Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zróżnicowanej ekspozycji na arsen(III) oraz kadm na aktywację szlaku Nrf2-Keap1- głównego systemu adaptacyjnego reagowania w celu ochrony przed czynnikami toksycznymi

2012/07/B/NZ7/04257

Słowa kluczowe:

czynnik transkrypcyjny Nrf2 arsen kadm ekspozycja środowiskowa

Deskryptory:

 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe
 • NZ7_15: Toksykologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Beata Janasik 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 854 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-02

Zakończenie projektu: 2016-12-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. aspiratory do pobierania powietrza. Za kwotę 30 000 PLN
 2. Komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką. Za kwotę 1 188 PLN
 3. suszarka laboratoryjna. Za kwotę 5 000 PLN
 4. system oczyszczania wody. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Relationship between arsenic and selenium in workers occupationally exposed to inorganic arsenic. IF: 2,55
  Autorzy:
  Beata Janasik, Anna Zawisza ,Beata Małachowska, Wojciech Fendler, Magdalena Stanisławska, Renata Kuraś, Wojciech Wąsowicz
  Czasopismo:
  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology (rok: 2017, tom: 42, strony: 76-80), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. EFFECT OF ARSENIC EXPOSURE ON NRF2-KEAP1 PATHWAY AND EPIGENETIC MODIFICATION. IF: 2,361
  Autorzy:
  Beata Janasik, Edyta Reszka, Magdalena Stanisławska, Ewa Jabłonska, Renata Kuraś, Edyta Wieczorek, Beata Małachowska, Wojciech Fendler, Wojciech Wąsowicz
  Czasopismo:
  Biological Trace Elements Research (rok: 2018, tom: 185, strony: 44884), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12011-017-1219-4 - link do publikacji