Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zróżnicowanej ekspozycji na arsen(III) oraz kadm na aktywację szlaku Nrf2-Keap1- głównego systemu adaptacyjnego reagowania w celu ochrony przed czynnikami toksycznymi

2012/07/B/NZ7/04257

Słowa kluczowe:

czynnik transkrypcyjny Nrf2 arsen kadm ekspozycja środowiskowa

Deskryptory:

  • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe
  • NZ7_15: Toksykologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Beata Janasik 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 854 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-02

Zakończenie projektu: 2016-12-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. aspiratory do pobierania powietrza. Za kwotę 30 000 PLN
  2. Komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką. Za kwotę 1 188 PLN
  3. suszarka laboratoryjna. Za kwotę 5 000 PLN
  4. system oczyszczania wody. Za kwotę 60 000 PLN