Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie metody numerycznego modelowania deformacji terenu górniczego w złożonych geologiczno-górniczych warunkach eksploatacji

2012/07/B/ST10/04297

Słowa kluczowe:

górnictwo wskaźniki deformacji algebra mapy propagacja błędów regresja wagowana przestrzennie

Deskryptory:

 • ST10_15: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jan Blachowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 139 490 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-19

Zakończenie projektu: 2016-01-18

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Application of GIS spatial regression methods in assessment of land subsidence in complicated mining conditions – case study of the Walbrzych coal mine (SW Poland) IF: 1,719
  Autorzy:
  Jan Blachowski
  Czasopismo:
  Natural Hazards (rok: 2016, tom: 84, strony: 997–1014), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11069-016-2470-2 - link do publikacji
 2. Analysis of surface changes in the Wałbrzych hard coal mining grounds (SW Poland) between 1886 and 2009 IF: 1
  Autorzy:
  Jan Blachowski, Wojciech Milczarek
  Czasopismo:
  Geological Quaterly (rok: 2014, tom: 58 (2), strony: 353-368), Wydawca: Polish Geological Institute-National Research Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Deformation information system for facilitating studies of mining-ground deformation, development and applications IF: 1,826
  Autorzy:
  Jan Blachowski, Wojciech Milczarek, Paweł Stefaniak
  Czasopismo:
  Natural Hazards and Earth System Sciences (rok: 2014, tom: 14, strony: 1677-1689), Wydawca: European Geosciences Union
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5194/nhess-14-1677-2014 - link do publikacji
 4. Application of PSInSAR for assessment of surface deformations in post-mining area - case study of the former Walbrzych hard coal basin (SW Poland) IF: 0,699
  Autorzy:
  Milczarek W., Blachowski J., Grzempowski P.
  Czasopismo:
  Acta Geodynamica et Geomaterialia (rok: 2017, tom: 14, strony: 41–52), Wydawca: Institute of Rock Structures and Mechanics, Czech Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13168/AGG.2016.0026 - link do publikacji
 5. Historical and present-day vertical movements on old mining terrains - case study of the Walbrzych Coal Basin (SW Poland) IF: 0,389
  Autorzy:
  Jan Blachowski, Wojciech Milczarek, Piotr Grzempowski
  Czasopismo:
  Acta Geodynamica et Geomaterialia (rok: 2015, tom: 12/3 (179), strony: 227-235), Wydawca: Institute of Rock Structures and Mechanics, Czech Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13168/AGG.2015.0020 - link do publikacji
 1. Analysis of Mining Terrain Deformation Characteristics with Deformation Information System
  Autorzy:
  Jan Blachowski, Wojciech Milczarek, Piotr Grzempowski
  Konferencja:
  European Geosciences Union General Assembly 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 27.04-2.05
  Status:
  Opublikowana
 2. Application of the Deformation Information System for automated analysis and mapping of mining terrain deformations – case study from SW Poland
  Autorzy:
  Jan Blachowski, Piotr Grzempowski, Wojciech Milczarek, Anna Nowacka,
  Konferencja:
  European Geosciences Union General Assembly 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 12-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Analysis of mining deformations based on PSInSAR – case study of the Walbrzych coal mines (Poland)
  Autorzy:
  Jan Blachowski, Wojciech Milczarek
  Konferencja:
  XVI International Mine Surveying Congress 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: International Society for Mine Surveying (ISM)
  Data:
  konferencja 12-16.09.2016
  Status:
  Opublikowana