Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Porowate nanokompozyty oparte na karbonizowanych związkach metaloorganicznych typu MOF (metal-organic frameworks) i nanostrukturach węglowych

2012/07/E/ST8/01702

Słowa kluczowe:

materiały porowate nanokompozyty grafen nanorurki węglowe nanosfery węglowe związki typu metal-organic frameworks (MOF)

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Mijowska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 498 944 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-23

Zakończenie projektu: 2019-01-22

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny z drukarką. Za kwotę 7 500 PLN
 2. Komputer przenośny. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Potencjostat z wyposażeniem. Za kwotę 450 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Low-cost nitrogen-doped activated carbon prepared bypolyethylenimine (PEI) with a convenient method for supercapacitor application IF: 6,215
  Autorzy:
  Shuai Zhang, Xiaoze Shi, Rafał Wróbel, Xuecheng Chen, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 294, strony: 183-191), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Symmetric Supercapacitors Based on MnOOH coated Nanoporous Carbon toward High Energy Storage Performance IF: 4,154
  Autorzy:
  Xiaoze Shi, Shuai Zhang, Xuecheng Chen, Tao Tang, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  ChemElectroChem (rok: 2019, tom: 6, strony: 2302-2307), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/celc.201900291 - link do publikacji
 3. Hierarchical porous carbon materials from nanosized metal-organic complex for high-performance symmetrical supercapacitor IF: 5,383
  Autorzy:
  Zhang S., Shi X., Moszyński D., Tang T., Chu P. K., Chen X., Mijowska E.
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2018, tom: 269, strony: 580-589), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.03.043 - link do publikacji
 4. MOF-5 derived carbon as material for CO2 absorption IF: 3,119
  Autorzy:
  Wojciech Kukułka, Krzysztof Cendrowski, Beata Michalkiewicz, Ewa Mjiowska
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2019, tom: 9, strony: 18527–18537), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9ra01786k - link do publikacji
 5. Multifunctional Nitrogen - doped Nanoporous Carbons Derived from Metal - organic Framework for Efficient CO2 Storage and High-performance Lithium - Ion Batteries IF: 3,288
  Autorzy:
  Xiaoze Shi, Jiang Gong, Krzysztof Kierzek, Beata Michalkiewicz, Shuai Zhang, Paul K. Chu, Xuecheng Chen, Tao Tang, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2019, tom: 43, strony: 10405-10412), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9nj01542f - link do publikacji
 6. Study on efficient removal of anionic, cationic and nonionic dyes from aqueous solutions by means of mesoporous carbon nanospheres with empty cavity IF: 2,525
  Autorzy:
  Wojciech Konicki, Krzysztof Cendrowski, Grzegorz Bazarko, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Research and Design (rok: 2015, tom: 94, strony: 242–253), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cherd.2014.08.006 - link do publikacji
 7. Beaded structured CNTs-Fe3O4@C with low Fe3O4 content as anode materials with extra enhanced performances in lithium ion batteries IF: 3,289
  Autorzy:
  Yuan Xu, Jingdong Feng, Xuecheng Chen, Krzysztof Kierzek, Wenbin Liu, Tao Tang, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 28864-28869), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA01262G - link do publikacji
 8. Effect of iron oxide impregnated in hollow carbon sphere as symmetric supercapacitors IF: 3,779
  Autorzy:
  Xiaoze Shi, Shuai Zhang, Xuecheng Chen, Tao Tang, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 726, strony: 466-473), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.08012 - link do publikacji
 9. Formation of Ultra-Small Mn3O4 Nanoparticles Trapped in Nanochannels of Hollow Carbon Spheres by Nanoconfinement with Excellent Supercapacitor Performance IF: 4,939
  Autorzy:
  Xiaoze Shi, Shuai Zhang, Xuecheng Chen, Paul K. Chu, Tao Tang, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2019, tom: 44, strony: 13675-13683), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2019.03.246 - link do publikacji
