Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikacja położenia pasm energetycznych elementów organiczno-nieorganicznego złącza p-n i jej wpływ na wydajność fotokonwersji

2012/07/D/ST5/02269

Słowa kluczowe:

nanorurki TiO2 polimery przewodzące elektrochemiczne metody badawcze fotoaktywność heksacyjanometalany

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Siuzdak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 492 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2018-08-31

Planowany czas trwania projektu: 50 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (38)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Boron-Enhanced Growth of Micron-Scale Carbon-Based Nanowalls: A Route toward High Rates of Electrochemical Biosensing IF: 7,504
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Mateusz Ficcek, Michłą Sobaszek, Jacek Ryl, Marin Gnyba, Paweł Niedziałkowski, Natalia Malinowska, Jakub Karczewski, Robert Bogdanowicz
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2017, tom: 9, strony: 12982-12992), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.6b16860 - link do publikacji
 2. Fabrication and characterization of composite TiO2 nanotubes/ boron-doped diamond electrodes towards enhanced supercapacitors IF: 1,759
  Autorzy:
  Michał Sobaszek, Katarzyna Siuzdak, Mirosław Sawczak, Jacek Ryl, Robert Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2016, tom: 601, strony: 35-40), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2015.09.021 - link do publikacji
 3. Flexible dye-sensitized solar cells based on Ti/TiO2 nanotubes photoanode and Pt-free and TCO-free counter electrode system IF: 2,354
  Autorzy:
  Maciej Klein, Mariusz Szkoda, Mirosław Sawczak, Adam Cenian, Anna Lisowska-Oleksiak, Katarzyna Siuzdak
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2017, tom: 302, strony: 192-196), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2017.01.010 - link do publikacji
 4. Highly stable organic–inorganic junction composed of hydrogenated titania nanotubes infiltrated by a conducting polymer IF: 3,289
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Mariusz Szkoda, Anna Lisowska-Oleksiak, Jakub Karczewski, Jacek Ryl
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 33101-33110), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra01986b - link do publikacji
 5. Non-metal doped TiO2 nanotube arrays for high efficiency photocatalytic decomposition of organic species in water IF: 1,904
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Katarzyna Siuzdak, Anna Lisowska-Oleksiak
  Czasopismo:
  Physica E (rok: 2016, tom: 84, strony: 141-145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physe.2016.06.004 - link do publikacji
 6. Novel nitrogen precursors for electrochemically driven doping of titania nanotubes exhibiting enhanced photoactivity IF: 3,159
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Mariusz Szkoda, Mirosław Sawczak, Anna Lisowska-Oleksiak
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2015, tom: 39, strony: 2741-2751), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5NJ00127G - link do publikacji
 7. Optimization of electrochemical doping approach resulting in highly photoactive iodine-doped titania nanotubes IF: 2,327
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Katarzyna Siuzdak, Anna Lisowska-Oleksiak
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2016, tom: 20, strony: 563-569), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-015-3081-7 - link do publikacji
 8. Properties of Thermally Dewetted Thin Au Films on ITO-Coated Glass for Biosensing Applications IF: 2,146
  Autorzy:
  Katarzyna Grochowska, Katarzyna Siuzdak, Jakub Karczewski, Mariusz Szkoda, Gerard Śliwiński
  Czasopismo:
  Plasmonics (rok: 2017, tom: 12, strony: 1939-1946), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11468-016-0465-1 - link do publikacji
 9. Properties of an Indium Tin Oxide electrode modified by a laser nanostructured thin Au film for biosensing IF: 2,956
  Autorzy:
  Katarzyna Grochowska, Katarzyna Siuzdak, Gerard Śliwiński
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2015, tom: 7, strony: 1275-1281), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.20140248 - link do publikacji
 10. Properties of ordered titanium templates covered with Au thin filmsfor SERS applications IF: 3,15
  Autorzy:
  Katarzyna Grochowska, Katarzyna Siuzdak, Michał Sokołowski, Jakub Karczewski, MAriusz Szkoda, Gerard Śliwiński
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 388, strony: 716-722), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.01.186 - link do publikacji
 11. Electrochemical and photoelectrochemical characterization of photoanodes based on titania nanotubes modified by a BiVO4 thin film and gold nanoparticles IF: 4,803
  Autorzy:
  Konrad Trzciński, Mariusz Szkoda, Katarzyna Siuzdak, Mirosław Sawczak, Anna Lisowska-Oleksiak
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 222, strony: 421-428), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 12. Nano-engineered diamond-based materials for supercapacitor electrodes: a review IF: 3,175
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Robert Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Energy Technology (rok: 2018, tom: 6, strony: 223-237), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ente.201700345 - link do publikacji
 13. Optical and electrical properties of ultrathin transparent nanocrystalline boron-doped diamond electrodes IF: 2,075
  Autorzy:
  Michał Sobaszek, Łukasz Skowroński, Robert Bogdanowicz, Katarzyna Siuzdak, Anna Cirocka, Patrycja Zięba, Marcin Gnyba, Marcin Naparty, Piotr Płotka
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2015, tom: 42, strony: 24-34), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2014.12.014 - link do publikacji
 14. Optimization of boron-doping process of titania nanotubes via electrochemical method toward enhanced photoactivity IF: 2,327
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Anna Lisowska-Oleksiak, Katarzyna Siuzdak
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2016, tom: 20, strony: 1765-1774), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-016-3185-8 - link do publikacji
 15. Ordered titaniumm templates functionalized by gold films for biosensing applications - Towards non-enzymatic glucose detection IF: 4,162
  Autorzy:
  Katarzyna Grochowska, Mariusz Szkoda, Jakub Karczewski, Gerard śliwiński, Katarzyna Siuzdak
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2017, tom: 166, strony: 207-214), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2017.01.075 - link do publikacji
 16. Photocatalytical properties of maze-like MoO3 microstructures prepared by anodization of Mo plate IF: 4,798
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Konrad Trzciński, Katarzyna Siuzdak, Anna Lisowska-Oleksiak
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2017, tom: 228, strony: 139-145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2017.01.064 - link do publikacji
 17. The influence of polarization of titania nanotubes modified by a hybrid system made of a conducting polymer PEDOT and Prussian Blue redox network on the Raman spectroscopy response and photoelectrochemical properties IF: 5,116
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Grzegorz Nowaczyk, Anna Lisowska-Oleksiak, Katarzyna Siuzdak
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2018, tom: 279, strony: 34-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.05.068 - link do publikacji
 18. Thin layer of ordered boron - doped TiO2 nanotubes fabricated in a novel type of electrolyte and characterized by remarkably improved photoactivity IF: 2,711
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Mariusz Szkoda, Anna Lisowska-Oleksiak, Katarzyna Grochowska, Jakub Karczewski, Jacek Ryl
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2015, tom: 357A, strony: 942-950), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2015.09.130 - link do publikacji
 19. Titania nanotubes modified by a pyrolyzed metal-organic framework with zero valent iron centers as a photoanode with enhanced photoelectrochemical, photocatalytical activity and high capacitance IF: 5,116
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Konrad Trzciński, Andrzej P. Nowak, Emerson Coy, Lech Wicikowski, Marcin Łapiński, Katarzyna Siuzdak, Anna Lisowska-Oleksiak
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2018, tom: 278, strony: 13-24), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.05.015 - link do publikacji
 20. Fabrication and photoactivity of organic-inorganic systems based on titania nanotubes and PEDOT containing redox centres formed by different Prussian Blue analogues IF: 3,133
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Jakub Rysz, Jacek Ryl, Anna Lisowska-Oleksiak, Katarzyna Siuzdak
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 723, strony: 498-504), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.06.257 - link do publikacji
 21. Facile preparation of extremely photoactive boron-doped TiO2 nanotubes arrays IF: 4,847
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Katarzyna Siuzdak, Anna Lisowska-Oleksiak, Jakub Karczewski, Jacek Ryl
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2015, tom: 60, strony: 212-215), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2015.09.013 - link do publikacji
 22. Synthesis and photoelectrochemical behaviour of hydrogenated titania nanotubes modified with conducting polymer infiltrated by redox active network IF: 4,803
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Mariusz Szkoda, Jakub Karczewski, Jacek Ryl, Anna Lisowska-Oleksiak
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 222, strony: 1281-1292), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2016.11.102 - link do publikacji
 23. Fabrication and Significant Photoelectrochemical Activity of Titania Nanotubes Modified with Thin Indium Tin Oxide Film IF: 1,292
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Mariusz Szkoda, Jakub Karczewski, Jacek Ryl, Kazimierz Darowicki, Katarzyna Grohowska
  Czasopismo:
  Acta Metallurgica Sinica (English Letters) (rok: 2017, tom: 30, strony: 1210-1220), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 24. Formation of highly conductive boron-doped diamond on TiO2 nanotubes composite for supercapacitor or energy storage IF: 3,266
  Autorzy:
  Mirosław Sawczak, Michał Sobaszek, Katarzyna Siuzdak, Jacek Ryl, Robert Bogdanowicz, Kazimierz Darowicki, Maria Gazda, Adam Cenian
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2015, tom: 162, strony: A2085-A2092), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0551510jes - link do publikacji
 25. Functionalization of indium-tin-oxide electrodes by laser-nanostructured gold thin films for biosensing applications IF: 2,711
  Autorzy:
  Katarzyna Grochowska, Katarzyna Siuzdak, Jakub Karczewski, Gerard Śliwiński
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2015, tom: 357, strony: 1684-1691), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 26. High Electrocatalytic Response of a Mechanically Enhanced NbC Nanocomposite Electrode Toward Hydrogen Evolution Reaction IF: 7,504
  Autorzy:
  Emerson Coy, Luis Yate, Drochss P. Valencia, Willian Aperador, Katarzyna Siuzdak, Pau Torruella, Eduardo Azanza, sonia Estrade, Igor Iatsunskyi, Francesa Peiro, Xixiang Zhang, Javier Tejada, Ronald F. Ziolo
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2017, tom: 9, strony: 30872-30879), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.7b10317 - link do publikacji
 27. Nanostructuring of thin Au films deposited on ordered Ti templates for application in SERS IF: 3,387
  Autorzy:
  Katarzyna Grochowska, Katarzyna Siuzdak, Łukasz Mancewicz, Franiszek Skiba, Mariusz Szkoda, Jakub Karczewski, Łukasz Burczyk, Gerard Śliwiński
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 418, strony: 472-480), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.12.163 - link do publikacji
 28. Ordered titania nanotubes layer selectively annealed by laser beam for high contrast electrochromic switching IF: 1,939
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Mariusz Szkoda, Jakub Karczewski, Jacek Ryl, Adam Cenian
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2018, tom: 659, strony: 48-56), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2018.05.045 - link do publikacji
 29. Semi-transparent ordered TiO2 nanostructures prepared by anodization of titanium thin films deposited onto the FTO substrate IF: 2,711
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Anna Lisowska-Oleksiak, Katarzyna Grochowska, Łukasz Skowroński, Jakub Karczewski, Katarzyna Siuzdak
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 381, strony: 36-41), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  j.apsuc.2015.12.126 - link do publikacji
 30. Silicon/TiO2 core-shell nanopillar photoanodes for enhanced photoelectrochemical water oxidation IF: 3,582
  Autorzy:
  Mykola Pavlenko, Katarzyna Siuzdak, Emerson Coy, Mariusz Jancelewicz, Stefan Jurga, Igor Iatsunskyi
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2017, tom: 42, strony: 30076-30085), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 31. Diamond Phase (sp3-C) Rich Boron-Doped Carbon Nanowalls (sp2-C): Physicochemical and Electrochemical Properties IF: 4,536
  Autorzy:
  Michał Sobaszek, Katarzyna Siuzdak, Jacek Ryl, Mirosław Sawczak, Sanju Gupta, Sara Carrizosa, Mateusz Ficek, Bartłomiej Dec, Kazimierz Darowicki, Robert Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2017, tom: 121, strony: 20821-20833), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.7b06365 - link do publikacji
 32. Electrochemical and photoelectrochemical properties of the interface between titania nanotubes covered by conducting polymer in aqueous by conducting polymer in aqueous electrolytes – The effect of various geometry and electrolytes concentration IF: 4,439
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Konrad Trzciński, Anna Lisowska-Oleksiak, Katarzyna Siuzdak
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 448, strony: 309-319), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.04.104 - link do publikacji
 33. Electrodes consisting of PEDOT modified by Prussian Blue analogues deposited onto titania nanotubes – their highly improved capacitance IF: 2,354
  Autorzy:
  Mariusz Szkoda, Konrad Trzciński, Jakub Rysz, Maria Gazda, Katarzyna Siuzdak, Anna Lisowska-Oleksiak
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2017, tom: 302, strony: 197-201), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2016.12.025 - link do publikacji
 34. Enhanced capacitance of composite TiO2 nanotube /boron-doped diamond electrodes studied by impedance spectroscopy IF: 6,739
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Robert Bogdanowicz, Mirosław Sawczak, Michał Sobaszek
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2015, tom: 7, strony: 551-558), Wydawca: Royal Socciety of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4NR04417G - link do publikacji
 35. Enhanced photoelectrochemical and photocatalytic performance of iodine-doped titania nanotube arrays IF: 3,708
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Mariusz Szkoda, Mirosław Sawczak, Anna Lisowska-Oleksiak, Jakub Karczewski, Jacek Ryl
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 50379-50391), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA08407E - link do publikacji
 36. Fabrication and properties of electrode material composed of ordered titania nanotubes and pEDOT:PSS IF: 2,112
  Autorzy:
  Katarzyna Siuzdak, Mirosław Sawczak, Anna Lisowska-Oleksiak
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2015, tom: 271, strony: 56-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2014.09.041 - link do publikacji
 37. Properties of plasmonic arrays produced by pulsed-laser nanostructuring of thin Au films IF: 2,332
  Autorzy:
  Katarzyna Grochowska, Katarzyna Siuzdak, Peter A. Atanasov, Carla Bittencourt, Anna Dikovska, Nikoly N. Nedyalkov, Gerard Śliwiński
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2014, tom: 5, strony: 2102-2112), Wydawca: Beilstein
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.5.219 - link do publikacji
 38. Titania nanotubes infiltrated with the conducting polymer PEDOT modified by Prussian blue – a novel type of organic–inorganic heterojunction characterised with enhanced photoactivity IF: 3,289
  Autorzy:
  Kataryzna Siuzdak, Mariusz Szkoda, Jakub Karczewski, Jacek Ryl, Anna Lisowska-Oleksiak
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 76246-76250), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra15113b - link do publikacji
 1. Nanocrystalline diamond microelectrode on fused silica optical fibers for electrochemical and optical sensing
  Autorzy:
  Robert Bogdanowicz, Michał sobaszek, Mateusz Ficek, Marcin Gnyba, Jacek Ryl, Katarzyna Siuzdak, Mateusz Śmietana
  Konferencja:
  Fifth Asia-Pacific Optical Sensors Conference, (rok: 2015, ), Wydawca: SPIE
  Data:
  konferencja 20-22.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Optically transparent boron-doped nanocrystalline diamond films for spectroelectrochemical measurements on different substrates
  Autorzy:
  Michał Sobaszek, Katarzyna Siuzdak, Łukasz Skowroński, Robert Bogdanowicz, Jerzy Pluciński
  Konferencja:
  39th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Physics
  Data:
  konferencja 20-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana