Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura a właściwości fizykochemiczne i cytoprotekcyjne heteroligandowych kompleksów metali przejściowych

2012/07/B/ST5/00753

Słowa kluczowe:

heteroligandowe związki koordynacyjne mimetyki dysmutazy ponadtlenkowej właściwości cytoprotekcyjne

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Lech Chmurzyński 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 662 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-19

Zakończenie projektu: 2016-07-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Buffer contribution to formation enthalpy of copper(II) – bicine complex determined by isothermal titration calorimetry method IF: 2,042
  Autorzy:
  A. Tesmar, D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, K. Żamojć, J. Pranczk, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Journal of thermal analysis and calorimetry (rok: 2016, tom: 126, strony: 97-102), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007-s10973-016-5313-1 - link do publikacji
 2. Characterization and cytotoxic effect of aqua- (2,2',2''-nitrilotriacetato)-oxo-vanadium salts on human osteosarcoma cells IF: 2,183
  Autorzy:
  A. Tesmar, D. Wyrzykowski, R. Kruszyński, K. Niska, I. Inkielewicz-Stępniak, J. Drzeżdżon, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Biometals (rok: 2017, tom: 30, strony: 261-275), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10534-017-0001-6 - link do publikacji
 3. Fluorescence quenching of fluoroquinolone antibiotics by 4-hydroxy-TEMPO in aqueous solution IF: 2,129
  Autorzy:
  K. Żamojć, W. Wiczk, B. Zaborowski, M. Makowski, J. Pranczk, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2014, tom: 133, strony: 887-891), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2014.06.127 - link do publikacji
 4. Structure and characterization of physicochemical and magnetic properties of new complex containing monobridged oxygen copper(II) dinuclear cation IF: 1,926
  Autorzy:
  A. Tesmar, M. Witwicki, D. Wyrzykowski, A. Sikorski, D. Jacewicz, J.Drzeżdżon, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2017, tom: 127, strony: 144-152), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2017.02.003 - link do publikacji
 5. Fluorimetric determination of 4-amino-TEMPO spin probe based on dimerization of dihydroxycoumarins IF: 1,326
  Autorzy:
  K. Żamojć,M. Zdrowowicz, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Chemical Papers , Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 6. Influence of Primary Ligands (ODA, TDA) on Physicochemical and Biological Properties of Oxidovanadium (IV) Complexes with Bipy and Phen as Auxiliary Ligands IF: 1,798
  Autorzy:
  J. Pranczk, A. Tesmar, D. Wyrzykowski, I. Inkielewicz-Stępniak, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Biological Trace Element Research (rok: 2016, tom: 174, strony: 251-258), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12011-016-0687-2 - link do publikacji
 7. Structure, physicochemical and biological properties of an aqua- (2,2',2''-nitrilotriacetato)-oxo-vanadium salt with 4-methylpyridinium cation IF: 1,918
  Autorzy:
  A. Tesmar, D.Wyrzykowski, K. Kazimierczuk, J. Kłak, Sz. Kowalski, I. Inkielewicz-Stępniak, J. Drzeżdżon D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  ZAAC (rok: 2017, tom: 643, strony: 501-510), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/zaac.201700022 - link do publikacji
 8. Zinc (II) complexation by some biologically relevant pH buffers IF: 2,337
  Autorzy:
  D. Wyrzykowski, , A. Tesmar, D. Jacewicz, J. Pranczk, L. Chmurzyński,
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Recognition (rok: 2014, tom: 27, strony: 722-726), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jmr.2398 - link do publikacji
 9. Fluorescent and luminescent probes used for monitoring hydroxyl radical under biological conditions IF: 1,618
  Autorzy:
  K. Żamojć, M. Zdrowowicz, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Critical Reviews in Analytical Chemistry (rok: 2016, tom: 46, strony: 160-169), Wydawca: Taylor&Francis Inc
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1080/10408347.2015.1045118 - link do publikacji
 10. Simultaneous determination of thermodynamic and kinetic parameters of metal ions complexation based on Isothermal Titration Calorimetry data IF: 2,091
  Autorzy:
  A. Tesmar, D. Wyrzykowski, E. Munoz, B. Pilarski, J. Pranczk, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Recognition (rok: 2017, tom: 30, strony: 44935), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jmr.2589 - link do publikacji
 11. Crystal Structure, Antioxidant Properties and Characteristics in Aqueous Solutions of the Oxidovanadium(IV) Complex [VO(IDA)phen]·2H2O IF: 2,942
  Autorzy:
