Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Samolot wirtualny - narzędzie do porównywania symulacji numerycznych procesów meteorologicznych z wynikami pomiarów uzyskanych z użyciem samolotu badawczego.

2012/07/N/ST10/03473

Słowa kluczowe:

modelowanie procesow atmosferycznych fizyka chmur,

Deskryptory:

 • ST10_2: Meteorologia
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Kopeć 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 98 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-17

Zakończenie projektu: 2015-12-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Effects of wind shear and radiative cooling on stratocumulus topped boundary layer IF: 3,25
  Autorzy:
  Marta K. Kopeć, Szymon P. Malinowski, Zbigniew P. Piotrowski
  Czasopismo:
  Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Royal Meteorological Society (Great Britain), Wiley
  Status:
  Złożona
 1. Impact of wind shear on the top of stratocumulus cloud
  Autorzy:
  Marta K. Kopec, S. P. Malinowski, Z. P. Piotrowski
  Konferencja:
  14th Conference on Cloud Physics (rok: 2014, ), Wydawca: American Meteorological Society
  Data:
  konferencja 07-11 lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Large eddy simulations of weakly heated stratocumulus top boudary layer
  Autorzy:
  Marta K. Kopec, S. P. Malinowski, Z. P. Piotrowski
  Konferencja:
  15th European Turbulence Conference 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: TU Delft
  Data:
  konferencja 25-28 sierpnia 2015
  Status:
  Opublikowana