Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i ocena fizykochemiczna mezoporowatych matryc tlenkowych jako nośników w modelu implantu do kości o celowanym - kontrolowanym uwalnianiu chlorowodorku doksorubicyny i metronidazolu

2012/07/B/NZ7/04385

Słowa kluczowe:

mezoporowate matryce tlenkowe nośniki substancji leczniczych celowane-kontrolowane uwalnianie

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wiesław Sawicki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 604 710 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-18

Zakończenie projektu: 2018-07-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do badania uwalniania substancji leczniczych metodą przepływową (USP apparatus 4) - urządzenie DFZ 720 firmy ERWEKA z wyposażeniem (pompa tłokowa HKP 720, autosampler FRL 824, moduł LMT do zbudowania systemu zamkniętego Closed Loop).. Za kwotę 370 000 PLN
 2. Sprzęt komputerowy - komputer z zasilaczem UPS. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Piec muflowy.
 4. Aparat do fluidalnego powlekania proszków i granulatów.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Preparation and in vitro characterisation of bioactive mesoporous silica microparticles for drug delivery applications IF: 4,164
  Autorzy:
  Magdalena Prokopowicz, Katarzyna Czarnobaj, Adrian Szewczyk, Wiesław Sawicki
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering: C (rok: 2016, tom: 60, strony: 44760), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2015.11.017 - link do publikacji
 2. Bioactive monolithic composites of silica/polydimethylsiloxane/calcium phosphate obtained at room temperature in sol-gel micromolding technique IF: 2,572
  Autorzy:
  MAGDALENA PROKOPOWICZ, Adrian Szewczyk, WIESŁAW SAWICKI
  Czasopismo:
  Mater. Lett. (rok: 2016, tom: 184, strony: 239-242), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2016.08.063 - link do publikacji
 3. Monolithic polydimethylsiloxane-modified silica composites prepared by a low-temperature sol-gel micromolding technique for controlled drug release IF: 2,975
  Autorzy:
  MAGDALENA PROKOPOWICZ, ADRIAN SZEWCZYK, Rafał Łunio, WIESŁAW SAWICKI
  Czasopismo:
  React. Funct. Polym. (rok: 2017, tom: 114, strony: 136-145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.reactfunctpolym.2017.03.014 - link do publikacji
 4. Formulation and In Vitro Characterization of Bioactive Mesoporous Silica with Doxorubicin and Metronidazole Intended for Bone Treatment and Regeneration IF: 2,666
  Autorzy:
  Katarzyna Czarnobaj, Magdalena Prokopowicz, Wiesław Sawicki
  Czasopismo:
  AAPS PharmSciTech (rok: 2017, tom: 18, strony: 3163-3171), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1208/s12249-017-0804-3 - link do publikacji
 1. Charakterystyka strukturalna i powierzchniowa materiałów mezoporowatych typu MCM-41 jako nośników dla metronidazolu
  Autorzy:
  KATARZYNA CZARNOBAJ, WIESŁAW SAWICKI
  Konferencja:
  XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu (rok: 2017, ), Wydawca: PTFarm
  Data:
  konferencja 19-22 IX 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Impact of physicochemical properties and forms of mesoporous silica with doxorubicin and metronidazole on surface mineralization activity and in vitro drug release behavior
  Autorzy:
  Katarzyna Czarnobaj, Magdalena Prokopowicz, Wiesław Sawicki
  Konferencja:
  11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology (rok: 2018, ), Wydawca: PBP
  Data:
  konferencja 19-22. 03.
  Status:
  Opublikowana
 3. Formulation and in vitro characterization of porous silica as drug delivery system and regenerative device for bone
  Autorzy:
  WIESŁAW SAWICKI, KATARZYNA CZARNOBAJ, MAGDALENA PROKOPOWICZ
  Konferencja:
  International Conference on Progressive PharmSciences: Technology, Research and Development (rok: 2017, ), Wydawca: United Scientific Group
  Data:
  konferencja 19-21.06
  Status:
  Opublikowana
 4. Mesoporous silica-based materials as delivery system for doxorubicin hydrochloride and metronidazole
  Autorzy:
  K[ATARZYNA] CZARNOBAJ, M[AGDALENA] PROKOPOWICZ, A. Szewczyk, W[IESŁAW] SAWICKI
  Konferencja:
  CRS Annual Meeting and Exposition, CRS 2014, Chicago, Illinois, U.S.A. (rok: 2014, ), Wydawca: CRS
  Data:
  konferencja July 13-16, 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. The pelletization process of mesoporous silica materials using granulation, extrusion and spheronization method in laboratory scale
  Autorzy:
  Adrian Szewczyk, Magdalena Prokopowicz, Wiesław Sawicki
  Konferencja:
  11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology (rok: 2018, ), Wydawca: PBP
  Data:
  konferencja 19-22. 03
  Status:
  Opublikowana
 6. Preparation and in vitro characterisation of bioactive mesoporous silica microparticles for doxorubicin delivery applications
  Autorzy:
  MAGDALENA PROKOPOWICZ, KATARZYNA CZARNOBAJ, Adrian Szewczyk, WIESŁAW SAWICKI
  Konferencja:
  10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Glasgow, United Kingdom, (rok: 2016, ), Wydawca: PBP
  Data:
  konferencja 4-7.04
  Status:
  Opublikowana