Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój izolowanego bielma: problemy morfogenezy i gromadzenia skrobi.

2012/07/B/NZ9/01325

Słowa kluczowe:

zboża Triticum Triticosecale Actinidia organogeneza poliploidalność ultrastruktura programowana śmierć komórkowa determinacja płci

Deskryptory:

 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 569 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-08

Zakończenie projektu: 2018-07-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Protuberances are organized distinct regions of long-term callus: histological and transcriptomic analyses in kiwifruit IF: 3,825
  Autorzy:
  Małgorzata Czernicka, Iwona Chłosta, Kinga Kęska, Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, Mohib Abdullah, Marzena Popielarska-Konieczna
  Czasopismo:
  Plant Cell Reports (rok: 2021, tom: 40, strony: 637-665), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00299-021-02661-0 - link do publikacji
 2. Are the stomatal traits useful as the hallmarks of nonaploid kiwifruit plants? IF: 1
  Autorzy:
  Chłosta Iwona, Góralski Grzegorz, Popielarska-Konieczna Marzena
  Czasopismo:
  Acta Societatis Botanicorum Poloniae (tom: -, strony: -), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Status:
  Złożona
 3. Sex-Linked Molecular Markers Identify Female Lines in Endosperm-Derived Kiwifruit Callus and in Regenerants IF: 2,632
  Autorzy:
  Iwona Chłosta, Dagmara Kwolek, Elwira Sliwiwnska, Grzegorz Góralski, Marzena Popielarska-Konieczna
  Czasopismo:
  Plants (rok: 2021, tom: 10, strony: 526), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/plants10030526 - link do publikacji
 4. Isolated endosperm tissue as a model for experimental botany
  Autorzy:
  Popielarska-Konieczna Marzena, Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, Marcińska Izabela, Kwolek Dagmara, Ślesak Halina
  Czasopismo:
  Modern Phytomorphology (rok: 2014, tom: 6, strony: 19 - 20), Wydawca: State Natural History Museum NAS Ukraine
  Status:
  Opublikowana
 5. Exogenous abscisic acid impacts on the development of isolated immature endosperm in bread wheat IF: 2,329
  Autorzy:
  Iwona Chłosta, Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, Dagmara Kwolek, Izabela Marcińska, Apolonia Sieprawska, Marzena Popielarska-Konieczna
  Czasopismo:
  Plant Cell Tissue and Organ Culture (tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 6. Preliminary studies on plants regenerated from endosperm-derived callus of kiwifruit (ActinidiA deliciosa var. deliciosa)
  Autorzy:
  Marzena Popielarska-Konieczna, Iwona Kleszcz
  Czasopismo:
  Modern Phytomorphology (rok: 2015, tom: 7, strony: 55–57), Wydawca: State Natural History Musem NAS Ukraine
  Status:
  Opublikowana
 1. Applications of molecular markers in sex determination of endosperm-derived plants of kiwifruit Actinidia deliciosa var. deliciosa.
  Autorzy:
  Iwona Kleszcz, Dagmara Kwolek, Marzena Popielarska-Konieczna
  Konferencja:
  4-th InternationalConference and Workshop: Plant - the source of research material (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Lublin
  Data:
  konferencja 20-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Viability and programmed cell death in isolated cultured endosperm of cereals
  Autorzy:
  Popielarska-Konieczna Marzena, Marcińska Izabela, Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, Kwolek Dagmara, Ślesak Halina
  Konferencja:
  Plant Biology Europe FESPB/EPSO 2014 Congress (rok: 2014, ), Wydawca: The Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB) and the European Plant Science Organisation (EPSO)
  Data:
  konferencja 22 - 26 czerwiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Cell wall and biochemical features in morphogenic versus non-morphogenic endosperm-derived calli tissue - revision
  Autorzy:
  Marzena Popielarska-Konieczna, Iwona Kleszcz, Dagmara Kwolek, Halina Ślesak, Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, Paweł Pztrylas, Mariusz Spaczyński, Ewa Skórzyńska-Polit
  Konferencja:
  Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress (rok: 2016, ), Wydawca: The European Plant Science Organisation (EPSO) and the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)
  Data:
  konferencja June 26-30, 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Characteristics of endosperm-derived plants of kiwifruit: sex ratio, range of stomata and ploidy
  Autorzy:
  Iwona Kleszcz, Dagmara Kwolek, Elwira Śliwińska, Marzena Popielarska-Konieczna
  Konferencja:
  Plant Cells in Vitro: Theory and Practise (rok: 2016, ), Wydawca: Vienna International Science Conferences and Events Association (VISCEA)
  Data:
  konferencja February 8 -9, 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Cultured endosperm versus endosperm in bread wheat caryopsis: biochemical, ultrastructural and molecular studies.
  Autorzy:
  Marzena Popielarska-Konieczna, Iwona Kleszcz, Dagmara Kwolek, Izabela Marcińska, Angela Juhasz, Szabolcs Makai, Maria Filek, Apolonia Sieprawska, Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno
  Konferencja:
  XXXII Konferencja Embriologiczna. Rośliny-Zwierzęta-Człowiek. (rok: 2016, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie
  Data:
  konferencja 18 - 21 maj 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Storage materials accumulation and development pathways in isolated cultured endosperm of bread wheat
  Autorzy:
  Marzena Popielarska-Konieczna,Iwona Kleszcz, Dagmara Kwolek, Izabela Marcińska, Maria Filek, Apolonia Sieprawska, Angela Juhasz, Szabolcs Makai, Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno
  Konferencja:
  Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress (rok: 2016, ), Wydawca: The European Plant Science Organisation (EPSO) and the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)
  Data:
  konferencja June 26-30, 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Exogenous abscisc acid impacts on the development of isolated endosperm in bread wheat
  Autorzy:
  Popielarska-Konieczna M, Chlosta I, Kwolek D, Kozieradzka-Kiszkurno M, Juhasz A, Macai S, Gell G, Marcinska I, Sieprawska A
  Konferencja:
  Plant Biology Europe 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: The European Plant Science Organisation (EPSO) and the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)
  Data:
  konferencja 18 - 21 June 2018
  Status:
  Opublikowana
 8. Identification of LOX and SOD in morphogenic and non-morphogenic callus tissue.
  Autorzy:
  Ewa Skórzyńska-Polit, Iwona Kleszcz, Paweł Patrzylas, Mariusz Spaczyński, Halina Ślesak, Marzena Popielarska-Konieczna
  Konferencja:
  Botanika - tradycja i nowoczesność.57. Zjazd PTB. (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 27 czerwca - 3 lipca 2016
  Status:
  Opublikowana
 9. In vitro culture as a tool for modification of endosperm development
  Autorzy:
  Popielarska-Konieczna Marzena, Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, Marcińska Izabela, Ślesak Halina, Bohdanowicz Jerzy
  Konferencja:
  IX National Conference "In Vitro Cultures in Plant Physiology" (rok: 2013, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 4-6 grudzień 2013
  Status:
  Opublikowana