Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Symulacje Monte Carlo mieszanin kopolimerów trójblokowych ABA z selektywnymi rozpuszczalnikami i homopolimerami

2012/07/B/ST5/00647

Słowa kluczowe:

kopolimer trójblokowy homopolimer rozpuszczalnik entropowa separacja faz symulacja Monte Carlo algorytm ruchów kooperatywnych metoda wymiany replik

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Banaszak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 307 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-19

Zakończenie projektu: 2015-10-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dodatkowe węzły obliczeniowe do istniejącej infrastruktury obliczeniowej (4 szt.). Za kwotę 40 000 PLN
 2. Drukarki HP służące do doposażenia aparatury badawczej. Za kwotę 1 471 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Monte Carlo Study of Patchy Nanostructures Self-Assembled from a Single Multiblock Chain
  Autorzy:
  J. Krajniak; M. Banaszak
  Czasopismo:
  CMST (rok: 2013, tom: 19, strony: 137-143), Wydawca: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12921/cmst.2013.19.03.137-143 - link do publikacji
 2. Interstitial Micelles in Binary Blends of ABA Triblock Copolymers and Homopolymers IF: 2,302
  Autorzy:
  Sebastian Wołoszczuk i Michał Banaszak
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2018, tom: 97, strony: 12503), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.97.012503 - link do publikacji
 3. Monte Carlo binodals for the order-disorder transition in A-B-A copolymer melts IF: 2,244
  Autorzy:
  S. Wołoszczuk; M. Banaszak
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2013, tom: 358, strony: 156-160), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2013.08.010 - link do publikacji
 4. Simulations on a swollen gyroid nanostructure in thin films relevant to systems of ionic block copolymers IF: 2,103
  Autorzy:
  P. Knychała; M. Banaszak
  Czasopismo:
  European Physical Journal E (rok: 2014, tom: 37, strony: 67 (8 stron)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epje/i2014-14067-4 - link do publikacji
 5. Dual modes of self-assembly in superstrongly segregated bicomponent triblock copolymer melts IF: 2,302
  Autorzy:
  S. Wołoszczuk, K. Mineart, R. Spontak, M. Banaszak
  Czasopismo:
  Phys. Rev. E (rok: 2015, tom: 91, strony: 10601), Wydawca: API
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.91.010601 - link do publikacji
 6. Complex Phase Behavior and Network Characteristics of Midblock-Solvated Triblock Copolymers as Physically Cross-linked Soft Materials IF: 7,823
  Autorzy:
  Wołoszczuk S., Tuhin M. O., Grade S. R., Pasquinelli M. A., Banaszak M., Spontak R. J.
  Czasopismo:
  Applied Materials and Interfaces (rok: 2017, tom: 9, strony: 39940-39944), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.7b14298 - link do publikacji
 7. Monte Carlo structure factors and selected physical properties of symmetric copolymer melts at low temperatures IF: 1,113
  Autorzy:
  S. Wołoszczuk and M. Banaszak
  Czasopismo:
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B (rok: 2017, tom: 411, strony: 141-149), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nimb.2017.03.147 - link do publikacji
 8. Towards entropy-driven interstitial micelles at elevated temperatures from selective A1B A2 triblock solutions IF: 2,302
  Autorzy:
  S. Wołoszczuk, S. Jurga, and M. Banaszak
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2016, tom: 94, strony: 22502), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.94.022502 - link do publikacji
 9. Monte Carlo Simulations and Self-Consistent Field Theory Applied to Calculations of Density Profiles in A1BA2 Triblock Copolymer Melts IF: 0,574
  Autorzy:
  M. Dzięcielski, S. Wołoszczuk, M. Banaszak
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2014, tom: 59, strony: 850-854), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2014.580 - link do publikacji