Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Skład izotopowy strontu wód dorzecza Odry jako narzędzie badań biosfery i hydrosfery

2012/07/B/ST10/03885

Słowa kluczowe:

izotopy stront Odra geochemia wody geochemia roślin

Deskryptory:

 • ST10_11: Geochemia
 • ST10_4: Geoekologia
 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jolanta Dopieralska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 318 660 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-23

Zakończenie projektu: 2016-07-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Sr isotope tracing of multiple water sources in a complex river system, Noteć River, central Poland. IF: 4,32
  Autorzy:
  ZIELIŃSKI, M., DOPIERALSKA, J., BEŁKA, Z., WALCZAK, A., SIEPAK, M., JAKUBOWICZ, M.
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2016, tom: 548-549, strony: 307-316), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2016.01.036 - link do publikacji
 2. The strontium isotope budget of the Warta River (Poland): between silicate and carbonate weathering, and anthropogenic pressure IF: 3,04
  Autorzy:
  Zieliński, M., Dopieralska, J., Belka, Z., Walczak, A., Siepak, M., Jakubowicz, M.
  Czasopismo:
  Applied Geochemistry (rok: 2017, tom: 81, strony: 44937), Wydawca: ELSEVIER LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apgeochem.2017.03.014 - link do publikacji
 3. Strontium isotope identification of water mixing and recharge sources in a river system (Oder River, central Europe): A quantitative approach IF: 3,23
  Autorzy:
  ZIELIŃSKI, M., DOPIERALSKA, J., BEŁKA, Z., WALCZAK, A., SIEPAK, M., JAKUBOWICZ, M.
  Czasopismo:
  Hydrological Processes (rok: 2018, tom: 2018, strony: 44941), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hyp.13220 - link do publikacji
 1. Śledzenie źródeł antropresji przy pomocy izotopów strontu (87Sr/86Sr): skąd pochodzą wody Noteci?
  Autorzy:
  ZIELIŃSKI, M., DOPIERALSKA, J., WALCZAK-PARUS, A., SIEPAK, M., JAKUBOWICZ, M., BEŁKA Z.
  Konferencja:
  Transformacja zanieczyszczeń w środowisku (rok: 2014, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 11-12.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. A high anthropogenic Sr flux into the Baltic Sea from the Oder River basin and its isotopic record
  Autorzy:
  Zieliński, M., Dopieralska, J., Belka, Z., Walczak, A., Siepak, M., Jakubowicz, M.
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: European Geological Union
  Data:
  konferencja 8-13.04.2018
  Status:
  Opublikowana