 10. Hierarchical Porous Carbon Sheets Derived onMgO template for High-Performance Supercapacitor Applications IF: 3,551
  Autorzy:
  Yanliang Wen, Lipeng Zhang, Jie Liu, Xin Wen, Xuecheng Chen, Jiali Ma, Tao Tang, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2019, tom: 30, strony: 295703-295713), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/ab0ee0 - link do publikacji
 11. Interconnected nanoporous carbon structure delivering enhanced mass transport and conductivity toward exceptional performance in supercapacitor IF: 8,247
  Autorzy:
  Shuai Zhang, Xiaoze Shi, Xin Wen, Xuecheng Chen, Paul K. Chu, Tao Tang, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2019, tom: 435, strony: 226811), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2019.226811 - link do publikacji
 12. Pd nanoparticles with tunable diameter deposited on carbonnanotubes with enhanced hydrogen storage capacity IF: 4,844
  Autorzy:
  Karolina Wenelska, Beata Michalkiewicz, Xuecheng Chen, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Energy (rok: 2014, tom: 75, strony: 549-554), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.energy.2014.08.016 - link do publikacji
 13. Poly(vinylidene fluoride) and Carbon Derivative Structures from Eco-Friendly MOF-5 for Supercapacitor Electrode Preparation with Improved Electrochemical Performance IF: 4,034
  Autorzy:
  Krzysztof Cendrowski, Wojciech Kukulka, Tomasz Kedzierski, Shuai Zhang, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8, strony: 890), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8110890 - link do publikacji
 14. Application of carbonized metalorganic framework as highly efficient adsorbent of cationic dye IF: 3,375
  Autorzy:
  Martyna Barylak, Krzysztof Cendrowski, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Industrial & Engineering Chemistry Research (rok: 2018, tom: 57, strony: 4867−4879), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.iecr.7b03790 - link do publikacji
 15. Carbon nanotubes decorated by mesoporous cobalt oxide as electrode material for lithium-ion batteries IF: 1,86
  Autorzy:
  K. Wenelska, C. Neef, L. Schlestein, R. Klingeler, Ryszard J. Kalenczuk, E. Mijowska
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2015, tom: 635, strony: 185-189), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2015.06.072 - link do publikacji
 16. Graphene nanoflakes functionalized with cobalt/cobalt oxides formation during cobalt organic framework carbonization IF: 4,099
  Autorzy:
  Krzysztof Cendrowski, Anna Zenderowska, Agata Bieganska, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 7722-7732), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt01048f - link do publikacji
 17. Thermally induced formation of zinc oxide nanostructures with tailoring morphology during metal organic framework (MOF-5) carbonization process IF: 4,364
  Autorzy:
  Cendrowski K., Skumial P., Spera P., Mijowska E.
  Czasopismo:
  Materials and Design (rok: 2016, tom: 110, strony: 740-748), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matdes.2016.08.043 - link do publikacji
 18. Controllable Synthesis of 3D Hollow-Carbon-Spheres/Graphene-Flake Hybrid Nanostructures from Polymer Nanocomposite by Self-Assembly and Feasibility for Lithium-Ion Batteries IF: 4,367
  Autorzy:
  Qianqian Li, Kun Yao, Guangchun Zhang, Jiang Gong, Ewa Mijowska, Krzysztof Kierzek, Xuecheng Chen, Xi Zhao, Tao Tang
  Czasopismo:
  PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION (rok: 2015, tom: 32, strony: 874-879), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ppsc.201500037 - link do publikacji
 19. Electrochemical performance of MOF-5 derived carbon nanocomposites with 1D, 2D and 3D carbon structures IF: 6,215
  Autorzy:
  Wojciech Kukułka, Krzysztof Cendrowski, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 307, strony: 582-594), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2019.03.170 - link do publikacji
 20. Nanosized Carbon Black Combined with Ni2O3 as Universal" Catalysts for Synergistically Catalyzing Carbonization of Polyolefin Wastes to Synthesize Carbon Nanotubes and Application for Supercapacitors IF: 5,33
  Autorzy:
  Xin Wen, Xuecheng Chen, Nana Tian, Jiang Gong, Jie Liu, Mark H. Rümmeli, Paul K. Chu, Ewa Mijowska, Tao Tang
  Czasopismo:
  Environmental Science&Technology (rok: 2014, tom: 48, strony: 4048−4055), Wydawca: American Chemical Society Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/es404646e - link do publikacji
 21. Upcycle waste plastics to magnetic carbon materials for dye adsorption from polluted water IF: 3,84
  Autorzy:
  Feng J., Gong J., Wen X., Tian N., Chen X., Mijowska E., Tang T.
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 26817-26823), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4RA02459A - link do publikacji
 1. Carbon-Cobalt hybrid nanostructures from 2D hexagonal cobalt based organic frameworks
  Autorzy:
  Cendrowski K., Zenderowska A., Biegańska A., Mijowska E.
  Konferencja:
  II Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2016, ), Wydawca: Zakład Nanotechnologii Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12-14.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Highly Porous Nanocomposites Based on Carbonized Metal-Organic Frameworks
  Autorzy:
  E. Mijowska, K. Cendrowski, X. Chen, P. Spera, P. Skumiał, R. J. Kaleńczuk
  Konferencja:
  2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (rok: 2014, ), Wydawca: ENEFM2014
  Data:
  konferencja 16-19.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. MOF-5 derived carbon nanocomposites with 1D, 2D and 3D carbon structures for supercapacitors
  Autorzy:
  W. Kukułka, K. Cendrowski, E. Mijowska
  Konferencja:
  IV Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2018, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 24-26.09.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Optymalizacja składu elektrod w superkondensatorach złożonych ze struktur metaloorganicznych na bazie cynku (MOF-5)i poli(fluorkuwinylidenu)(PVDF) oraz ich recykling
  Autorzy:
  W. Kukułka, K. Cendrowski, E. Mijowska
  Konferencja:
  IV Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2018, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 24-26.09.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Polimery odpadowe jako źródło do otrzymywania nanokompozytów CNT_GF
  Autorzy:
  M. Borucki, W. Kukułka, X. Chen, E. Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. Self-Assembly of Hierarchical Porous Carbon Materials from Nanosized Metal-organic Complex for High-Performance Symmetrical Supercapacitor
  Autorzy:
  S. Zhang, X. Shi, X. Chen, E. Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 7. From metal–organic complex to nanoporous carbon materials: Adsorption equilibrium, kinetic and thermodynamic studies for dye removal
  Autorzy:
  Shi X., Zhang Sh., Chen X., Mijowska E.
  Konferencja:
  The 4th International Symposium on Rare Earth Resource Utilization and The 7th International Symposium on Functional Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Changchun Institute of Applied Chemistry
  Data:
  konferencja 16-19.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Ultrahigh supercapacitor performance on graphene based nanoporous carbon
  Autorzy:
  S.Zhang, X.Shi, X.Chen, E.Mijowska
  Konferencja:
  II Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2016, ), Wydawca: Zakład Nanotechnologii Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12-14.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. ZASTOSOWANIE NANOSTRUKTURY GRAFENOWEJ FUNKCJONALIZOWANEJ KOBALTEM JAKO ADSORBENTA BARWNIKA ANIONOWEGO
  Autorzy:
  Martyna Barylak, Krzysztof Cendrowski, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 02.12.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 10. Otrzymywanie, charakterystyka oraz właściwości elektrochemicznenanokompozytówHCS_GF
  Autorzy:
  W. Kukułka, X. Chen, E. Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 11. Nanoporous carbon materials prepared by direct carbonization of ultrasmall metal-organic complex for high-performance supercapacitor applications
  Autorzy:
  Zhang Sh., Shi X., Chen X., Mijowska E.
  Konferencja:
  The 4th International Symposium on Rare Earth Resource Utilization and The 7th International Symposium on Functional Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Changchun Institute of Applied Chemistry
  Data:
  konferencja 16-19.08.2016
  Status:
  Opublikowana