Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe materiały termoelektryczne o strukturze klatkowej; badania podstawowe.

2012/07/B/ST3/03027

Słowa kluczowe:

silne korelacje elektronowe efekt Kondo fermionowe ciecze kwantowe efekt termoelektryczny struktura elektronowa

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST3_3: Cieplne własności materii skondensowanej
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Ślebarski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 075 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kompresor do skraplarki He.
 2. elementy pamięci i inne do powiększenia zdolności obliczeniowej klastra (zbudowany we własnym zakresie). Za kwotę 2 540 PLN
 3. Pompa Scroll Agilent SH-110. Za kwotę 18 000 PLN
 4. filtr do skraplarki ciekłego helu. Za kwotę 13 000 PLN
 5. piec muflowy do 1150 C. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (25)
 1. " Crystal electric field and the ground state properties of heavy fermion Ce3Ru4Sn13 IF: 2,726
  Autorzy:
  A. Ślebarski, M. Fijałkowski, J. Goraus, L. Kalinowski, and P. Witas
  Czasopismo:
  J. Alloys Compd (rok: 2014, tom: 615, strony: 921-928), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2014.07.051 - link do publikacji
 2. Electrical ressistivity of the heavy-fermion-filled cage compound Ce3M4Sn13 (M=Co, Rh, Ru) under high pressure IF: 3,736
  Autorzy:
  A. Ślebarski, J. Goraus, P. Witas
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2015, tom: 92, strony: 155136, 9 pp.), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.155136 - link do publikacji
 3. Electronic properties of CeRh1-xGexIn; evolution from an intermediate-valence to a localized 4f-state IF: 2,126
  Autorzy:
  P. Wiśniewski, V.I. Zaremba, A. Ślebarski, and D. Kaczorowski
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2015, tom: 56, strony: 101-106), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.intermet.2014.09.001 - link do publikacji
 4. Electronic structure and transport properties of CeNi9In2 IF: 1,781
  Autorzy:
  R. Kurleto, P. Starowicz, J. Goraus, S. Baran, Yu. Tyvanchuk, Yu. M. Kalychak, A. Szytuła
  Czasopismo:
  Solid State Commun. (rok: 2015, tom: 206, strony: 46-50), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssc.2015.01.014 - link do publikacji
 5. Properties near magnetic instability of heavy-electron compounds Ce3M4Sn13 and La3M4Sn13, with M=Co, Rh, and Ru IF: 1,427
  Autorzy:
  A. Ślebarski
  Czasopismo:
  Phil. Mag (rok: 2015, tom: 95, strony: 467-479), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
 6. Thermoelectric properties of heavy fermion compound Ce3Co4Sn13 IF: 0,604
  Autorzy:
  P. Witas, L. Kalinowski, J. Goraus, M. Fijałkowski, and A. Ślebarski,
  Czasopismo:
  Acta Phys. Ploln. A (rok: 2015, tom: 127, strony: 309-311), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.309 - link do publikacji
 7. Explanation of magnetic ordering in Ce2Rh3Ge IF: 2,541
  Autorzy:
  P. Skornia, J. Goraus, J. Koperski, M. Wojtyniak, A. Ślebarski
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2017, tom: nieznany, strony: nieznane), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Złożona
 8. Doping effect on the electronic structure and thermodynamic properties in Ce3Ru4Sn13 IF: 3,718
  Autorzy:
  L. Kalinowski, J. Goraus, P. Witas, and A. Ślebarski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2016, tom: 94, strony: 235151, 9 stron), Wydawca: American Physical Society (APS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.235151 - link do publikacji
 9. Evidence of momentum-dependent hybridization in Ce2Co0.8Si3.2 IF: 3,664
  Autorzy:
  P. Starowicz, R. Kurleto, J. Goraus, H. Schwab, M. Szlawska, F. Forster, A. Szytuła, I. Vobornik, D. Kaczorowski, F. Reinert
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2014, tom: 89, strony: 115122, pp 6), Wydawca: APS, USA
  Status:
  Opublikowana
 10. Semiconducting behaviour of Ce3Cu3Sb4 revisited IF: 2,999
  Autorzy:
  J. Goraus, P. Witas, A. Ślebarski , M. Fijałkowski, L. Kalinowski
  Czasopismo:
  J. Alloys Compd (rok: 2016, tom: 654, strony: 410-418), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.09.104 - link do publikacji
 11. Anomalous specific-heat, magnetic, and electrical transport properties around magnetic instability in Ce1-xLaxCo4Sn13 IF: 2,126
  Autorzy:
  A. Ślebarski, M. Fijałkowski, and J. Goraus
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2014, tom: 54, strony: 199-208), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.intermet.2014.06.008 - link do publikacji
 12. Electronic structure and crystallographic properties of skutterudite-related Ce3M4Sn13 and La3M4Sn13 (M=Co, Ru, and Rh) IF: 3,664
  Autorzy:
  A. Ślebarski and J. Goraus,
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B 88 (rok: 2013, tom: 88, strony: 155122, 8 pp), Wydawca: APS, USA
  Status:
  Opublikowana
 13. Spin-glass-like behaviour in Ni2InVO6 IF: 2,259
  Autorzy:
  T. Groń, E. Filipek, A. Pacześna, M. Oboz, H. Duda, A. Ślebarski, M. Fijałkowski
  Czasopismo:
  Mat. Chem. Phys. (rok: 2016, tom: 172, strony: 137-142), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2016.01.052 - link do publikacji
 14. Valence band of Ce2Co0.8Si3.2 and Ce2RhSi3 studies by resonant photoemission spectroscopy and FPLO calculations IF: 0,604
  Autorzy:
  P. Starowicz
  Czasopismo:
  Acta Phys. Polon. A (rok: 2014, tom: 126, strony: 144-147), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.126.A-144 - link do publikacji
 15. Electronic structure and low-temperature study of the Ce1-xLaxRh4Sn13 IF: 3,664
  Autorzy:
  A. Ślebarski, P. Witas, J. Goraus, L. Kalinowski, and M. Fijałkowski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2014, tom: 90, strony: 075123, pp 9), Wydawca: APS USA
  Status:
  Opublikowana
 16. Electronic structure of the heavy fermion superconductor Ce2PdIn8: Experiment and calculations IF: 2,999
  Autorzy:
  M. Werwiński, A. Szajk, A. Ślebarski, D. Kaczorowski
  Czasopismo:
  J. Alloys Compd. (rok: 2015, tom: 647, strony: 605-611), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.05.143 - link do publikacji
 17. Superconductivity of La3Co4Sn13 and La3Rh4Sn13: A comparative study IF: 3,664
  Autorzy:
  A. Ślebarski, M. Fijałkowski, M.M. Maśka, M. Mierzejewski, B.D. White, and M.B. Maple
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2014, tom: 89, strony: 125111, pp 8), Wydawca: APS, USA
  Status:
  Opublikowana
 18. The study of d-electron correlations in skutterudite-related Ce3M4Sn13 (M=Co, Ru, and Rh) IF: 3,664
  Autorzy:
  A. Ślebarski, J. Goraus, P. Witas, L. Kalinowski, and M. Fijałkowski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2014, tom: 91, strony: 035101, pp 9), Wydawca: APS, USA
  Status:
  Opublikowana
 19. Effect of atomic disorder and Ce doping on superconductivity of Ca3Rh4Sn13: Electric transport properties under high pressure IF: 3,718
  Autorzy:
  A. Ślebarski, J. Goraus, M.M. Maśka, P. Witas, C.T. Wolowiec, Y. Fang, and M. B. Maple
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2016, tom: 93, strony: 245126-14 pp), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.245126 - link do publikacji
 20. Impact of microstructure on the thermoelectric properties of the ternary compound Ce3Cu3Sb4 IF: 2,605
  Autorzy:
  P. Witas, J. Goraus, P. Zajdel, K. Balin, J. Koperski, J. Lelątkoa, A. Ślebarski
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2016, tom: 123, strony: 256-263), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2016.11.031 - link do publikacji
 21. Magnetic and specific heat properties of a new Gd-doped ZnCr2Se4 IF: 2,259
  Autorzy:
  E. Maciążek, M. Karolus, M. Kubisztal, I. Jendrzejewska, R. Sitko, T. Groń, A. Ślebarski, M. Fijałkowski
  Czasopismo:
  Mat. Chem. Phys. (rok: 2015, tom: 168, strony: 187-192), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2015.11.020 - link do publikacji
 22. Specific heat and magnetic properties of single-crystalline ZnxDyyCrzSe4 spinels IF: 1,97
  Autorzy:
  I. Jendrzejewska, T. Groń, E. Maciążek, H. Duda, M. Kubisztal, A. Ślebarski, E. Pietrasik, M. Fijałkowski
  Czasopismo:
  J. Magn. Magn. Mater (rok: 2016, tom: 407, strony: 122-128), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2016.01.016 - link do publikacji
 23. Spin-glass-like behaviour in tin doped ZnCr2Se4 single crystals IF: 2,726
  Autorzy:
  I. Jendrzejewska, T. Groń, J. Kusz, M. Żelechower, E. Maciążek, A. Ślebarski, and M. Fijałkowski
  Czasopismo:
  J. Alloys Compd (rok: 2015, tom: 635, strony: 238-244), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.02.097 - link do publikacji
 24. Superconductivity in the presence of disorder in skutterudite-related La3Co4Sn13 and La3Ru4Sn13 compounds: Electrical transport and magnetic studies IF: 2,999
  Autorzy:
  A. Ślebarski, M.M. Maśka, M. Fijałkowski, C.A. McElroy, M.B. Maple
  Czasopismo:
  J. Alloys Compd (rok: 2015, tom: 646, strony: 866-872), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.allcom.2015.06.198 - link do publikacji
 25. DISTorX: software for simulation of charge-density-wave state induced by structural distortion. IF: 3,72
  Autorzy:
  L. Kalinowski, J. Goraus A. Ślebarski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Crystallography (rok: 2017, tom: nieznany, strony: nieznane), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Złożona