Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie i zastosowanie metod teoretycznych do opisu konfiguracji elektronowej 4f(N-1)5d oraz modelowania przejść f-d jonów Ln2+ w materiałach luminescencyjnych.

2012/07/B/ST4/00581

Słowa kluczowe:

lantanowce przejścia f-d luminofory pole krystaliczne struktura elektronowa obliczenia poziomów energetycznych

Deskryptory:

 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mirosław Karbowiak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 554 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-29

Zakończenie projektu: 2017-07-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zgrzewarka do zatapiania ampuł w łuku elektrycznym.
 2. Program VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package). Za kwotę 13 210 PLN
 3. Optyczny oscylator parametryczny (OPO). Za kwotę 220 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Extension of High-Resolution Optical Absorption Spectroscopy to Divalent Neodymium: Novel Absorption Spectra of Nd2+ Ions in Strontium Chloride Host SrCl2 IF: 11,709
  Autorzy:
  Mirosław Karbowiak, Czesław Rudowicz
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie - International Edition (rok: 2017, tom: 56, strony: 10721-10724), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201704559 - link do publikacji
 2. Trends in Hamiltonian parameters determined by systematic analysis of f-d absorption spectra of divalent lanthanides in alkali-halides hosts: II. CaCl2:Ln2+ (Ln = Sm, Eu, Tm, and Yb) IF: 2,732
  Autorzy:
  M. Karbowiak, C. Rudowicz
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 197, strony: 66-75), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.01.011 - link do publikacji
 3. Optical Absorption spectra of Divalent Neodymium (Nd2+) in Bromide and Iodide Hosts. IF: 2,507
  Autorzy:
  M. Karbowiak, C. Rudowicz
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 15, strony: 1660-1669), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201701315 - link do publikacji
 4. The first high resolution absorption spectrum of divalent dysprosium (Dy2+) in strontium chloride host SrCl2 - fine structure and zero-phonon transitions revealed IF: 2,847
  Autorzy:
  M. Karbowiak, C. Rudowicz, J. Cichos
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry A (rok: 2018, tom: 122, strony: 923-928), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.7b08620 - link do publikacji
 5. Trends in Hamiltonian parameters determined by systematic analysis of f-d absorption spectra of divalent lanthanides in alkali-halides hosts and supported by first calculations of the Nd2+ electronic structure: I. SrCl2:Ln2+ IF: 2,732
  Autorzy:
  M. Karbowiak, C. Rudowicz
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 199, strony: 116-125), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.03.007 - link do publikacji
 6. Optical spectra and excited state relaxation dynamics of Sm2+ ions in SrCl2, SrBr2 and SrI2 crystals IF: 2,732
  Autorzy:
  M. Karbowiak, P. Solarz, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 195, strony: 159-165), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.11.012 - link do publikacji
 7. Spectroscopic peculiarities of CsCaI3:Tm2þ single crystals examined through one-photon and excited state excitation spectroscopy IF: 3,133
  Autorzy:
  M. Karbowiak, R. Lisiecki, P. Solarz, J. Komar, W. Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 740, strony: 1165-1171), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.01.058 - link do publikacji