Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena zdolności wytwarzania ramnolipidów przez bakterie biodegradujące ropopochodne w warunkach środowiskowych oraz określenie roli ramnolipidów podczas biodegradacji substancji ropopochodnych w warunkach zbliżonych do środowiska naturalnego

2012/07/D/NZ9/00981

Słowa kluczowe:

Biosurfaktanty ramnolipidy biodegradacja

Deskryptory:

 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_10: Bioremediacja
 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Alicja Szulc 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 475 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-02

Zakończenie projektu: 2017-03-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (33)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Rhizosphere as a tool to introduce a soil-isolated hydrocarbon-degrading bacterial consortium into a wetland environment IF: 2,429
  Autorzy:
  Marecik R., Chrzanowski Ł., Piotrowska-Cyplik A., Juzwa W., Biegańska-Marecik R.
  Czasopismo:
  International Biodeterioration & Biodegradation (rok: 2015, tom: 97, strony: 135-142), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2014.11.006 - link do publikacji
 2. The influence of bioaugmentation and biosurfactant addition on bioremediation efficiency of diesel-oil contaminated soil: feasibility during field studies IF: 3,188
  Autorzy:
  A. Szulc, D. Ambrożewicz, M. Sydow, Ł. Ławniczak, A. Piotrowska-Cyplik, R. Marecik, Ł. Chrzanowski
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Management (rok: 2014, tom: 132, strony: 121-128), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jenvman.2013.11.006 - link do publikacji
 3. Isolation of rhamnolipids-producing cultures from faeces: Influence of interspecies communication on the yield of rhamnolipid congeners IF: 3,199
  Autorzy:
  M. Woźniak-Karczewska, K. Myszka, A. Sznajdrowska, A. Szulc, A. Zgoła-Grześkowiak, Ł. Ławniczak, P. F.-X. Corvini, Ł. Chrzanowski
  Czasopismo:
  New Biotechnology (rok: 2017, tom: 36, strony: 17-25), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nbt.2016.12.008 - link do publikacji
 4. Influence of soil contamination with PAH on microbial community dynamics and expression level of genes responsible for biodegradation of PAH and production of rhamnolipids IF: 2,76
  Autorzy:
  Szczepaniak Z., Czarny J., Staninska-Pięta J., Lisiecki P., Zgoła-Grześkowiak A., Cyplik P., Chrzanowski Ł., Wolko Ł., Marecik R., Juzwa W., Glazar K., Piotrowska-Cyplik A.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: 23, strony: 23043–23056), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-016-7500-9 - link do publikacji
 1. Izolacja i oznaczanie ramnolipidów w matrycy wodnej
  Autorzy:
  P. Manicki, P. Lisiecki, A. Zgoła-Grześkowiak, I. Michałowska, M. Konieczna, A. Szulc
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: KN BioInicjatywa
  Data:
  konferencja 15 październik
  Status:
  Opublikowana
 2. Izolacja środowiskowych konsorcjów bakteryjnych zdolnych do wytwarzania ramnolipidów
  Autorzy:
  I. Michałowska, A. Szulc
  Konferencja:
  XX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 14 – 15 maj
  Status:
  Opublikowana
 3. Nowe źródła izolacji mikroorganizmów zdolnych do produkcji ramnolipidów
  Autorzy:
  M. Woźniak, M. Sydow, A. Szulc, Ł. Chrzanowski
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10-12 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 4. Ramnolipidy jako reprezentatywny biosurfaktant
  Autorzy:
  I. Michałowska, J. Piątkowska, A. Szulc
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego" (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 23-25 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ quorum sensing na profil ramnolipidów produkowanych przez bakterie wyizolowane z odchodów zwierząt hodowlanych
  Autorzy:
  M. Woźniak, K. Myszka, A. Sznajdrowska, A. Szulc, A. Zgoła-Grześkowiak, M. Sydow, Ł. Ławniczak, Ł. Chrzanowski
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: KN BioInicjatywa
  Data:
  konferencja 15 październik
  Status:
  Opublikowana
 6. Zastosowanie cytometrii przepływowej w izolacji szczepów Pseudomonas aeruginosa produkujących ramnolipidy
  Autorzy:
  I. Michałowska, J. Piątkowska, M. Konieczna, P. Manicki, A. Szulc
  Konferencja:
  Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 24-25 październik
  Status:
  Opublikowana
 7. Zmiany profili ramnolipidów produkowanych przez bakterie w obecności autoinduktorów (AI- 2)
  Autorzy:
  Woźniak M., Myszka K., Sznajdrowska A., Szulc A., Zgoła-Grześkowiak A., Ławniczak Ł., Chrzanowski Ł.
  Konferencja:
  V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Data:
  konferencja 16-17 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 8. Oznaczenie podatności biodegradacyjnej ramnolipidów
  Autorzy:
  J. Piątkowska, I. Michałowska, M. Konieczna, P. Manicki, A. Szulc
  Konferencja:
  Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 24-25 październik
  Status:
  Opublikowana
 9. Quorum sensing, a profile ramnolipidów produkowanych przez bakterie wyizolowane z odchodów zwierząt hodowlanych
  Autorzy:
  Woźniak M., Myszka K., Sznajdrowska A., Zgoła-Grześkowiak A., Szulc A.
  Konferencja:
  I Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska IAKOŚ 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 18-20 marzec
  Status:
  Opublikowana
 10. Różnice w hodowli szczepów Pseudomonas aeruginosa, wyizolowanych z padłych kurcząt, a produkcja ramnolipidów
  Autorzy:
  M. Woźniak, K. Myszka, A. Zgoła-Grześkowiak, D. Formanowicz, M. Sydow, Ł. Chrzanowski, A. Szulc
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu" (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 5 grudzień
  Status:
  Opublikowana
 11. Utilization of rhamnolipids during biosurfactant-mediated bioremediation of hydrocarbon-polluted soil
  Autorzy:
  A. Szulc, M. Sydow, M. Woźniak, P. Lisiecki, Ł. Ławniczak, Ł. Chrzanowski
  Konferencja:
  6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: 6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015)
  Data:
  konferencja 7-11 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 12. Wpływ ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez konsorcja bakteryjne w środowisku glebowym
  Autorzy:
  I. Michałowska, J. Piątkowska, M. Konieczna, A. Szulc
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Azymut 2015" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 17 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 13. Wpływ ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez konsorcja bakteryjne wyizolowane z gleby
  Autorzy:
  Michałowska I., Konieczna M., Szulc A.
  Konferencja:
  V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Data:
  konferencja 16-17 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 14. Wpływ warunków hodowli szczepów Pseudomonas aeruginosa, wyizolowanych z narządów wewnętrznych padłych kurcząt na produkcję ramnolipidów
  Autorzy:
  M. Wozniak, K. Myszka, A. Szulc, A. Zgoła-Grześkowiak, D. Formanowicz, M. Sydow
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2014, ), Wydawca: KN BioInicjatywa
  Data:
  konferencja 15 październik
  Status:
  Opublikowana
 15. Analiza jakościowa i ilościowa ramnolipidów
  Autorzy:
  P. Manicki, M. Konieczna, I. Michałowska, A. Szulc
  Konferencja:
  I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów "BioOrg" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 05 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 16. The influence of growth conditions on the profile of rhamnolipids produced by Pseudomonas aeruginosa species originated from dead chickens with CRD
  Autorzy:
  M. Woźniak, K. Myszka, A. Szulc, A. Zgoła-Grześkowiak, D. Formanowicz, M. Sydow, Ł. Chrzanowski
  Konferencja:
  XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 3-5 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 17. The influence of rhamnolipids on initial growth of selected plants
  Autorzy:
  Szulc A., Konieczna M., Michałowska I., Parus A.
  Konferencja:
  17th European Congress on Biotechnology (rok: 2016, ), Wydawca: New Biotechnology
  Data:
  konferencja 3-6 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 18. The rhamnolipids influence on diesel oil biodegradation by bacterial consortia accordingly isolated from soil and containing strain of Pseudomonas sp.
  Autorzy:
  Konieczna M., Michałowska I., Myszka K., Szulc A.
  Konferencja:
  17th European Congress on Biotechnology (rok: 2016, ), Wydawca: New Biotechnology
  Data:
  konferencja 3-6 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 19. Usuwanie ramnolipidów podczas biodegradacji węglowodorów przez mikroorganizmy glebowe
  Autorzy:
  J. Piątkowska, A. Szulc
  Konferencja:
  XX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 14 – 15 maj
  Status:
  Opublikowana
 20. Wpływ cząsteczek quorum sensing na profile biosurfaktantów produkowanych przez bakterie wyizolowane z odchodów zwierząt hodowlanych
  Autorzy:
  M. Woźniak, K. Myszka, A. Sznajdrowska, A. Szulc, A. Zgoła-Grześkowiak, M. Sydow, A. Parus, Ł. Ławniczak, Ł. Chrzanowski
  Konferencja:
  I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów "BioOrg" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 05 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 21. Wpływ ramnolipidów na konsorcja bakteryjne wyizolowane z gleby
  Autorzy:
  Michałowska I., Konieczna M., Myszka K., Szulc A.
  Konferencja:
  I Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska IAKOŚ 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 18-20 marzec
  Status:
  Opublikowana
 22. Wpływ ramnolipidów na środowiskowe konsorcja bakteryjne zawierające dodany szczep bakteryjny z rodzaju Pseudomonas
  Autorzy:
  Konieczna M., Michałowska I., Myszka K., Szulc A.
  Konferencja:
  I Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska IAKOŚ 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 18-20 marzec
  Status:
  Opublikowana
 23. Analiza jakościowa i ilościowa ramnolipidów
  Autorzy:
  P. Manicki, I. Michałowska, J. Piątkowska, M. Konieczna, A. Szulc
  Konferencja:
  Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 24-25 październik
  Status:
  Opublikowana
 24. Porównanie intensywności wydzielania biosurfaktantów przez konsorcjum bakteryjne oraz monokulturę
  Autorzy:
  M. Woźniak, K. Myszka, A. Zgoła-Grześkowiak, M. Sydow, Ł. Chrzanowski, A. Szulc
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu" (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 5 grudzień
  Status:
  Opublikowana
 25. The influence of ai-2 molecules on rhamnolipids secretion exhibited by Pseudomonas Aeruginosa within microbial community
  Autorzy:
  A. Parus, M. Woźniak, A. Szulc, M. Sydow, P. Lisiecki, Ł. Ławniczak, Ł. Chrzanowski
  Konferencja:
  6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: 6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015)
  Data:
  konferencja 7-11 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 26. The influence of growth conditions on the profile of rhamnolipids produced by Pseudomons aeruginosaspecies from dead chickens with CRD
  Autorzy:
  Chrzanowski Ł., Woźniak M., Myszka K., Zgoła-Grześkowiak A., Formanowicz D., Szulc A.
  Konferencja:
  17th European Congress on Biotechnology (rok: 2016, ), Wydawca: New Biotechnology
  Data:
  konferencja 3-6 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 27. The rhamnolipids influence on initial plants growth
  Autorzy:
  Michałowska I., Konieczna M., Szulc A.
  Konferencja:
  V Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne SYMBIOZA (rok: 2016, ), Wydawca: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"
  Data:
  konferencja 22-24 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 28. Zastosowanie ramnolipidów do wymywania metali z gleby
  Autorzy:
  Parus A., Karbowska B., Szulc A., Lisiecki P.
  Konferencja:
  VI Krajowa Konferencja Bioindykacyjna. Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Feniks
  Data:
  konferencja 20-22 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 29. Ocena wpływu ramnolipidów na kiełkowanie i początkowy rozwój wybranych roślin
  Autorzy:
  Szulc A., Parus A.
  Konferencja:
  VI Krajowa Konferencja Bioindykacyjna. Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Feniks
  Data:
  konferencja 20-22 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 30. The influence of rhamnolipids on bacterial consortia accordingly isolated from soil and containing strain of Pseudomonas sp.
  Autorzy:
  Michałowska I., Konieczna M., Myszka K., Szulc A.
  Konferencja:
  17th European Congress on Biotechnology (rok: 2016, ), Wydawca: New Biotechnology
  Data:
  konferencja 3-6 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 31. The influence of rhamnolipids on metal mobility in the soil
  Autorzy:
  Parus A., Szulc A.
  Konferencja:
  ECOLOGY '17 / International Conference on Ecology, Ecosystems and Climate Change (rok: 2017, ), Wydawca: Eastern Mediterranean Academic Research Center
  Data:
  konferencja 17-18 luty
  Status:
  Opublikowana
 32. Wpływ ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez środowiskowe konsorcja bakteryjne zawierające dodany szczep bakteryjny z rodzaju Pseudomonas spp.
  Autorzy:
  Konieczna M., Michałowska I., Myszka K., Szulc A.
  Konferencja:
  V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Data:
  konferencja 16-17 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 33. Zastosowanie ramnolipidów w usuwaniu oleju napędowego przy wykorzystaniu środowiskowych konsorcjów bakteryjnych
  Autorzy:
  J. Piątkowska, I. Michałowska, M. Konieczna, A. Szulc
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Azymut 2015" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 17 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 1. Ramnolipidy jako reprezentatywny biosurfaktant
  Autorzy:
  Michałowska Iwona, Piątkowska Joanna, Szulc Alicja
  Książka:
  Nauka dla środowiska (rok: 2016, tom: I, strony: 69-83), Wydawca: GSP ul. Warszawska 9/1, 59-900 Zgorzelec
  Status:
  Opublikowana