Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Neotektonika północno-wschodniego zakończenia systemu uskokowego basenu wiedeńskiego

2012/07/B/ST10/04318

Słowa kluczowe:

tektonika aktywna neotektonika geologia strukturalna paleomagnetyzm neogen czwartorzęd Karpaty

Deskryptory:

 • ST10_5: Tektonika, sedymentologia, wulkanologia, geologia planetarna
 • ST10_16: Geomagnetyzm, paleomagnetyzm, magnetotelluryka
 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia, glacjologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Świerczewska 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 624 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-03

Zakończenie projektu: 2016-12-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Agregat prądotwórczy. Za kwotę 3 000 PLN
 2. Aparat cyfrowy (lustrzanka). Za kwotę 8 517 PLN
 3. Szlifierka katowa.
 4. Zestaw komputerowy. Za kwotę 5 000 PLN
 5. Adobe Photoshop. Za kwotę 900 PLN
 6. Drukarka laserowa kolorowa. Za kwotę 600 PLN
 7. Tectonics FP. Za kwotę 1 200 PLN
 8. Adobe Acrobat. Za kwotę 1 300 PLN
 9. Fabric 8. Za kwotę 1 800 PLN
 10. Kamera do mikroskopu ZEISS. Za kwotę 32 500 PLN
 11. Microsoft Office (2 szt.). Za kwotę 800 PLN
 12. Odbiornik GPS. Za kwotę 1 500 PLN
 13. Skaner A3. Za kwotę 1 000 PLN
 14. UPS. Za kwotę 500 PLN
 15. Aparat cyfrowy wodoodporny. Za kwotę 1 400 PLN
 16. Corel Draw (2 szt.). Za kwotę 1 100 PLN
 17. Grapher. Za kwotę 1 500 PLN
 18. Laptop. Za kwotę 1 800 PLN
 19. Piła elektryczna. Za kwotę 2 200 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. NEOTECTONIC ROTATIONS IN THE ORAVA-NOWY TARG INTRAMONTANE BASIN (WESTERN CARPATHIANS): AN INTERGRATED PALAEOMAGNETIC AND FRACTURED CLASTS STUDY IF: 3,131
  Autorzy:
  Antek K., Tokarski, Emö Márton, Anna Świerczewska, Adam Fheed, Jurek Zasadni, Józek Kukulak
  Czasopismo:
  Tectonophysics (rok: 2016, tom: 685, strony: 35-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tecto.2016.07.013 - link do publikacji
 2. Revision of river terrace geochronology in the Orawa-Nowy Targ Depression, south Poland: insights from OSL dating IF: 1,844
  Autorzy:
  Olszak J., Kukulak J., Alexanderson H.,
  Czasopismo:
  Proceedings of the Geologists' Association (rok: 2016, tom: 127, strony: 595-605), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pgeola.2016.09.004 - link do publikacji
 3. Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas IF: 3,982
  Autorzy:
  Michal Kováč , Emő Márton, Nestor Oszczypko, Rastislav Vojtko, Jozef Hók, Silvia Králiková, Dušan Plašienka, Tomáš Klučiar , Natália Hudáčková, Marta Oszczypko-Clowes
  Czasopismo:
  Global and Planetary Change (rok: 2017, tom: 155, strony: 133–154), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gloplacha.2017.07.004 - link do publikacji
 4. Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas IF: 3,548
  Autorzy:
  Michal Kováč, Dušan Plašienka, Ján Soták, Rastislav Vojtko, Nestor Oszczypko, György Less, Vlasta Ćosović, Bernhard Fügenschuh, Silvia Králiková
  Czasopismo:
  Global and Planetary Change 140 (rok: 2016, tom: 140, strony: 44831), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gloplacha.2016.03.007 - link do publikacji
 5. Climate control on alluvial sediment storage in the northern foreland of the Tatra Mountains since the late Pleistocene IF: 2,329
  Autorzy:
  Janusz Olszak , Józef Kukulak, Helena Alexanderson
  Czasopismo:
  Quaternary Research , Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 6. Low-temperature constraints on the Alpine thermal evolution of the Western Carpathian basement rock complexes IF: 2,084
  Autorzy:
  Silvia Králiková, Rastislav Vojtko, Jozef Hók , Bernhard Fügenschuh , Michal Kováč
  Czasopismo:
  Journal of Structural Geology (rok: 2016, tom: 91, strony: 144–160), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jsg.2016.09.006 - link do publikacji
 1. Neotectonic rotations in the Orava–Nowy Targ intramontane basin (Western Carpathians): an integrated palaeomagnetic and fractured clasts study
  Autorzy:
  Tokarski, A.K., Márton, E., Świerczewska, A., Zasadni, J., Kukulak, J., Fheed, A.
  Konferencja:
  Argand Conference – EGU series, 12th Alpine Workshop, Montgenèvre / Briançon – French Hautes-Alpes (rok: 2015, ), Wydawca: Centre Briançonnais de Géologie Alpine
  Data:
  konferencja 13-19 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Spękane klasty w żwirach stożka Domańskiego Wierchu (Kotlina Orawska) jako wskaźnik strefy uskokowej – wstępne wyniki badań
  Autorzy:
  Ahmed A., Świerczewska A.
  Konferencja:
  Neotektonika Polski w świetle dotychczasowych badań : perspektywy rozwoju : X ogólnopolska konferencja z cyklu "Neotektonika Polski" : Lublin, 27–28 września 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Roztoczański Park Narodowy
  Data:
  konferencja 27–28 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Structural development of the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin (Western Carpathians): Progress report
  Autorzy:
  Tokarski, A.K., Fodor, L., Waliczek, M., Zasadni, J., Márton, E.
  Konferencja:
  14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 21st Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Predná Hora (rok: 2016, ), Wydawca: Comenius University in Bratislava , ISBN 978-80-223-4071-7
  Data:
  konferencja 28 April - 1 May 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. The complex fault zone within poorly indurated strata in the Orava Basin (Western Carpathians, Poland)
  Autorzy:
