Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych i biologicznych nukleozydów modyfikowanych pochodnymi stilbenu

2012/07/B/ST5/03194

Słowa kluczowe:

pochodne nukleozydów aktywność biologiczna NMR stilbeny

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Przemysław Szczeciński 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 400 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-20

Zakończenie projektu: 2016-06-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Trzy mieszadła magnetyczne (3 szt.). Za kwotę 15 000 PLN
 2. Pompa olejowa. Za kwotę 14 000 PLN
 3. Waga analityczna. Za kwotę 19 000 PLN
 4. Komputer. Za kwotę 4 000 PLN
 5. Wirówka z chłodzeniem. Za kwotę 17 000 PLN
 6. Wyparka. Za kwotę 25 000 PLN
 7. Suszarka Laboratoryjna. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Evaluation of anti-cancer activity of stilbene and methoxydibenzo[b,f] oxepin derivatives IF: 3,412
  Autorzy:
  M. Wrzesiński, D. Mielecki, H. Krawczyk, P. Szczeciński, E. Grzesiuk
  Czasopismo:
  Current Cancer Drug Targets (rok: 2017, tom: 17, strony: ahead of print,), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.2174/1568009617666170623120742 - link do publikacji
 2. Cytotoxicity studies of novel Combretastatin and Pterostilben derivatives IF: 2,706
  Autorzy:
  Joanna Jakubowskaa, Justyna Mikuła-Pietrasik, Krzysztof Książek and Hanna Krawczyk*
  Czasopismo:
  BioMed Research International (formerly titled Journal of Biomedicine and Biotechnology) (rok: 2014, tom: 2014, strony: Article ID 320895, 8 pages), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/320895 - link do publikacji
 3. Synthesis of derivatives of methoxydibenzo[b, f]oxepine in the presence of sodium azide IF: 2,645
  Autorzy:
  Hanna Krawczyk,* Michał Wrzesiński, Damian Mielecki, Przemysław Szczeciński, Elżbieta Grzesiuk
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2016, tom: 72, strony: 3877-3884), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2016.05.005 - link do publikacji
 1. Synteza bromopochodnych kombretastatyny
  Autorzy:
  M. Krzysztofik, H. Krawczyk, P. Szczeciński,
  Książka:
  Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości- praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2016, tom: I, strony: 331-335), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza stilbenowych pochodnych urydyny.
  Autorzy:
  K. Kordowska, H. Krawczyk*
  Książka:
  Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości- praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2014, tom: I, strony: 212-216), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 3. Synteza adenozyny modyfikowanej pochodnymi stilbenu
  Autorzy:
  J. Wrzosek, E. Palak, E. Jaśkowska, H. Krawczyk,
  Książka:
  Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości." praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2017, tom: 1, strony: 212-215), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 4. Synteza stilbenowych pochodnych 5-metylourydyny
  Autorzy:
  E. Palak, J. Wrzosek, M. Poterała, H. Krawczyk
  Książka:
  Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości-praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2017, tom: 1, strony: 206-211), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza metoksylowych pochodnych [b,f]oksepiny.
  Autorzy:
  J. Jakubowska, H. Krawczyk*
  Książka:
  Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości-praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2014, tom: I, strony: 217-220.), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 6. Synteza stilbenowych pochodnych cytydyny.
  Autorzy:
  M.Pionkowska, P. Szczeciński, H. Krawczyk*
  Książka:
  Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości- praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2015, tom: II, strony: 525-529), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 7. Synteza guanozyny modyfikowanej metoksy- i karboksypochodnymi stilbenu
  Autorzy:
  K. Pawłowska, H. Krawczyk*, P. Szczeciński
  Książka:
  Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości- praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2016, tom: I, strony: 59-63), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 8. Synteza stilbenowych pochodnych inozyny.
  Autorzy:
  E. Palak, P. Szczeciński, H. Krawczyk*
  Książka:
  Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości- praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2015, tom: II, strony: 530=533), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana