Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika kolektywna materii anizotropowej produkowanej w skrajnie relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów

2012/07/D/ST2/02125

Słowa kluczowe:

plazma kwarkowo-gluonowa chromodynamika kwantowa relatywistyczne zderzenia ciężkich jonów relatywistyczna teoria kinetyczna relatywistyczna hydrodynamika

Deskryptory:

 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
 • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Radosław Ryblewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 333 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-03

Zakończenie projektu: 2017-07-02

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (28)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Bulk viscous evolution within anisotropic hydrodynamics IF: 3,733
  Autorzy:
  Mohammad Nopoush, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2014, tom: 90, strony: 014908-1-14), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.90.014908 - link do publikacji
 2. Equilibration of anisotropic quark-gluon plasma produced by decays of color flux tubes IF: 4,864
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski, Wojciech Florkowski
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2013, tom: 88, strony: 034028-1-16), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.88.034028 - link do publikacji
 3. Gradient expansion for anisotropic hydrodynamics IF: 4,568
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski, Michał Spaliński
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2016, tom: 94, strony: 114025-1-13), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.94.114025 - link do publikacji
 4. Quasiparticle second-order viscous hydrodynamics from kinetic theory IF: 4,568
  Autorzy:
  Leonardo Tinti, Amaresh Jaiswal, Radoslaw Ryblewski
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2017, tom: 95, strony: 054007-1-11), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.95.054007 - link do publikacji
 5. Separation of elastic and inelastic processes in the relaxation-time approximation for the collision integral IF: 3,82
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2016, tom: 93, strony: 064903-1-7), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.93.064903 - link do publikacji
 6. Thermodynamics and kinetics of Gribov-Zwanziger plasma with temperature dependent Gribov parameter IF: 0,904
  Autorzy:
  Viktor Begun, Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica B (rok: 2017, tom: 48, strony: 125-144), Wydawca: Jagiellonian University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5506/APhysPolB.48.125 - link do publikacji
 7. Transport coefficients for bulk viscous evolution in the relaxation-time approximation IF: 3,733
  Autorzy:
  Amaresh Jaiswal, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2014, tom: 90, strony: 044908-1-8), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.90.044908 - link do publikacji
 8. Anisotropic hydrodynamic modeling of 2.76 TeV Pb-Pb collisions IF: 3,106
  Autorzy:
  Mubarak Alqahtani, Mohammad Nopoush, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2017, tom: 96, strony: 044910-1--044910-14), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.96.044910 - link do publikacji
 9. Leading-order anisotropic hydrodynamics for central collisions IF: 3,146
  Autorzy:
  Mohammad Nopoush, Michael Strickland, Radoslaw Ryblewski, Dennis Bazow, Ulrich Heinz, Mauricio Martinez
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2015, tom: 92, strony: 044912-1-19), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.92.044912 - link do publikacji
 10. Non-boost-invariant dissipative hydrodynamics IF: 3,82
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland, Leonardo Tinti
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2016, tom: 94, strony: 064903-1-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.94.064903 - link do publikacji
 11. Shear-bulk coupling in nonconformal hydrodynamics IF: 3,733
  Autorzy:
  Gabriel S. Denicol, Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2014, tom: 90, strony: 044905-1-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.90.044905 - link do publikacji
 12. (3+1)D Quasiparticle Anisotropic Hydrodynamics for Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions IF: 8,462
  Autorzy:
  Mubarak Alqahtani, Mohammad Nopoush, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2017, tom: 119, strony: 042301-1-6), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.119.042301 - link do publikacji
 13. Anisotropic hydrodynamics for a mixture of quark and gluon fluids IF: 3,146
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Ewa Maksymiuk, Radoslaw Ryblewski, Leonardo Tinti
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2015, tom: 92, strony: 054912-1-8), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.92.054912 - link do publikacji
 14. Anisotropic hydrodynamics for conformal Gubser flow IF: 4,506
