Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe katalityczne układy cienkowarstwowe wytwarzane metodą nakładania w zimnej plazmie do reaktorów rozszczepiania wody oraz ogniw paliwowych

2012/07/B/ST8/03670

Słowa kluczowe:

zimna plazma cienkie warstwy nanomateriały kataliza roszczepienie wody ogniwa paliwowe,

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Tyczkowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 972 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-18

Zakończenie projektu: 2017-01-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Potencjostat-galwanostat Autolab PGSTAT128N.
 2. Spektrometr UV-VIS ze sferą całkujacą (JASCO V-630). Za kwotę 50 000 PLN
 3. Elektrometr (Keithley 6517 B). Za kwotę 40 000 PLN
 4. Monochromator (LOT-Oriel, MLS-300-300). Za kwotę 100 000 PLN
 5. Symulator światła słonecznego (LOT-Oriel). Za kwotę 70 000 PLN
 6. Elektrometr wraz z akcesoriami do rozbudowy mikroskopu sił atomowych MultiMode.
 7. Multimeter (Keithley 2000).

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Plasma deposited thin iron oxide films as electrocatalyst for oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells IF: 0,62
  Autorzy:
  Ł. Jóźwiak, P. Kazimierski, J. Tyczkowski
  Czasopismo:
  Materials Science (Medz) (rok: 2017, tom: 23, strony: 44910), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5755/j01.ms.23.1.14406 - link do publikacji
 2. Plasma Deposited Ru-based Thin Films for Photoelectrochemical (PEC) Water Splitting IF: 0,58
  Autorzy:
  Ł. Jóźwiak, J. Balcerzak, J. Tyczkowski
  Czasopismo:
  Materials Science (Medz) (rok: 2018, ), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Status:
  Złożona
 3. In-situ XPS analysis of oxidized and reduced plasma deposited ruthenium-based thin catalytic films IF: 4,439
  Autorzy:
  J. Balcerzak, W. Redzynia, J. Tyczkowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 426, strony: 852-855), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.07.248 - link do publikacji
 4. Cobalt oxide-based catalysts deposited by cold plasma for fuel cells IF: 1,79
  Autorzy:
  P. Kazimierski, L. Jozwiak, J. Sielski, J. Tyczkowski
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2015, tom: 594, strony: 44692), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Plasma deposited thin-film sandwich-like bifunctional electrocatalyst for oxygen reduction and evolution reactions IF: 1,939
  Autorzy:
  Ł. Jóźwiak, J. Balcerzak, A. Kubiczek, J. Tyczkowski
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2018, tom: 660, strony: 161-165), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2018.06.002 - link do publikacji
 1. Nanostrukturalne elektrody elektrochemiczne z amorficznych szkliw germanowęglowych wytwarzane w plazmie niskotemperaturowej
  Autorzy:
  J. Sielski, P. Kazimierski, A. Kubiczek, J. Tyczkowski
  Konferencja:
  SYMPOZJUM "Zimna Plazma jako narzędzie Inżynierii Molekularnej" (rok: 2016, ), Wydawca: WIPOS PŁ
  Data:
  konferencja 13-16 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Bifunctional Plasma Codeposited 3D Structured of Electrocatalysts for Oxygen Reduction and Evolution Reactions
  Autorzy:
  Ł. Jóźwiak, J. Balcerzak, J. Sielski, J. Tyczkowski
  Konferencja:
  18-th International Conference-School "Advanced Materials and Technologies" (rok: 2016, ), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Electrochemical water splitting on non-noble metal oxide films grown by PECVD
  Autorzy:
  Ł. Jóźwiak, J. Balcerzak, J. Sielski, M. Kozanecki, J. Tyczkowski
  Konferencja:
  15-th International Conference on Plasma Surface Engineering PSE 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Society of Thin Films
  Data:
  konferencja 12-16 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Plasma deposited thin films of cobalt and ruthenium oxides for photoelectrochemical (PEC) water splitting
  Autorzy:
  M. Marchwicka, K. Gładyszewski, Ł. Jóźwiak, J. Tyczkowski
  Konferencja:
  17-th International Conference "Advanced Materials and Technologies" (rok: 2015, ), Wydawca: Kaunat University of Technology
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Analiza XPS elektrokatalitycznie aktywnych warstw rutenowych poddanych utlenianiu i redukcji w module Cat-Cell spektrometru Kratos AXIS ULTRA"
  Autorzy:
  J. Balcerzak
  Konferencja:
  SYMPOZJUM "Zimna Plazma jako narzędzie Inżynierii Molekularnej" (rok: 2016, ), Wydawca: WIPOS PŁ
  Data:
  konferencja 13-16 czerwca 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. Estimation of the Monomer Flow Rate Through a Plasma Reactor Using Mass Spectrometry
  Autorzy:
  A. Kubiczek. R. Kapica, J. Tyczkowski
  Konferencja:
  18-th International Conference-School "Advanced Materials and Technologies" (rok: 2016, ), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 7. Plasma Deposited Iron Oxide Films as Catalysts for Water Splitting
  Autorzy:
  R. Kapica, Ł. Jóźwiak, D. Batory, B. Januszewicz, M. Kozanecki, J. Balcerzak, J. Tyczkowski
  Konferencja:
  18-th International Conference-School "Advanced Materials and Technologies" (rok: 2016, ), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 8. Plasma deposited thin iron oxide films as electrocatalyst for hydrogen fuel cells
  Autorzy:
  Ł. Jóźwiak, M. Marchwicka, P. Kazimierski, J. Tyczkowski
  Konferencja:
  17-th International Conference "Advanced Materials and Technologies" (rok: 2015, ), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 9. Preparation and Characterization of Titanium-Based Cobalt-Doped Thin Films Prepared by Plasma Deposition
  Autorzy:
  P. Tracz, J. Balcerzak, R. Kapica, A. Kubiczek, H. Kierzkowska-Pawlak, J. Tyczkowski
  Konferencja:
  18-th International Conference-School "Advanced Materials and Technologies" (rok: 2016, ), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 10. Elektrokatalizatory o budowie przestrzennej (3D)
  Autorzy:
  Ł. Jóźwiak, J. Balcerzak, J. Tyczkowski
  Konferencja:
  SYMPOZJUM "Zimna Plazma jako narzędzie Inżynierii Molekularnej" (rok: 2016, ), Wydawca: WIPOS PŁ
  Data:
  konferencja 13-16 czerwca 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. Cold Plasma Produced Catalytic Materials
  Autorzy:
  Jacek Tyczkowski
  Książka:
  Plasma Science and Technology (rok: 2016, tom: 1, strony: 53-93), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowana