Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatej krzemionki na drodze depozycji struktur polimerowych zawierających grupy aminowe

2012/07/B/ST5/00917

Słowa kluczowe:

sita mezoporowate polimery z grupami aminowymi N-winyloformamid kondensacja aldolowa adsorpcja kationów

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Kuśtrowski 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 530 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-26

Zakończenie projektu: 2015-06-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło mechaniczne do syntez oraz modyfikacji. Za kwotę 6 200 PLN
 2. Pompa membranowa do chłodzenia ciekłym azotem. Za kwotę 9 360 PLN
 3. Zestaw nośników próbek do spektrometru XPS. Za kwotę 20 000 PLN
 4. Mieszadło magnetyczne do syntez oraz modyfikacji. Za kwotę 3 500 PLN
 5. Analizator do oznaczania ogólnego węgla organicznego. Za kwotę 135 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Control of availability of poly(vinylamine)-derived basic sites, catalytically active in Knoevenagel condensation, by deposition on various mesoporous silicas IF: 3,615
  Autorzy:
  Anna Wach, Marek Drozdek, Barbara Dudek, Piotr Łątka, Piotr Kuśtrowski
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 226, strony: 433-443), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2016.02.034 - link do publikacji
 2. Differences in Catalytic Activity of Poly(vinylamine) Introduced on Surface of Mesoporous SBA-15 by Grafting from and Grafting onto Methods in Knoevenagel Condensation IF: 4,536
  Autorzy:
  Anna Wach, Marek Drozdek, Barbara Dudek, Marta Biazik, Piotr Łątka, Marek Michalik, Piotr Kuśtrowski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 119, strony: 19954-19966), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b05868 - link do publikacji
 3. Control of amine functionality distribution in polyvinylamine/SBA-15 hybrid catalysts for Knoevenagel condensation IF: 3,32
  Autorzy:
  Anna Wach, Marek Drozdek, Barbara Dudek, Edward Szneler, Piotr Kuśtrowski
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2015, tom: 64, strony: 52-57), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2015.02.002 - link do publikacji
 4. Surface characterization of polyvinylamine/SBA-15 hybrid material IF: 1,393
  Autorzy:
  Anna Wach, Marek Drozdek, Barbara Dudek, Piotr Kuśtrowski
  Czasopismo:
  Surface and Interface Analysis (rok: 2014, tom: 46, strony: 1021-1027), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/sia.5468 - link do publikacji
 5. Functionalization of mesoporous SBA-15 silica by grafting of poly(vinylamine) on epoxy-modified surface IF: 0,778
  Autorzy:
  Anna Wach, Piotr Natkański, Marek Drozdek, Barbara Dudek, Piotr Kuśtrowski
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62, strony: 516-524), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.516 - link do publikacji
 1. Aktywność układów hybrydowych opartych na poliwinyloaminie zdeponowanej na nośniku SBA-15 w zasadowo katalizowanej kondensacji Knoevenagela
  Autorzy:
  Anna Wach, Marta Biazik, Marek Drozdek, Barbara Dudek, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03
  Status:
  Opublikowana
 2. Controlled surface functionalization of mesoporous SBA-15 silica with polymers containing highly reactive amino groups
  Autorzy:
  Anna Wach, Piotr Natkański, Barbara Dudek, Marek Drozdek, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  Challenges in Nanoscience, ISACS15 (rok: 2014, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 17-20.08
  Status:
  Opublikowana
 3. Deposition of poly(vinylamine) on SBA-15 surface by two different synthesis paths
  Autorzy:
  Anna Wach, Piotr Kuśtrowski, Marek Drozdek, Barbara Dudek
  Konferencja:
  6th FEZA Conference, Porous Systems: From Novel Materials to Sustainable Solutions (rok: 2014, ), Wydawca: DECHEMA, Universitat Leipzig
  Data:
  konferencja 8-11.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Design of amino-functionalized polymer-mesoporous silica hybrid materials for basecatalyzed Knoevenagel condensation
  Autorzy:
  Anna Wach, Marek Drozdek, Barbara Dudek, Piotr Natkański, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  4th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 9-13.03
  Status:
  Opublikowana
 5. Opracowanie optymalnej metody depozycji poliwinyloaminy na mezoporowatym podłożu krzemionkowym typu SBA-15
  Autorzy:
  Anna Wach, Piotr Kuśtrowski, Marek Drozdek, Barbara Dudek
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03
  Status:
  Opublikowana
 6. Surface functionalization of SBA-15 type mesoporous silica with poly(vinylamine): grafting from" and grafting onto" methods
  Autorzy:
  Anna Wach, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  Horizons of Science 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Jagiellonian University
  Data:
  konferencja 28,05
  Status:
  Opublikowana
 7. A comparative study of two synthesis routes for grafting of poly(vinylamine) onto sba-15 type mesoporous silica
  Autorzy:
  Anna Wach, Piotr Kuśtrowski, Marek Drozdek, Barbara Dudek
  Konferencja:
  School of Molecular Sieves - Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v.v.i
  Data:
  konferencja 17-18.03
  Status:
  Opublikowana
 8. Design of amino-functionalized polymer-mesoporous silica hybrid materials for Knoevenagel condensation: a surface analysis study of grafting onto method
  Autorzy:
  Anna Wach, Marek Drozdek, Barbara Dudek, Sebastian Jarczewski, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  16th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis ECASIA'15 (rok: 2015, ), Wydawca: brak danych
  Data:
  konferencja 29.09-1.10
  Status:
  Opublikowana
 9. Effect of pore architecture of ordered mesoporous silica on deposition of polymer chains by grafting method
  Autorzy:
  Anna Wach, Piotr Kuśtrowski, Barbara Dudek, Marek Drozdek
  Konferencja:
  Challenges in Nanoscience, ISACS15 (rok: 2014, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 17-20.08
  Status:
  Opublikowana
 10. Impact of pore architecture in amino-functionalized polymer-mesoporous silica hybrid materials on their catalytic activity in Knoevenagel condensation
  Autorzy:
  Anna Wach, Marta Biazik, Barbara Dudek, Marek Drozdek, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  9th International Mesostructured Materials Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: University of Queensland
  Data:
  konferencja 17-20.08
  Status:
  Opublikowana
 11. Materiały hybrydowe oparte na poliwinyloaminie zdeponowanej na uporządkowanej, mezoporowatej krzemionce o różnej architekturze porów w roli katalizatorów kondensacji Knoevenagla
  Autorzy:
  Anna Wach, Barbara Dudek, Marek Drozdek, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  8 Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30.08-4.09
  Status:
  Opublikowana