  J. Pranczk, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, A. Wojtczak, A. Tesmar, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2015, tom: 20, strony: 3343-3349), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201500272 - link do publikacji
 12. Dihydroxycoumarins as highly selective fluorescent probes for the fast detection of 4-hydroxy-TEMPO in aqueous solution IF: 3,84
  Autorzy:
  K. Żamojć, M. Zdrowowicz, W. Wiczk, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 63807 – 63812), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra07283b - link do publikacji
 13. Fluorescence quenching of 7-amino-4-methylcoumarin by different TEMPO derivatives IF: 2,129
  Autorzy:
  K. Żamojć, W. Wiczk, B. Zaborowski, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2015, tom: 136, strony: 1875 – 1880), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 14. Fluorescent probes used for detection of hydrogen peroxide under biological conditions IF: 1,618
  Autorzy:
  K. Żamojć, M. Zdrowowicz, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Critical Reviews in Analytical Chemistry (rok: 2016, tom: 46, strony: 171-200), Wydawca: Taylor&Francis Inc
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10408347.2015.1014085 - link do publikacji
 15. Kinetics of aquation of Ni(II) oxydiacetate complex induced by Fe(III) ions IF: 0,354
  Autorzy:
  J. Pranczk, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, M. Żyndul, A. Tesmar, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Progress in reaction kinetics and mechanism (rok: 2016, tom: 41(2), strony: 170-176), Wydawca: Science Reviews 2000 Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3184/146867816X14605579540980 - link do publikacji
 16. Probing the binding of Cu2+ ions to a fragment of the Aβ(1-42) polypeptide using fluorescence spectroscopy, isothermal titration calorimetry and molecular dynamics simulations IF: 2,363
  Autorzy:
  J. Makowska, K. Żamojć, D. Wyrzykowski, W. Żmudzińska, D. Uber, M. Wierzbicka, W. Wiczk, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Biophysical Chemistry (rok: 2016, tom: 216, strony: 44-50), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bpc.2016.06.006 - link do publikacji
 17. Structural, physico-chemical and antioxidant characteristics of 2,2 '-bipyridyl(iminodiacetato)oxidovanadium(IV) dihydrate IF: 2,011
  Autorzy:
  J. Pranczk, D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, A. Sikorski, A. Tesmar, L. Chmurzynski
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2015, tom: 100, strony: 74-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2015.07.019 - link do publikacji
 18. Trans-cis isomerization of the [(C6H5)3P]2PtCl2 complex in dimethylformamide solutions IF: 1,599
  Autorzy:
  D. Jacewicz, J. Pranczk, D. Wyrzykowski, K. Żamojć and L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2014, tom: 1075, strony: 620-624), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2014.06.082 - link do publikacji
 19. Analysis of fluorescence quenching of coumarin derivatives by 4-hydroxy-TEMPO in aqueous solution IF: 1,667
  Autorzy:
  K. Żamojć, W. Wiczk, B. Zaborowski, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Journal of Fluorescence (rok: 2014, tom: 24, strony: 713-718), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10895-013-1342-3 - link do publikacji
 1. Ochrona komórek roślinnych – antyoksydanty w roli głównej
  Autorzy:
  Pranczk J., Jacewicz D., Wyrzykowski D., Tesmar A., Chmurzyński L.
  Książka:
  Na pograniczu Chemii i Biologii (rok: 2015, tom: XXXV, strony: 35 - 44), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Sondy fluorescencyjne do oznaczania anionów nadtlenoazotanowych(III) w materiale biologicznym
  Autorzy:
  K. Żamojć, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2013, tom: XXXI, strony: 169-177), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 3. Badania właściwości cytoprotekcyjnych związków kompleksowych – wybrane metody chemiczne i biologiczne
  Autorzy:
  J. Pranczk, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, A. Tesmar, L. Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2014, tom: XXXII, strony: 43-52), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 4. Znaczniki fluorescencyjne do oznaczania anionorodnika ponadtlenkowego w materiale biologicznym
  Autorzy:
  K. Żamojć, M. Zdrowowicz, D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2014, tom: XXXII, strony: 363-373), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 5. Reaktywne formy tlenu – wrogowie czy sprzymierzeńcy komórek roślinnych?
  Autorzy:
  A. Tesmar, D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, J. Pranczk, L. Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu Chemii i Biologii (rok: 2015, tom: XXXV, strony: 23 - 33), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana