Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zmienności genetycznej na wybrane wskaźniki aktywności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w sportach walki.

2012/07/B/NZ7/04261

Słowa kluczowe:

sporty walki zmienność genetyczna markery biochemiczne oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa trening

Deskryptory:

 • NZ7_3: Promocja zdrowia, kultura fizyczna

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Cezary Żekanowski 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 839 356 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-15

Zakończenie projektu: 2017-01-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Association of serotoninergic pathway gene variants with elite athletic status in the Polish population IF: 2,733
  Autorzy:
  Beata Peplonska, Krzysztof Safranow, Jakub Adamczyk, Dariusz Boguszewski, Konrad Szymański, Ireneusz Soltyszewski, Anna Barczak, Marcin Siewierski, Rafal Ploski, Henryk Sozanski, Cezary Zekanowski
  Czasopismo:
  Journal of Sport Sciences (rok: 2019, tom: nd, strony: nd), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02640414.2019.1583156 - link do publikacji
 2. Modified aging of elite athletes revealed by analysis of epigenetic age markers. IF: 5,179
  Autorzy:
  Spólnicka M, Pośpiech E, Adamczyk JG, Freire-Aradas A, Pepłońska B, Zbieć-Piekarska R, Makowska Ż, Pięta A, Lareu MV, Phillips C, Płoski R, Żekanowski C, Branicki W
  Czasopismo:
  Aging (Albany NY) (rok: 2018, tom: 10, strony: 241-252), Wydawca: Impact Journals, LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18632/aging.101385. - link do publikacji
 3. Aggression in the Polish elite combat sports' athletes
  Autorzy:
  Anna Barczak, Monika Guszkowska, Jakub G. Adamczyk, Ireneusz Sołtyszewski, Krzysztof Safranow, Dariusz Boguszewski, Henryk Sozański, Beata Pepłońska, Cezary Żekanowski
  Czasopismo:
  Studies in sport humanities (rok: 2019, tom: 26, strony: 45122), Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0014.1247 - link do publikacji
 4. Changes in the Hormonal Profile of Athletes following a Combat Sports Performance IF: 2,583
  Autorzy:
  Andrzej Ziemba, Jakub G. Adamczyk, Anna Barczak, Dariusz Boguszewski, Agnieszka Kozacz, Jan Dąbrowski, Marta Steczkowska, Beata Pepłońska, Cezary Żekanowski
  Czasopismo:
  BioMed Research International (rok: 2020, tom: 2020, strony: 9684792), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2020/9684792 - link do publikacji
 5. Genetic variants associated with physical and mental characteristics of the elite athletes in the Polish population. IF: 3,025
  Autorzy:
  Peplonska B, Adamczyk JG, Siewierski M, Safranow K, Maruszak A, Sozanski H, Gajewski AK, Zekanowski C.
  Czasopismo:
  Scand J Med Sci Sports (rok: 2016, tom: nd, strony: [Epub ahead of print]), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/sms.12687 - link do publikacji
 6. The second-to-fourth digit (2D:aD) ratio of male combat athletes is associated with the choice of sport. IF: 1,664
  Autorzy:
  Jakub Grzegorz Adamczyk, Krzysztof Safranow, Antoni Kazirnierz Gajewski, Dariusz Boguszewski, Paweł Cięszczyk, Michał Wilk, Henryk Sozański, Ireneusz SołĘszewski, Beata Pepłońska, Marcin Siewierski, Cezary Żekanowski
  Czasopismo:
  Journal of Human Kinetics (rok: 2021, tom: 78, strony: ), Wydawca: Academy of Physical Education in Katowice
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  IO.2478lhukin-2o2o-O083 - link do publikacji
 1. Variations in nuclear genes are associated with elite sport performance in the Polish population
  Autorzy:
  B. J. Peplonska, K. Safranow, J. G. Adamczyk, M. Siewierski, H. Sozański, A. K. Gajewski, M. Berdynski, A. Maruszak, C. Zekanowski
  Konferencja:
  The European Human Genetics Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Human Genetics, Volume 22 Supplement 1
  Data:
  konferencja 2014: 31.05-03.06. 2014 (Mediolan, Włochy)
  Status:
  Opublikowana