Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały ciekłokrystaliczne o chiralnej nanostrukturze filamentowej

2012/07/B/ST5/02448

Słowa kluczowe:

ciekłe kryształy chiralność nanowłókna żele fizyczne

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Górecka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 831 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-19

Zakończenie projektu: 2016-07-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Układ grzewczo – chłodzący do mikroskopu sił atomowych. Za kwotę 9 999 PLN
 2. laser przestrajalny do badań metodą optyki nieliniowej. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Linkage-length dependent structuring behaviour of bent-core molecules in helical nanostructures IF: 3,798
  Autorzy:
  H. Kim, A. Zep, S. H. Ryu, H. Ahn, T. J. Shin, S. B. Lee, D. Pociecha, E. Gorecka, D. K. Yoon
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2016, tom: 12, strony: 3326-3330), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5sm03100a - link do publikacji
 2. Thermal diffusivity anisotropy measured by a temperature wave method in the homologous series of (p-alkoxybenzylidene)-p '-octylaniline (nO.8) IF: 3,017
  Autorzy:
  Michiru Uehara, Hideo Takezoe, Nataša Vaupotič, Damian Pociecha, Ewa Gorecka, Yoshio Aoki and Junko Morikawa
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. 143, 074903 (2015) (rok: 2015, tom: 143, strony: 074903-1-7), Wydawca: American Institute of Physics (United States)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4928587 - link do publikacji
 3. From sponge to nanotubes – a change of nano-crystal morphology for acute-angle bent-core molecules IF: 11,709
  Autorzy:
  E. Gorecka, N. Vaupotič, A. Zep, D. Pociecha
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2016, tom: 55, strony: 44568), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201604915 - link do publikacji
 4. Double gyroid structures made of asymmetric dimers IF: 2,486
  Autorzy:
  Joanna Maria Wolska, Damian Pociecha, Józef Mieczkowski, Ewa Gorecka
  Czasopismo:
  Liquid Crystals (rok: 2015, tom: 10, strony: 44567), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02678292.2015.1096422 - link do publikacji
 5. Photoresponsive helical nanofilaments of B4 phase IF: 6,626
  Autorzy:
  Anna Zep, Kaja Sitkowska, Damian Pociecha and Ewa Gorecka
  Czasopismo:
  J. Mater. Chem. C, (rok: 2014, tom: 2, strony: 2323-2327), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3tc32325k - link do publikacji
 6. 1D, 2D and 3D liquid crystalline phases formed by bent-core Q2 mesogens IF: 6,718
  Autorzy:
  J. Matraszek, J. Zapala, J. Mieczkowski, D. Pociecha and E. Gorecka
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2015, tom: 51, strony: 5048-5051), Wydawca: Royal Society of Chemiistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cc10234g - link do publikacji
 7. Monolayer Filaments versus Multilayer Stacking of Bent-Core Molecules IF: 11,261
  Autorzy:
  Joanna Matraszek, Neha Topnani, Natasa Vaupotič, Hideo Takezoe, Jozef Mieczkowski, Damian Pociecha and Ewa Gorecka
  Czasopismo:
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION (rok: 2016, tom: 55, strony: 3468–3472), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201510123 - link do publikacji
 8. Thermotropic cubic and tetragonal phases made of rod-like molecules IF: 4,198
  Autorzy:
  M.Vogrin, N. Vaupotič, M. Wojcik, J. Mieczkowski, K. Madrak, D. Pociecha, E. Gorecka,
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2014, tom: 16, strony: 16067), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4CP01641F - link do publikacji