Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie mechanizmów stabilizacji nanocząstek rutenu w układach Ru-MOx/nośnik, gdzie M - ren lub molibden.

2012/07/B/ST5/02028

Słowa kluczowe:

ruten ren molibden stabilizacja ochrona środowiska

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Janina Okal 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 575 710 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-24

Zakończenie projektu: 2016-01-23

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Automatyczny analizator chemisorpcji i sorpcji gazów. Za kwotę 370 000 PLN
 2. Pompa rotacyjna. Za kwotę 2 000 PLN
 3. kompresor powietrza.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Performance and stability of the Ru-Re/Al2O3 catalyst in the total oxidation of propane: Influence of the order of impregnation. IF: 2,307
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal
  Czasopismo:
  Catalysis Letters (rok: 2016, tom: 146, strony: 72-81), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10562-015-1619-z - link do publikacji
 2. Bimetallic Ru-Re/Al2O3 catalysts for the catalytic combustion of propane: Effect of the Re addition. IF: 3,942
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2015, tom: 499, strony: 158-167), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2015.04.023 - link do publikacji
 3. Microwave assisted polyol synthesis of the bimetallic RuRe nanoparticles deposited on alumina in their application for the light alkane oxidation IF: 2,365
  Autorzy:
  Kkatarzyna Baranowska, Janina Okal
  Czasopismo:
  Topics in Catalysis (rok: 2017, tom: 60, strony: 266-271), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11244-016-0610-2 - link do publikacji
 4. Effect of Rhenium on RutheniumDispersion in the Ru-Re/gamma-Al2O3 Catalysts IF: 2,291
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal, Natalia Miniajluk
  Czasopismo:
  Catalysis Letters (rok: 2014, tom: 144, strony: 447-459), Wydawca: Springer Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10562-013-1169-1 - link do publikacji
 5. Methane combustion over bimetallic Ru-Re/Al2O3 catalysts. Effect of Re and preatreatments. IF: 7,435
  Autorzy:
  Janina Okal, Mirosław Zawadzki, Katarzyna Baranowska
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2016, tom: 194, strony: 22-31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2016.04.038 - link do publikacji
 6. Microwave-assisted polyol synthesis of bimetallic RuRe nanoparticles stabilized by PVP or oxide supports (alumina and silica). IF: 3,942
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal, Włodzimierz Tylus
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2016, tom: 511, strony: 117-130), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2015.11.045 - link do publikacji
 1. Characterization of the bimetallic Ru-Mo/Al2O3 catalysts and their catalytic properties in the total oxidation of propane.
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.2016, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of rhenium on thermal stability of the bimetallic Ru-Re/Al2O3 catalyst in reducing atmosphere
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal
  Konferencja:
  6-th International Annual Meeting of GDRI Catalyse (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Chemii Fizycznej, Warszawa
  Data:
  konferencja 09-13.09.2013, Wierzba
  Status:
  Opublikowana
 3. The use of adsorption measurements for the characterization of bimetallic Ru-Mo/Al2O3 catalysts
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal
  Konferencja:
  Ninth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids, ISSAC-9 (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 17-23.07.2015, Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 4. New bimetallic Ru-Re/Al2O3 catalysts synthesized by colloidal method
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 5. Microwave assisted polyol synthesis of the bimetallic RuRe nanoparticles deposited on alumina in their application for the light alkane oxidation
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal
  Konferencja:
  Tenth International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, CAPoC10 (rok: 2015, ), Wydawca: Universite Libre De Bruxelles
  Data:
  konferencja 28-30.10.2015, Bruksela
  Status:
  Opublikowana
 6. The significance of the order of impregnation on the activity of rhenium promoted catalysts for propane combustion
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal
  Konferencja:
  International Symposium on Air and Water Pollution Abattement Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: AGH kraków
  Data:
  konferencja 1-5.09.2014 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 7. Effect of molybdenum on ruthenium dispersion in the Ru-Mo/Al2O3 catalysts
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska, Janina Okal, Małgorzata Małecka
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 8. Propane combustion on bimetallic Ru-Re/Al2O3 catalysts
  Autorzy:
  Katarzyna Baranowska
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014, Kraków
  Status:
  Opublikowana