Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura elektronowa i mechanizm przewodnictwa nanokompozytów tlenków metali w fotoelektrochemii.

2012/07/B/ST8/03879

Słowa kluczowe:

nanokompozyty core-shell TiO2 SnO2 mechanizm przewodnictwa

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marta Radecka 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 923 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-11

Zakończenie projektu: 2016-12-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. układ symulujacy światło słoneczne. Za kwotę 95 000 PLN
 2. Spektrofotometr ze sferą całkujacą.
 3. Zestaw analizatora M161E z oprogramowaniem. Za kwotę 29 151 PLN
 4. Zestaw-wirówka laboratoryjna + 2 wirniki katowe. Za kwotę 9 477 PLN
 5. Mikroreaktor do otrzymywania nanostrukturalnych materiałów metodą hydrotermalną. Za kwotę 100 000 PLN
 6. Lodówka Bosch. Za kwotę 1 370 PLN
 7. Przystawka do pomiarów współczynnika odbicia światła.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Hard-template synthesis of titanium dioxide hollow spheres IF: 0,799
  Autorzy:
  Anna Kusior, Andrzej Warchał, Stanisław Komornicki, Marta Radecka
  Czasopismo:
  Micro & Nano Letters (rok: 2014, tom: 9, strony: 721–725), Wydawca: IET
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1049/mnl.2014.0414 - link do publikacji
 2. The effect of GO deposition on the photoelectrochemical properties of TiO2 nanotubes IF: 3,205
  Autorzy:
  K.Kolacz, M.Gajewska, S.Komornicki, M.Radecka
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2016, tom: 41, strony: 7538-7547), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2016.02.155 - link do publikacji
 3. TiO2-based nanomaterials for gas sensing - influence of anatase and rutile contributions IF: 2,584
  Autorzy:
  K.Zakrzewska, M.Radecka
  Czasopismo:
  Nanoscale Research Letters (rok: 2017, tom: 12, strony: 89), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1186/s11671-017-1875-5 - link do publikacji
 4. Nanocrystalline TiO2/SnO2 heterostructures for gas sensing IF: 2,778
  Autorzy:
  B. Lyson-Sypien, A.Kusior, M.Rekas, J.Zakrowski, M.Gajewska, K. Michalow-Mauke, T.Graule, M.Radecka, K.Zakrzewska
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2017, tom: 8, strony: 108-122), Wydawca: Beilstein-Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.8.12 - link do publikacji
 5. Optical and electrical properties of Ti(Cr)O2:N thin films deposited by magnetron co-sputtering IF: 3,15
  Autorzy:
  K.Kollbek, A.Szkudlarek, M.M.Marzec, B.Lyson-Sypien, M.Cecot, A.Bernasik, M.Radecka, K.Zakrzewska
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 380, strony: 73-82), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.02.080 - link do publikacji
 6. Sn and Cu oxide nanoparticles deposited on TiO2 nanoflower 3D substrates by Inert Gas Condensation technique IF: 3,15
  Autorzy:
  A.Kusior, K.Kollbek, K.Kowalski, M.Borysiewicz, T.Wojciechowski, A.Adamczyk, A.Trenczek-Zajac, M.Radecka, K.Zakrzewska
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 380, strony: 193-201), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.01.204 - link do publikacji
 7. Structural, optical and electrical properties of nanocrystalline TiO2, SnO2 and their composities obtained by the sol-gel method IF: 2,933
  Autorzy:
  A.Marzec, M.Radecka, W.Maziarz, A.Kusior, Z.Pedzich
  Czasopismo:
  Journal of the European Ceramic Society (rok: 2016, tom: 36, strony: 2981-2989), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jeurceramsoc.2015.12.046 - link do publikacji
 8. TiO2/SnO2 nanotubes for hydrogen generation by photoelectrochemical water spliting IF: 2,93
  Autorzy:
  Marta Radecka, Anna Wnuk, A.trenczek-Zając, K.Schneider, K.Zakrzewska
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2015, tom: 40, strony: 841-851), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2014.09.154 - link do publikacji
 9. Importance of the electronic structure of modified TiO2 in the photoelectrochemical processes of hydrogen generation IF: 2,93
