Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optymalizacja procesu wytwarzania monokryształów metamagnetycznych stopów Ni-Mn-Sn

2012/07/N/ST8/03918

Słowa kluczowe:

wzrost kryształów monokryształ związki międzymetaliczne stopy Heuslera metoda Bridgmana materiały magnetyczne efekt magnetokaloryczny

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Czaja 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 149 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-21

Zakończenie projektu: 2016-12-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw elektroniczny do akwizycji danych. Za kwotę 7 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Segregation and microstructure evolution in chill cast and directionally solidified Ni-Mn-Sn metamagnetic shape memory alloys IF: 1,742
  Autorzy:
  P. Czaja, A. Wierzbicka-Miernik, Ł. Rogal
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2018, tom: 492, strony: 50-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2018.04.006 - link do publikacji
 2. Self-accommodated and pre-strained martensitic microstructure in single-crystalline, metamagnetic Ni-Mn-Sn Heusler alloy IF: 2,302
  Autorzy:
  P. Czaja, R. Chulist, M. Szlezynger, W. Skuza, Y. I. Chumlyakov, M. J. Szczerba
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2017, tom: Online first, strony: 44572), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-017-0793-3 - link do publikacji
 3. Martensite stabilisation in single crystalline Ni-Mn-Ga and Ni-Mn-Sn magnetic shape memory alloys IF: 2,687
  Autorzy:
  R. Chulist, P. Czaja, T. Tokarski, M. Faryna
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2018, tom: 230, strony: 266-269), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2018.07.140 - link do publikacji
 4. Martensitic transition, structure and magnetic anisotropy of Ni-Mn-Sn single crystal IF: 5,058
  Autorzy:
  P. Czaja, M. J. Szczerba, R. Chulist, M. Bałanda, J. Przewoźnik, Y. I. Chumlyakov, N. Schell, Cz. Kapusta, W. Maziarz
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2016, tom: 118, strony: 213-220), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2016.07.059 - link do publikacji
 5. Magnetostructural transition and magnetocaloric effect in highly textured Ni-Mn-Sn alloy IF: 2,101
  Autorzy:
  P. Czaja, R. Chulist, M. J. Szczerba, J. Przewoźnik, E. Olejnik, A. Chrobak, W. Maziarz, E. Cesari
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2016, tom: 119, strony: 165102-1-6), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4947503 - link do publikacji
 6. Superelastic behavior of a metamagnetic Ni-Mn-Sn single crystal IF: 2,993
  Autorzy:
  P. Czaja, R. Chulist, T. Tokarski, T. Czeppe, Y. I. Chumlyakov, E. Cesari
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2018, tom: 53, strony: 10383-10395), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-018-2289-1 - link do publikacji
 7. Orthogonal shear process in Ni-Mn-Sn single crystals IF: 5,502
  Autorzy:
  R. Chulist, P. Czaja, T. Tokarski, Y. I. Chumlyakov
  Czasopismo:
  International Journal of Plasticity (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona