Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Porównanie procesu odbudowy celomocytów u wybranych gatunków Lumbricidae oraz udział układu odpornościowego dżdżownic w regeneracji segmentów ciała; zależność od wieku i modyfikacje pod wpływem stresu

2012/07/B/NZ4/01640

Słowa kluczowe:

Eisenia andrei Eisenia fetida Dendrobaena veneta Allolobophora chlorotica Apporectodea caliginosa Lumbricus rubellus Cd Pb Zn,

Deskryptory:

 • NZ4_3: Fizjologia porównawcza
 • NZ6_3: Immunologia zwierząt
 • NZ8_8: Ekotoksykologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Płytycz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 234 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-11

Zakończenie projektu: 2016-07-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat fotograficzny SONY SLTA 58K z wyposażeniem.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Experimental induction of autotomy in two potential model lumbricid earthworms Eisenia andrei and Aporrectodea caliginosa.
  Autorzy:
  Kocinski M., Takacs V., Molnar L., Morgan A.J., Bigaj J., Plytycz B.
  Czasopismo:
  Invertebrate Survival Journal (rok: 2016, tom: 13, strony: 44882), Wydawca: http://www.isj.unimo.it/
  Status:
  Opublikowana
 2. Lysenin family proteins in earthworm coelomocytes – comparative approach IF: 3,62
  Autorzy:
  Swiderska B., Kedracka-Krok S., Panz T., Morgan A.J., Falniowski A., Grzmil P., Plytycz B.
  Czasopismo:
  Developmental and Comparative Immunology (rok: 2016, tom: 67, strony: 404-412), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dci.2016.08.011 - link do publikacji
 3. Protective role of metallothionein during regeneration in Eisenia andrei exposed to cadmium. IF: 2,78
  Autorzy:
  Rorat A., Vandenbulcke F., Gałuszka A., Klimek B., Plytycz B.
  Czasopismo:
  Comparative Biochemistry and Physiology C Toxicology and Pharmacology (rok: 2017, tom: 203, strony: 39-50), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Restoration of experimentally depleted coelomocytes in juvenile and adult composting earthworms Eisenia andrei, E. fetida and Dendrobena veneta. IF: 2,106
  Autorzy:
  Santocki M., Falniowski A., Plytycz B.
  Czasopismo:
  Applied Soil Ecology (rok: 2016, tom: 104, strony: 163-173), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsoil.2015.08.022 - link do publikacji
 5. Immune system participates in brain regeneration and restoration of reproduction in the earthworm Dendrobaena veneta. IF: 3,238
  Autorzy:
  Molnar L., Pollak E., Skopek Z., Gutt E., Kruk J., Morgan A.J., Płytycz B.
  Czasopismo:
  Developmental and Comparative Immunology (rok: 2015, tom: 52, strony: 269-279), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dci.2015.04.001 - link do publikacji
 6. Interactions between earthworm neuroendocrine and immune systems.
  Autorzy:
  Plytycz B., Morgan A. J.
  Czasopismo:
  Invertebrate Survival Journal (rok: 2015, tom: 12, strony: 127-178), Wydawca: University of Modena and Reggio Emilia
  Status:
  Opublikowana
 7. Data on proteins of lysenin family in coelomocytes of Eisenia andrei and E. fetida obtained by tandem mass spectrometry coupled with liquid chromatography IF: 1,065
  Autorzy:
  Swiderska B., Kedracka-Krok S., Plytycz B.
  Czasopismo:
  Data in Brief (rok: 2016, tom: 2016, strony: 629-634), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dci.2016.08.011 - link do publikacji
 8. Dermal exposure of Eisenia andrei earthworms: Effects of heavy metals on metallothionein and phytochelatin synthase gene expressions in coelomocytes. IF: 2,615
  Autorzy:
  Homa J., Rorat A., Kruk J., Cocquerelle C., Płytycz B.,Vandenbulcke F.
  Czasopismo:
  Environmental Toxicology and Chemistry. (rok: 2015, tom: 15, strony: 1397-1404), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/etc.2944 - link do publikacji
 9. Effects of anesthetic compounds on responses of earthworms to electrostimulation. IF: 0,889
  Autorzy:
  Podolak-Machowska A., Kostecka J., Librowski T., Santocki M., Bigaj J., Płytycz B.
  Czasopismo:
  Folia Biologica, (Krakow) (rok: 2014, tom: 62, strony: 155-162), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3409/fb62_2.155 - link do publikacji
 10. Exposure of Eisenia andrei (Oligochaeta; Lumbricidea) to cadmium polluted soil inhibits earthworms maturation and reproduction but not restoration of experimentally depleted coelomocytes or regeneration of amputated segments IF: 0,695
  Autorzy:
  Takacs V., Molnar L., Klimek B., Gałuszka A., Morgan A.J., Plytycz B.
  Czasopismo:
  Folia Biologica (Krakow) (rok: 2016, tom: 64, strony: 275-284), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3409/fb64_4.275 - link do publikacji
 11. Preliminary report on coelomocyte system during ontogeny of the earthworm Dendrobaena veneta.
  Autorzy:
  Santocki M., Klimek M., Kruk J., and Płytycz B.
  Czasopismo:
  Acta Biologica Cracoviensia, series Zoologia. (rok: 2014, tom: 55/56, strony: 65-71), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 12. Differential time course of restoration of experimentally depleted coelomocytes and fluorophores in the earthworm Eisenia andrei IF: 0,889
  Autorzy:
  Santocki M., Morgan A.J., Plytycz B.
  Czasopismo:
  Folia Biologica (Kraków) (rok: 2016, tom: 64, strony: 121-130), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3409/fb - link do publikacji
 13. Reversible inhibition of reproduction during regeneration of cerebral ganglia and celomocytes in the earthworm Dendrobaena veneta. IF: 1,062
  Autorzy:
  Okrzesik J., Kachamakowa-Trojanowska N., Jozkowicz A., Morgan A.J., Plytycz B.
  Czasopismo:
  ISJ - Invertebrate Survival Journal (rok: 2013, tom: 10, strony: 151-161), Wydawca: University of Modena, ISSN 1824-307X
  Status:
  Opublikowana
 14. Endogeic earthworm Aporrectodea caliginosa as a model species for studies of modulation of regeneration by environmental stressors.
  Autorzy:
  Gałuszka A., Klimek B., Bigaj J., Płytycz B.
  Czasopismo:
  Acta Biologica Cracoviensia, series Zoologia (rok: 2015, tom: 57, strony: 15-23), Wydawca: PL ISSN 0001-530X
  Status:
  Opublikowana
 15. Unexpected results and open questions from experiments on regeneration in lumbricid worms IF: 0,929
  Autorzy:
  Plytycz B., Bigaj J., Falniowski A., Morgan A.J.
  Czasopismo:
  Invertebrate Survival Journal (rok: 2016, tom: 13, strony: 315-325), Wydawca: Modena University
  Status:
  Opublikowana
 1. Cadmium accumulation in Eisenia andrei earthworms inhibits maturation, reproduction and growth with little effects on regeneration of depleted coelomocytes and amputated posterior segments.
  Autorzy:
  Takacs V., Molnar L., Gałuszka A., Klimek B., Morgan J. A., Plytycz B.
  Konferencja:
  The 9 th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry ICCPB Kraków-Poland. 23-28.08.2015. (rok: 2015, ), Wydawca: UJ
  Data:
  konferencja 23-28.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Effects of thermal conditions on regeneration of tail segments in Eisenia andrei and Aporrectodea caliginosa.
  Autorzy:
  Gałuszka A.,Tengolics A., Molnar L., Płytycz B.
  Konferencja:
  XXVIII Ogólnopolskie Seminarium MWS im. J. Dietla. Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. (rok: 2014, ), Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa
  Data:
  konferencja 14.06. 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Regeneracja – spojrzenie ewolucyjne.
  Autorzy:
  Płytycz B.
  Konferencja:
  XXVII Ogólnopolskie Seminarium Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych (rok: 2013, ), Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa
  Data:
  konferencja 14.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Searching for presence of lysenin in coelomic fluid of the composting earthworm species.
  Autorzy:
  Świderska B., Santocki M., Kędracka-Krok S., Falniowski A., Panz T., Płytycz B.
  Konferencja:
  10th International Symposium on Earthworm Ecology. (rok: 2014, ), Wydawca: University of Georgia, US
  Data:
  konferencja 22nd-27th June, 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Tail segments autotomy after repeated electrostimulation-induced coelomocyte extrusion in lumbricid earthworms Eisenia andrei and Aporrectodea caliginosa.
  Autorzy:
  Kociński M., Płytycz B.
  Konferencja:
  XXVIII Ogólnopolskie Seminarium MWS im. J. Dietla. Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. (rok: 2014, ), Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa
  Data:
  konferencja 14.06. 2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Badania fluoroforów podczas ontogenezy celomocytów Dendrobaena veneta.
  Autorzy:
  Santocki M., Plytycz B.
  Konferencja:
  XXVII Ogólnopolskie Seminarium Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych (rok: 2013, ), Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa
  Data:
  konferencja 14.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Participation of coelomocytes in regeneration of cerebral ganglia in Dendrobaena veneta.
  Autorzy:
  Gutt E., Skopek Z., Płytycz B.
  Konferencja:
  XXVIII Ogólnopolskie Seminarium MWS im. J. Dietla. Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. (rok: 2014, ), Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa
  Data:
  konferencja 14.06. 2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Restoration of experimentally depleted coelomocytes in juvenile and adult composting earthworms Eisenia andrei, E. fetida, and Dendrobaena veneta.
  Autorzy:
  Santocki M., Falniowski A., Płytycz B.
  Konferencja:
  10th International Symposium on Earthworm Ecology (rok: 2014, ), Wydawca: University of Georgia
  Data:
  konferencja 22nd-27th June, 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Unexpected results and open questions from experiments on regeneration in lumbricid worms
  Autorzy:
  Plytycz B., Morgan A.J.
  Konferencja:
  XXX Ogólnopolskie Seminarium MWS im. J. Dietla. Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. (rok: 2016, ), Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
  Data:
  konferencja 25 czerwiec
  Status:
  Opublikowana