Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Geneza i ewolucja zagłębień bezodpływowych obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej oraz ich znaczenie dla rekonstrukcji postglacjalnej morfogenezy pokryw lessowych.

2012/07/B/ST10/04164

Słowa kluczowe:

zagłębienia bezodpływowe lessy paleośrodowisko Wyżyna Lubelska

Deskryptory:

 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia, glacjologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 454 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-26

Zakończenie projektu: 2016-12-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Cyfrowy aparat fotograficzny. Za kwotę 7 000 PLN
 2. Dysk zewnętrzny.
 3. Ręczny odbiornik GPS. Za kwotę 2 000 PLN
 4. Mechaniczna sonda rdzeniowa RKS. Za kwotę 31 000 PLN
 5. Komputer przenośny. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Geological conditions of the distribution of closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland, E Poland): are they an origin determinant?
  Autorzy:
  Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Marian Harasimiuk, Łukasz Chabudziński, Waldemar Jezierski, Małgorzata Telecka
  Czasopismo:
  Landform Analysis (rok: 2015, tom: 29, strony: 44822), Wydawca: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12657/landfana.029.002 - link do publikacji
 2. The importance of geological conditions for the formation of past thermokarst closed depressions in the loess areas of eastern Poland IF: 1,129
  Autorzy:
  Kołodyńska-Gawrysiak R., Harasimiuk M., Chabudziński Ł., Jezierski W.
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2018, tom: 62(3), strony: 685-704), Wydawca: PIG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1431 - link do publikacji
 3. Holocene evolution of closed depressions and its relation to landscape dynamics in the loess areas of Poland IF: 2,419
  Autorzy:
  Kołodyńska-Gawrysiak R.
  Czasopismo:
  The Holocene (rok: 2019, tom: under review, strony: brak), Wydawca: SAGE Journals
  Status:
  Złożona
 4. Closed depressions in the European loess belt – natural or anthropogenic origin? IF: 3,308
  Autorzy:
  Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Jean Poesen
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2017, tom: 288, strony: 111-128), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2017.02.004 - link do publikacji
 5. Human-induced landscape evolution in the loess areas of Lublin Upland, E Poland: evidence from pedosedimentary archives in closed depressions IF: 0,821
  Autorzy:
  RENATA KOŁODYŃSKA-GAWRYSIAK, PRZEMYSŁAW MROCZEK, JACEK CHODOROWSKI, ANDRZEJ PLAK, ANETA KIEBAŁA, WOJCIECH ZGŁOBICKI
  Czasopismo:
  Zeitschrift fur Geomorphologie (rok: 2015, tom: 59/2, strony: 155-175), Wydawca: Schweizerbart Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/zfg_suppl/2015/S-59209 - link do publikacji
 6. The impact of natural and anthropogenic processes on the evolution of closed depressions in loess areas. A multi-proxy case study from Nałęczów Plateau, Eastern Poland IF: 3,256
  Autorzy:
  Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Jacek Chodorowski, Przemysław Mroczek, Andrzej Plak, Wojciech Zgłobicki, Aneta Kiebała, Jerzy Trzciński, Karol Standzikowski
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2017, tom: 149, 1, strony: 44579), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catena.2016.07.029 - link do publikacji
 7. Assessment of long-term Holocene soil erosion rates in loess areas using sedimentary archives from closed depressions IF: 3,722
  Autorzy:
  Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Jean Poesen, Leszek Gawrysiak
  Czasopismo:
  Earth Surface Processes and Landforms (rok: 2018, tom: 43, strony: 978-1000), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/esp.4296 - link do publikacji
 8. The impact of palaeorelief on the origin of some closed depressions in loess areas in the Lublin Upland
  Autorzy:
  Kołodyńska-Gawrysiak R
  Czasopismo:
  Polish Journal of Soil Science (rok: 2019, tom: brak, strony: brak), Wydawca: IA PAN
  Status:
  Złożona
 9. Zagłębienia bezodpływowe obszarów lessowych Polski.Stan i perspektywy badań.
  Autorzy:
  Kołodyńska-Gawrysiak R
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2017, tom: 106, strony: 105-116), Wydawca: ŁTN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26485/AGL/20176/106/8 - link do publikacji
 1. Assessment of Holocene soil erosion rates on the loess plateau in East Poland using sedimentary archives from closed depressions. In: Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-3464, 2016
  Autorzy:
  Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Jean Poesen, Leszek Gawrysiak
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2016, Vienna (rok: 2016, ), Wydawca: EGU General Assembly
  Data:
  konferencja 17-22 kwietnia 2016
  Status:
  Opublikowana