  Fheed A.
  Konferencja:
  XVth International Conference of Young Geologists Herl'any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Data:
  konferencja May 8 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. The paleothermal history of the Szaflary Beds (Podhale Basin, Poland) recorded in calcite veins and the maturity of organic matter
  Autorzy:
  Urszula Klimek, Anna ŚWIERCZEWSKA, Aleksander Gąsienica, Marta WALICZEK
  Konferencja:
  16th meeting of the Central European Tectonic Groups (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Data:
  konferencja 18–21 April 2018
  Status:
  Opublikowana
 6. 2D and 3D Magnetic Resonance Imaging of cataclastic deformation bands
  Autorzy:
  Natalia Radzik, Anna Świerczewska, Artur Krzyżak
  Konferencja:
  14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 21st Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Predná Hora (rok: 2016, ), Wydawca: Comenius University in Bratislava , ISBN 978-80-223-4071-7
  Data:
  konferencja 28 April - 1 May 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Dated deposits of the terraces of the Wielki Rogoźnik Stream (Podhale region) in the Orava fault zone
  Autorzy:
  Kukulak J., Olszak J., Świerczewska A.
  Konferencja:
  Role of fieldwork in geomorphology; Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists (rok: 2015, ), Wydawca: Zapodoceska univerzita v Plzni
  Data:
  konferencja March 10-13, 2015; Plzeń, Czechy
  Status:
  Opublikowana
 8. Fluvial archives within tectonically active regionsduring the Quaternary, Dunajec basin, Podhale, southern Poland
  Autorzy:
  Olszak J., Kukulak J., Alexanderson H., Thamó-Bozsó E.,
  Konferencja:
  Evolution of river valleys in Central Europe, FLAG Fluvial Archives Group Biennial Meetning (rok: 2016, ), Wydawca: FLAG; Polish Association of Environmental Archaeology; Institute of Geography University in Kielce
  Data:
  konferencja September 12-18 2016
  Status:
  Opublikowana
 9. New data on burial and exhumation within Orava-Nowy Targ Intramontane Basin (Western Carpathians): results of vitrinite reflectance studies
  Autorzy:
  Waliczek M., Solecki M.,
  Konferencja:
  XVth International Conference of Young Geologists Herl'any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland, (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Data:
  konferencja May 8 2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Tektonika aktywna Karpat Zachodnich (Galicia): wyniki analizy spękanych klastów
  Autorzy:
  Tokarski A.K., Świerczewska A., Cuong N.Q., Witold Zuchiewicz
  Konferencja:
  Neotektonika Polski w świetle dotychczasowych badań : perspektywy rozwoju : X ogólnopolska konferencja z cyklu "Neotektonika Polski" : Lublin, 27–28 września 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Roztoczański Park Narodowy
  Data:
  konferencja 27–28 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Late Miocene to Quaternary deformation and paleostress field evolution in the Turiec Basin (Western Carpathians)
  Autorzy:
  Vojtko, R., Králiková, S., Tokarski, A.K., Świerczewska, A., Klučiar, T., Márton, E.,
  Konferencja:
  14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 21st Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Predná Hora (rok: 2016, ), Wydawca: Comenius University in Bratislava , ISBN 978-80-223-4071-7
  Data:
  konferencja 28 April - 1 May 2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Late Miocene to Quaternary tectonic evolution of the Turiec Basin (Western Carpathians)
  Autorzy:
  / Rastislav Vojtko, Emö Márton, Antek K. Tokarski, Radovan Pipík, Silvia Králiková, Ania ŚWIERCZEWSKA, Tomáš Klučiar Zánka
  Konferencja:
  15th meeting of the Central European Tectonic Studies Group (rok: 2017, ), Wydawca: Depatment of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, Univerity of Szeged
  Data:
  konferencja 5-8.04. 2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Thermal structure of Orava-Nowy Targ Basin (Western Carpathians): results of vitrinite/huminite studies
  Autorzy:
  WALICZEK Marta, ŚWIERCZEWSKA Anna, TOKARSKI Antek K., SOLECKI Marek
  Konferencja:
  CETEG 2015 : 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) (rok: 2015, ), Wydawca: Czech Geological Survey
  Data:
  konferencja 22–25 April 2015
  Status:
  Opublikowana
 14. Deformation bands in scope of Nuclear Magnetic Resonance methods – case studies from the Outer Carpathians
  Autorzy:
  Natalia RADZIK, Anna ŚWIERCZEWSKA, Artur KRZYŻAK
  Konferencja:
  Petrological and mineralogical studies in geology : VIII Polish conference : Cracow, Poland, (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 1–2 June 2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Paleomagnetic and AMS study in the Turiec basin
  Autorzy:
  Márton, E., Tokarski, A.K., Pipík, R., Vojtko, R., Králiková, S., Świerczewska, A.,
  Konferencja:
  14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 21st Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Predná Hora. (rok: 2016, ), Wydawca: Comenius University in Bratislava , ISBN 978-80-223-4071-7
  Data:
  konferencja 28 April - 1 May 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Lokalizacja strefy uskokowej w Starym Bystrym (Kotlina Orawska) z wykorzystaniem badań strukturalnych i sejsmicznych
  Autorzy:
  Adam Fheed
  Książka:
  Referaty laureatów studenckich sesji pionu górniczego (rok: 2016, tom: Adam Fheed,, strony: 27–35), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Status:
  Opublikowana