Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja adhezyn patogennych grzybów Candida "non-albicans"

2012/07/B/NZ1/02867

Słowa kluczowe:

kandydoza ściana komórkowa komórki nabłonka białka macierzy zewnątrzkomórkowej proteomika oddziaływanie białko-białko spektrofluorymetria rezonans plazmonów powierzchniowych

Deskryptory:

 • NZ1_10: Biologia drobnoustrojów
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ6_7: Mykologia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Kozik 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 775 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-08

Zakończenie projektu: 2016-07-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Półpreparatywne kolumny do chromatografii białek. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Spektrofluorymetr przystosowany do pomiarów widm i polaryzacji fluorescencji w zakresie UV/VIS. Za kwotę 150 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Interaction of human fibronectin with Candida glabrata epithelial adhesin 6 (Epa6). IF: 1,187
  Autorzy:
  D. Zajac, J. Karkowska-Kuleta, O. Bochenska, M. Rapala-Kozik, A. Kozik
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63, strony: 417-426), Wydawca: Polish Biochemical Society and the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2016_1328 - link do publikacji
 2. Moonlighting proteins as virulence factors of pathogenic fungi, parasitic protozoa and multicellular parasites IF: 2,841
  Autorzy:
  J. Karkowska-Kuleta, A. Kozik
  Czasopismo:
  Molecular Oral Microbiology (rok: 2014, tom: 29, strony: 270-283), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/omi.12078 - link do publikacji
 3. Cell wall proteome of pathogenic fungi IF: 1,153
  Autorzy:
  J. Karkowska-Kuleta, A. Kozik
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2015, tom: 62, strony: 339-351), Wydawca: Polish Biochemical Society and the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2015_1032 - link do publikacji
 4. Characterization of the interactions between human high-molecular-mass kininogen and cell wall proteins of pathogenic yeasts Candida tropicalis. IF: 1,187
  Autorzy:
  J. Karkowska-Kuleta, D. Zajac, G. Bras, O. Bochenska, K. Seweryn, S. Kedracka-Krok, U. Jankowska, M. Rapala-Kozik, A. Kozik
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63, strony: 427-436), Wydawca: Polish Biochemical Society and the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2016_1353 - link do publikacji
 5. Surfaceome of pathogenic yeasts, Candida parapsilosis and Candida tropicalis, revealed with the use of cell surface shaving method and shotgun proteomic approach IF: 1,153
  Autorzy:
  J. Karkowska-Kuleta, D. Zajac, O. Bochenska, A. Kozik
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2015, tom: 62, strony: 807-819), Wydawca: Polish Biochemical Society and the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2015_1140 - link do publikacji
 6. Fibronectin-, vitronectin- and laminin-binding proteins at the cell walls of Candida parapsilosis and Candida tropicalis pathogenic yeasts IF: 2,729
  Autorzy:
  A. Kozik, J. Karkowska-Kuleta, D. Zajac, O. Bochenska, S. Kedracka-Krok, U. Jankowska, M. Rapala-Kozik
  Czasopismo:
  BMC Microbiology (rok: 2015, tom: 15, strony: 197), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12866-015-0531-4 - link do publikacji
 7. Kinetic and thermodynamic characterization of the interactions between the components of human plasma kinin-forming system and isolated and purified cell wall proteins of Candida albicans IF: 1,153
  Autorzy:
  K. Seweryn, J. Karkowska-Kuleta, N. Wolak, O. Bochenska, S. Kedracka-Krok, A. Kozik, M. Rapala-Kozik
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2015, tom: 62, strony: 825-835), Wydawca: Polish Biochemical Society and the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2015_1142 - link do publikacji
 1. Fibronectin, a multifunctional human glycoprotein, tightly binds to proteins exposed on the cell wall of pathogenic yeasts, Candida parapsilosis and Candida tropicalis
  Autorzy:
  J. Karkowska-Kuleta, D. Zajac, O. Bochenska, S. Kedracka-Krok, A. Kozik
  Konferencja:
  39th FEBS Congress, Paryż, Francja (rok: 2014, ), Wydawca: The FEBS Journal, Vol. 281 (Suppl. 1), John Wiley & Sons Ltd
  Data:
  konferencja 30.08 - 4.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Candida parapsilosis Cell-wall Adhesins Similar to Agglutinin-like Sequence (Als) Proteins are Involved in Binding of Fibronectin and Adhesion to Human Epithelial Cells.
  Autorzy:
  A. Kozik, D. Zajac, G. Bras, J. Karkowska-Kuleta, O. Bochenska, M. Rapala-Kozik
  Konferencja:
  ASM Microbe 2016, Boston, MA, USA (rok: 2016, ), Wydawca: American Society for Microbiology
  Data:
  konferencja 16.06. - 20.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Characterization of vitronectin binding by proteins, isolated from Candida parapsilosis and Candida tropicalis cell walls.
  Autorzy:
  A. Kozik, D. Zajac, G. Bras, O. Bochenska, J. Karkowska-Kuleta, M. Rapala-Kozik
  Konferencja:
  13th ASM Conference on Candida and Canidiasis. Seattle, WA, USA (rok: 2016, ), Wydawca: American Society for Microbiology
  Data:
  konferencja 13.04. - 17.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Identification of fibronectin-, vitronectin-, and laminin-binding proteins, associated with the cell walls of Candida parapsilosis and Candida tropicalis.
  Autorzy:
  A. Kozik, J. Karkowska-Kuleta, D. Zajac, O. Bochenska, S. Kedracka-Krok, U. Jankowska, M. Rapala-Kozik
  Konferencja:
  19th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology, Melbourne, Australia (rok: 2015, ), Wydawca: ISHAM
  Data:
  konferencja 4.05 - 8.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Growth-dependent cell wall proteome and secretome of Candida glabrata.
  Autorzy:
  D. Zajac, J. Karkowska-Kuleta, O. Bochenska, A. Kozik
  Konferencja:
  6th International Weigl Conference on Microbiology, Gdansk (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Biochemical Society and the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 8.07. - 10.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Shedding light on Candida parapsilosis and Candida tropicalis secretome and surfaceome with the use of cell surface shaving method and shotgun proteomic approach.
  Autorzy:
  J. Karkowska-Kuleta, D. Zajac, O. Bochenska, A. Kozik
  Konferencja:
  6th International Weigl Conference on Microbiology, Gdansk (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Biochemical Society and the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 8.07. - 10.07.2015
  Status:
  Opublikowana