  Autorzy:
  Mohammad Nopoush, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2015, tom: 91, strony: 045007-1-16), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.91.045007 - link do publikacji
 15. Bulk viscosity in a plasma of Gribov-Zwanziger gluons IF: 0,904
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski, Nan Su, Konrad Tywoniuk
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica B (rok: 2016, tom: 47, strony: 1833-1845), Wydawca: Jagiellonian University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5506/APhysPolB.47.1833 - link do publikacji
 16. Exact solution of the (0+1)-dimensional Boltzmann equation for a massive gas IF: 3,733
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Ewa Maksymiuk, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2014, tom: 89, strony: 054908-1-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.89.054908 - link do publikacji
 17. Relativistic quantum transport coefficients for second- order viscous hydrodynamics IF: 3,146
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Amaresh Jaiswal, Ewa Maksymiuk, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2015, tom: 91, strony: 054907-1-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.91.054907 - link do publikacji
 18. Transport coefficients of the Gribov-Zwanziger plasma IF: 3,82
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski, Nan Su, Konrad Tywoniuk
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2016, tom: 94, strony: 044904-1-18), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.94.044904 - link do publikacji
 19. Testing viscous and anisotropic hydrodynamics in an exactly solvable case IF: 3,881
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2013, tom: 88, strony: 024903-1-16), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.88.024903 - link do publikacji
 20. Thermalization of parton spectra in the colour-flux-tube model IF: 2,899
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski
  Czasopismo:
  Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics (rok: 2016, tom: 43, strony: 095102-1-15), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0954-3899/43/9/095102 - link do publikacji
 21. Anisotropic hydrodynamics for rapidly expanding systems IF: 2,499
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Nuclear Physics A (rok: 2013, tom: 916, strony: 249–259), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nuclphysa.2013.08.004 - link do publikacji
 22. Anisotropic hydrodynamics for ultra-relativistic heavy-ion collisions IF: 2,838
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski
  Czasopismo:
  Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics (rok: 2013, tom: 40, strony: 093101-1-63), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0954-3899/40/9/093101 - link do publikacji
 23. Bottomonia suppression in 2.76 TeV Pb-Pb collisions IF: 3,146
  Autorzy:
  Brandon Krouppa, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2015, tom: 92, strony: 061901-1-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.92.061901 - link do publikacji
 24. Dilepton production from the quark-gluon plasma using (3+1)-dimensional anisotropic dissipative hydrodynamics IF: 4,506
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2015, tom: 92, strony: 025026-1-15), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.92.025026 - link do publikacji
 25. Leading-order anisotropic hydrodynamics for systems with massive particles IF: 3,733
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland, Leonardo Tinti
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2014, tom: 89, strony: 054909-1-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.89.054909 - link do publikacji
 26. Photon production from a non-equilibrium quark-gluon plasma IF: 4,568
  Autorzy:
  Lusaka Bhattacharya, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2016, tom: 93, strony: 065005-1-14), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.93.065005 - link do publikacji
 27. Relativistic third-order viscous corrections to the entropy four-current from kinetic theory IF: 3,146
  Autorzy:
  Chandrodoy Chattopadhyay, Amaresh Jaiswal, Subrata Pal, Radoslaw Ryblewski
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2015, tom: 91, strony: 024917-1-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.91.024917 - link do publikacji
 28. Testing different formulations of leading-order anisotropic hydrodynamics IF: 1,916
  Autorzy:
  Leonardo Tinti, Radoslaw Ryblewski, Wojciech Florkowski, Michael Strickland
  Czasopismo:
  Nuclear Physics A (rok: 2016, tom: 946, strony: 29-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nuclphysa.2015.11.006 - link do publikacji
 1. Bottomonia suppression in an anisotropic quark-gluon plasma
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski
  Konferencja:
  12th Conference on Quark Confinement and the Hadron Spectrum (Confinement XII) (rok: 2017, ), Wydawca: EDP Sciences
  Data:
  konferencja 28 sierpnia - 3 września, 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Highly-anisotropic hydrodynamics for central collisions
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski
  Konferencja:
  11th Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy (WPCF 2015) (rok: 2016, ), Wydawca: Jagiellonian University
  Data:
  konferencja 3-7 listopada, 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Phenomenological predictions of 3+1d anisotropic hydrodynamics
  Autorzy:
  Mohammad Nopoush, Michael Strickland, Radoslaw Ryblewski
  Konferencja:
  Hot Quarks 2016 : Workshop for Young Scientists on the Physics of Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions. (HQ2016) (rok: 2017, ), Wydawca: IOP Conference Series
  Data:
  konferencja 12-17 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Quasiparticle anisotropic hydrodynamics for ultrarelativistic heavy-ion collisions
  Autorzy:
  Mubarak Alqahtani, Mohammad Nopoush, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Konferencja:
  Critical Point and Onset of Deconfinement 2017 (rok: 2018, ), Wydawca: Proceedings of Science
  Data:
  konferencja 7-11.08.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Strong-coupling effects in a plasma of confining gluons
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski, Nan Su, Konrad Tywoniuk
  Konferencja:
  25th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions (Quark Matter 2015) (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 27 września - 3 października, 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Anisotropic hydrodynamic modeling of heavy-ion collisions at LHC and RHIC
  Autorzy:
  Mubarak Alqahtani, Dekrayat Almaalol, Mohammad Nopoush, Radoslaw Ryblewski, MichaelStrickland
  Konferencja:
  XXVIIth International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions (Quark Matter 2018) (rok: 2019, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 14-19.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Thermalization of anisotropic quark–gluon plasma produced by decays of color flux tubes
  Autorzy:
  Wojciech Florkowski, Radoslaw Ryblewski
  Konferencja:
  24th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions (Quark Matter 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 19-24 maja 2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Transport phenomena in a plasma of confining gluons
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski
  Konferencja:
  4th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2015) (rok: 2016, ), Wydawca: EDP Sciences
  Data:
  konferencja 23-30 sierpnia, 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Bottomonium suppression in heavy-ion collisions
  Autorzy:
  Brandon Krouppa, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Konferencja:
  26th International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions (Quark Matter 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 06-11.02.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Dilepton production from the quark-gluon plasma using leading-order (3+1)D anisotropic hydrodynamics
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Konferencja:
  Excited QCD (rok: 2015, ), Wydawca: Jagiellonian University
  Data:
  konferencja 8-14 marca 2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Photon and dilepton production from a non-equilibrium quark-gluon plasma
  Autorzy:
  Lusaka Bhattacharya, Radoslaw Ryblewski, Michael Strickland
  Konferencja:
  7th International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear Collisions (Hard Probes 2015) (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 29 czerwca - 3 lipca, 2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Thermalization and hydrodynamization in the color-flux-tube model
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski
  Konferencja:
  8th International Winter Workshop "Excited QCD" 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Jagiellonian University
  Data:
  konferencja 6-12 marca, 2016
  Status:
  Opublikowana
 13. Thermodynamically Consistent Formulation of Quasiparticle Viscous Hydrodynamics
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski
  Konferencja:
  Excited QCD 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Jagiellonian University
  Data:
  konferencja 7–13.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 14. Anisotropic hydrodynamics for conformal Gubser flow
  Autorzy:
  Michael Strickland, Mohammad Nopoush, Radoslaw Ryblewski
  Konferencja:
  25th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions (Quark Matter 2015) (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 29 czerwca - 3 lipca, 2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Transport coefficients in second-order non-conformal viscous hydrodynamics
  Autorzy:
  Radoslaw Ryblewski
  Konferencja:
  Hot Quarks 2014 (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Conference Series
  Data:
  konferencja 21-28 września 2014
  Status:
  Opublikowana