Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania warunków powstawania i identyfikacja reaktywnych metabolitów pośrednich generowanych przez modelowe pochodne akrydonu o działaniu przeciwnowotworowym.

2012/07/D/NZ7/03395

Słowa kluczowe:

związki przeciwnowotworowe reaktywne metabolity pośrednie symulacja elektrochemiczna metabolizmu elektrosynteza EC/LC/MS nukleofilowe wychwytywacze elektrofili struktury metabolitów metabolizm detoksykacyjny S-transferazy glutationu (GST) sulfotransferazy (SULT)

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ7_15: Toksykologia
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Potęga 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 358 110 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-02

Zakończenie projektu: 2016-07-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. ROXY™ EC system (p/n 210.0070) (Antec, Woburn, MA, USA). Za kwotę 130 000 PLN
 2. Elektroporator wraz z niezbędnym wyposażeniem (kuwety, bufory itp.) (BTX, Harvard Apparatus, Inc., Holliston, MA, USA). Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Imidazoacridinone antitumor agent C-1311 as a selective mechanism-based inactivator of human cytochrome P450 1A2 and 3A4 isoenzymes. IF: 2,251
  Autorzy:
  Agnieszka Potęga, Barbara Fedejko-Kap, Zofia Mazerska
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2016, tom: 68, strony: 663 - 670), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2016.02.003 - link do publikacji
 2. Mechanism-based inactivation of human cytochrome P450 1A2 and 3A4 isoenzymes by anti-tumour triazoloacridinone C-1305 IF: 1,723
  Autorzy:
  Agnieszka Potęga, Barbara Fedejko-Kap, Zofia Mazerska
  Czasopismo:
  Xenobiotica (rok: 2016, tom: Early Online, strony: 44571), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3109/00498254.2016.1147623 - link do publikacji
 1. Effects of antitumor-active acridinones, C-1311 and C-1305, on liver cytosolic glutathione S-transferase activity.
  Autorzy:
  Agnieszka Potęga, Anna Nowak, Natalia Daca, Monika Pawłowska, Zofia Mazerska
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15 - 17.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. C-1311 and C-1305-mediated mechanism based inhibition of CYP1A2 and CYP34A – insight into electrochemical identification and characterization of reactive metabolites.
  Autorzy:
  Agnieszka Potęga, Barbara Fedejko-Kap, Zofia Mazerska
  Konferencja:
  20th North American ISSX Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: International Society for the Study of Xenobiotics
  Data:
  konferencja 18 - 22.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Electrochemical identification of the novel glutathione conjugates of antitumor-active acridinones, 2-hydroxacridinone and C-1305
  Autorzy:
  Agnieszka Potęga, Dorota Garwolińska, Anna Maria Nowicka, Michał Fau, Zofia Mazerska
  Konferencja:
  2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell Biology, Biotechnology and Bioinformatics (rok: 2016, ), Wydawca: Acta Biochim Pol, Abstracts of the Bio 2016 Congress
  Data:
  konferencja 13 - 16.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Metabolizm leków – badania enzymatyczne vs. symulacja elektrochemiczna./Drug metabolism – enzymatic studies vs. electrochemical simulation.
  Autorzy:
  Agnieszka Potęga, Zofia Mazerska
  Konferencja:
  III Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej" (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Data:
  konferencja 06 - 08.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. On-line electrochemistry-mass spectrometry (EC/MS) – A powerful tool for the prediction of drug oxidative metabolism reactions and their molecular mechanism.
  Autorzy:
  Agnieszka Potęga, Kamila Wilczewska, Zofia Mazerska
  Konferencja:
  13th European ISSX Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: International Societ for the Study of Xenobiotics
  Data:
  konferencja 20 - 25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Electrochemical simulation of enzymatic transformations studied for the selected antitumor acridine derivatives
  Autorzy:
  Agnieszka Potęga, Weronika Hewelt-Belka, Olga Siewruk, Katarzyna Zapała, Zofia Mazerska
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 18 - 20.09.2014
  Status:
  Opublikowana