Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nowej reakcji elektrofilowej cyklizacji pochodnych diarylometanoli oraz diarylometanów po raz pierwszy wspomaganej ultradźwiękami o dużej mocy w układach wodnych.

2012/07/N/ST5/01985

Słowa kluczowe:

cyklizacja typu Friedla-Crafts'a skondensowane policykliczne węglowodory (hetero)aromatyczne ultradźwięki wysokiej mocy

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Emilia Kowalska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 149 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-15

Zakończenie projektu: 2016-07-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym (Windows 7, Microsoft Office, ChemDraw).. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Waga analityczna. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Ultrasound assisted Bradsher reaction in aqueous and non-aqueous media first use of ultrasounds in electrophilic aromatic cyclisation leading to polyacenes IF: 4,556
  Autorzy:
  Emilia Kowalska, Piotr Bałczewski
  Czasopismo:
  Ultrasonics Sonochemistry (rok: 2017, tom: 34, strony: 743-753), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ultsonch.2016.07.010 - link do publikacji
 2. Efficient synthesis of bis(dibromomethyl)arenes as important precursors of synthetically useful dialdehydes IF: 2,652
  Autorzy:
  Agnieszka Bodzioch, Krzysztof Owsianik, Joanna Skalik, Emilia Kowalska, Anna Stasiak, Ewa Różycka-Sokołowska, Bernard Marciniak, Piotr Bałczewski
  Czasopismo:
  Synthesis (rok: 2016, tom: 48, strony: 3509-3514), Wydawca: Thieme
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1055/s-0035-1561651 - link do publikacji