  Autorzy:
  K.Zakrzewska, K.Kollbek, M.Sikora, Cz. Kapusta, J.Szlachetko, M.Sitarz, M.Ziąbka, M.Radecka
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2015, tom: 40, strony: 815–824), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2014.09.097 - link do publikacji
 1. SnO2−TiO2 nanotubes as anode materials
  Autorzy:
  A. WNUK, A. KUSIOR, D. BASTER, K. ŚWIERCZEK, K. ZAKRZEWSKA, M. RADECKA
  Konferencja:
  ANM 2014 5th infernational conference on Advanced Nanomaterials (rok: 2014, ), Wydawca: Portugal : Center for Mechanical Technology & Automation
  Data:
  konferencja 2–4 July
  Status:
  Opublikowana
 2. Sn and Cu oxide nanoparticles deposited on TiO2 nanoflower 3D substates by Inert Gas Condensation technique
  Autorzy:
  K.zakrzewska, A.Kusior, K.Kolbek, K.Kowalski, M.Borysiewicz, T.Wojciechowski, A.Damczyk, M.Radecka
  Konferencja:
  Nanosmat (rok: 2015, ), Wydawca: UK
  Data:
  konferencja 13-16 Semptember
  Status:
  Opublikowana
 3. Importance of the electronic structure of modified TiO2 in the photoelectrochemical processes of hydrogen generation
  Autorzy:
  K. ZAKRZEWSKA, K. KOLLBEK, M. SIKORA, Cz. KAPUSTA, M. RADECKA
  Konferencja:
  Nanonoenergy 2014 international conference on Nanotechnology, nanomaterials & thin films for energy applications (rok: 2014, ), Wydawca: UK
  Data:
  konferencja 9–21 February
  Status:
  Opublikowana
 4. Nanocomposite of TiO2NT/GO
  Autorzy:
  K.Nawara, A.wnuk, A.Trenczek-Zajac, K.Zakrzewska and M.Radecka
  Konferencja:
  International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2015, ), Wydawca: Manchester Conference Centre, Manchester UK
  Data:
  konferencja 1-3 June
  Status:
  Opublikowana
 5. Superhydrophilic behaviour of TiO2 nanotubes
  Autorzy:
  M.Radecka, A. Wnuk, A.Trenczek-Zając, K.Zakrzewska
  Konferencja:
  PSS2013 : Photocatalytic and Superhydrophilic Surfaces workshop : Manchester (rok: 2013, ), Wydawca: Menchester Metropolitan University
  Data:
  konferencja 12-13 December
  Status:
  Opublikowana
 6. TiO2-based nanostructures: synthesis, morphology and phtocatalytic performance
  Autorzy:
  A.Kusior, M.Radecka
  Konferencja:
  21st International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (rok: 2016, ), Wydawca: St. Petersburg 2016
  Data:
  konferencja 25-29 July
  Status:
  Opublikowana
 7. TiO2/SnO2 nanotubes for energy applications
  Autorzy:
  M. RADECKA, A. WNUK, A. TRENCZEK-ZAJĄC, K. ŚWIERCZEK, B. ŁYSOŃ-SYPIEŃ, K. ZAKRZEWSKA
  Konferencja:
  Nanoenergy 2014 : international conference on Nanotechnology, nanomaterials & thin films for energy applications (rok: 2014, ), Wydawca: Londyn, UK
  Data:
  konferencja 19–21 February
  Status:
  Opublikowana
 8. Tin oxide modified TiO2 nanotubes for hydrogen generation and energy storage
  Autorzy:
  A.wnuk, A.Kusior, K.Nawara, D.Baster, K.Swierczek, K.Zakrzewska, M.Radecka
  Konferencja:
  International Conference on Nanotechnology, Nanomateroals & Thin Films for Energy Applications (rok: 2015, ), Wydawca: Manchester Conference Centre, Manchester
  Data:
  konferencja 1-3 June
  Status:
  Opublikowana
 9. Optical and electrical properties of Ti(Cr)O2:N thin films deposited by magnetron co-sputtering
  Autorzy:
  K.Kolbek, M.Radecka, B.Lyson-Sypien, A.Brudnik, K.zakrzewska
  Konferencja:
  Nanosmat (rok: 2015, ), Wydawca: UK
  Data:
  konferencja 13-16 Semptember
  Status:
  Opublikowana
 10. TiO2-SnO2 heterostructures for photoelectrocemical application
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, A.Kusior, A.Wnuk, M.Radecka
  Konferencja:
  21st International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (rok: 2016, ), Wydawca: St. Petersburg 2016
  Data:
  konferencja 25-29 July
  Status:
  Opublikowana
 11. TiO2-based nanomaterials for gas sensing
  Autorzy:
  K.zakrzewska, M.Radecka
  Konferencja:
  EMN Meeting on Titanium-Oxides Energy Materials Nanotechnology (rok: 2016, ), Wydawca: Hawaii USA 2016, EMN Meeting
  Data:
  konferencja 27-31 March
  Status:
  Opublikowana