Kaźmierski
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2015, tom: 8, strony: 4400-4420), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma8074400 - link do publikacji
 7. Unusual Enhancement of Doxorubicin Activity on Co-Delivery with Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane (POSS) IF: 3,236
  Autorzy:
  E. Sobierajska, M. Konopka, A. Janaszewska, K. Piorecka, A. Blauz, M. Stańczyk, W.A. Stańczyk
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2017, tom: 10, strony: 559-561), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana