Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badania wpływu otoczenia krystalicznego na przejścia optyczne wybranych domieszek we włóknach krystalicznych Y4Al2O9 (YAM).

2012/07/B/ST5/02406

Słowa kluczowe:

YAM mikro-wyciąganie jony metali przejściowych EPR luminescencja

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sebastian Turczyński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 396 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-01

Zakończenie projektu: 2015-12-31

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Site-selective energy upconversion in Pr3+: Y4Al2O9 IF: 3,133
  Autorzy:
  M.Kaczkan, D.A.Pawlak, S.Turczynski, M.Malinowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 728, strony: 1009-1015), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.09.069 - link do publikacji
 2. Site-selective laser spectroscopy of Sm3+ ions in Y4Al2O9 IF: 2,719
  Autorzy:
  M. Kaczkan, Z. Boruc, S. Turczynski, D. Pawlak, M. Malinowski
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2016, tom: 170, strony: 330-335), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2015.09.016 - link do publikacji
 3. Luminescence from the 5D1,2,3 excited states of Eu3+ in Y4Al2O9 crystal IF: 1,981
  Autorzy:
  M. Kaczkan
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2016, tom: 59, strony: 60-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2016.01.046 - link do publikacji
 4. Laser site-selective spectroscopy of Eu3+ ions doped Y4Al2O9 IF: 1,981
  Autorzy:
  M. Kaczkan, S. Turczynski, D. Pawlak, M. Wencka, M. Malinowski
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2016, tom: 58, strony: 412-417), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2016.06.023 - link do publikacji