Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój termoporozymetrii jako metody badania materiałów mezoporowatych

2012/07/B/ST5/00911

Słowa kluczowe:

termoporozymetria porowatośc materiały mezoporowate DSC

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dorota Majda 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 234 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-27

Zakończenie projektu: 2016-09-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Multi Module Operation. Za kwotę 26 000 PLN
 2. Komputer.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas – towards deeper understanding the effect of the probe liquid nature" IF: 3,453
  Autorzy:
  D. Majda, K. Tarach, K. Góra-Marek, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, M. Zimowska, E. M. Serwicka
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 226, strony: 25-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2015.12.020 - link do publikacji
 2. New approach to determine cartilage pore size distribution: NaClthermoporometry IF: 3,349
  Autorzy:
  Dorota Majda, Abhisek Bhattarai, Joakim Riikonen, Bogna D Napruszewska, Małgorzata Zimowska, Alicja Michalik-Zym, Juha Tӧyrӓs, Vesa-Pekka Lehto
  Czasopismo:
  Microporous & Mesoporous Materials (rok: 2017, tom: 241, strony: 238-245), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2017.01.005 - link do publikacji
 3. Porosity characterization of SBA-15 silicas with thermoporosimetry of water and n-alkanes - The effect of the probe liquid nature IF: 3,209
  Autorzy:
  D. Majda, W. Makowski M. Mańko, K. Mlekodaj, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2015, tom: 201, strony: 141-150), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2014.09.021 - link do publikacji
 4. Porosity of SBA-15 after functionalization of the surface with aminosilanes IF: 3,349
  Autorzy:
  D. Majda, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, W. Makowski
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 234, strony: 98-106), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2016.07.013 - link do publikacji
 5. Water thermoporosimetry as a tool of characterization of the textural parameters of mesoporous materials – refinement of the methodology IF: 2,042
  Autorzy:
  D. Majda, M. Zimowska, K. Tarach, K. Góra-Marek, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2016, tom: in press, strony: 44940), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-5400-3 - link do publikacji
 6. Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas - refinement of methodology IF: 3,209
  Autorzy:
  D. Majda, A. Korzeniowska, W. Makowski, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, M. Zimowska, E. Serwicka- Bahranowska
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 222, strony: 33-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: