Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie polimerów koordynacyjnych nowej generacji z węzłami metalicznymi Cu, Ag i Au oraz wielofunkcyjnymi łącznikami organicznymi

2012/07/B/ST5/00885

Słowa kluczowe:

polimery koordynacyjne 1,3,5-triaza-7-fosfaadamantan chemia supramolekularna

Deskryptory:

 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Smoleński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 333 923 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-18

Zakończenie projektu: 2016-07-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny PC. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Mieszadło laboratoryjne z termoparą IKA (3 szt.). Za kwotę 18 000 PLN
 3. Membranowa pompa próżniowa Labopart. Za kwotę 7 000 PLN
 4. Pompa perystatyczna VELP SP311. Za kwotę 6 000 PLN
 5. Reaktor UV z lampą średniociśnieniową Hg (Heraeus). Za kwotę 7 000 PLN
 6. Ręczna lampa uniwersalna UV. Za kwotę 6 605 PLN
 7. Interfejs do pomiaru widm absorpcyjnych i fluoroscencyjnych Avantes. Za kwotę 10 000 PLN
 8. Waga analityczna WAX 110 (2 szt.). Za kwotę 19 000 PLN
 9. Komputer przenośny. Za kwotę 3 568 PLN
 10. Termostat z chłodzeniem F12-MB, Julabo Labortechnik. Za kwotę 10 319 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Bioactive Silver-Organic Networks Assembled from 1,3,5-Triaza-7-Phosphaadamantane and Flexible Cyclohexanecarboxylate Blocks IF: 4,79
  Autorzy:
  S. W. Jaros, M. F. C. Guedes da Silva, J. Król, M. C. Oliveira, P. Smoleński, A. J. L. Pombeiro, A. M. Kirillov
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 55, strony: 1486-1496), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.5b02235 - link do publikacji
 2. New water-soluble palladium(II) iodide complexes derived from N-protonated or N-alkyl-1,3,5-triaza-7-phosphaadamantanes: Synthesis, crystal structure and catalytic properties in aqua media IF: 1,918
  Autorzy:
  A. Zatajska, M. Siczek, A. Skarżyńska, P. Smoleński
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2017, tom: 455, strony: 701-706), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/ica.2016.03.041 - link do publikacji
 3. Silver(I)-1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane Coordination Polymers Driven by Substituted Glutarate and Malonate Building Blocks: Self-assembly Synthesis, Structural Features, and Antimicrobial Properties IF: 4,79
  Autorzy:
  S. W. Jaros, M. F. C. Guedes da Silva, M. Florek, P. Smoleński, A. J. L. Pombeiro, A. M. Kirillov
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 55, strony: 5886-5894), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b00186 - link do publikacji
 4. Aliphatic Dicarboxylate Directed Assembly of Silver(I)-1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane Coordination Networks: Topological Versatility and Antimicrobial Activity IF: 4,56
  Autorzy:
  S. W. Jaros, M. F. C. Guedes da Silva, M. Florek, M. C. Oliveira, P. Smoleński, A. J. L. Pombeiro, A. M. Kirillov
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2014, tom: 14, strony: 5408-5417), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cg500557r - link do publikacji
 5. Dicationic Ruthenium(II)–Arene–Curcumin Complexes Containing Methylated 1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane: Synthesis, Structure, and Cytotoxicity IF: 2,965
  Autorzy:
  R. Pettinari F. Condello, F. Marchetti, C. Pettinari, P Smoleński, T. Riedel R. Scopelliti, P. J. Dyson
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: brak, strony: 2905–2910), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201700183 - link do publikacji
 6. Syntheses, Structure and Antimicrobial Activity of New Remarkably Light-stable and Water-soluble Tris(pyrazolyl)methanesulfonate Silver(I) Derivatives of N-methyl-1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane salt - [mPTA]BF4 IF: 4,79
  Autorzy:
  P. Smoleński, C. Pettinari, F. Marchetti, M. F. C. Guedes da Silva, G. Lupidi, G. V. B. Patzmay, D. Petrelli, L. Vitali, A. J. L. Pombeiro
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2015, tom: 54, strony: 434-440), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ic501855k - link do publikacji
 7. From Sunscreen to Anticancer agent: Ruthenium(II)-arene Avobenzone Complexes Display Potent Anticancer Activity IF: 4,186
  Autorzy:
  R. Pettinari, F. Marchetti, C. Pettinari, A. Petrini, G. Lupidi, P. Smoleński, R. Scopelliti, T. Riedel, P.J. Dyson
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2016, tom: 35, strony: 3734-3742), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.6b00694 - link do publikacji
 8. Ru(II)-(PTA) and –mPTA complexes with N2-donor Ligands Bipyridyl and Phenanthroline and their Antiproliferative Activities on Human Multiple Myeloma Cell Lines IF: 4,029
  Autorzy:
  . A. Wołoszyn, C. Pettinari, R. Pettinari, G.V. Badillo Patzmay, A. Kwiecień, G. Lupidi, M. Nabissi, G. Santoni, P. Smoleński
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 10073–10081), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt02051a - link do publikacji
 1. COORDINATION ENGINEERING WITH 1,3,5-TRIAZA-7-PHOSPHAADAMANTANE (PTA) TOWARDS BIOLOGICALLY ACTIVE SILVER-ORGANIC FRAMEWORKS
  Autorzy:
  Piotr Smoleński
  Książka:
  Ligands: Synthesis, Characterisation and role in biotechnology (rok: 2014, tom: brak, strony: 141-176), Wydawca: Nova Science Publischers , Inc.
  Status:
  Opublikowana