Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kult herosów greckich na Cyprze w okresie rzymskim

2012/07/N/HS3/00858

Słowa kluczowe:

Cypr heros kult herosów

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Ochał-Czarnowicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 146 879 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-24

Zakończenie projektu: 2017-05-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony