Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mikrostrukturalne aspekty zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału w zastosowaniu do różnoimiennych stopów aluminium.

2012/07/D/ST8/02737

Słowa kluczowe:

FSW różnoimienne złącza stopy aluminium mikrostruktura

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Izabela Kalemba 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 300 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-26

Zakończenie projektu: 2017-09-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do badań rentgenowskich w mikroobszarach. Za kwotę 50 000 PLN
 2. Mikroskop świetlny do badań makroskopowych.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Effect of process parameters on mechanical properties of friction stir welded dissimilar 7075-T651 and 5083-H111 aluminum alloys IF: 2,496
  Autorzy:
  Izabela Kalemba-Rec,Mateusz Kopyściański, Damian Miara, Krzysztof Krasnowski
  Czasopismo:
  The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (rok: 2018, tom: 97, strony: 2767-2779), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00170-018-2147-y - link do publikacji
 2. Microstructure and Mechanical Properties of Friction Stir Welded 5083 and 7075 Aluminum Alloys IF: 1,094
  Autorzy:
  Izabela Kalemba-Rec, Carter Hamilton, Mateusz Kopyściański, Damian Miara, Krzysztof Krasnowski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2017, tom: 26, strony: 1032-1043), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-017-2543-8 - link do publikacji
 3. Wpływ kształtu narzędzia w procesie zgrzewania FSW na właściwości złączy stopów aluminium 5083 i 7075
  Autorzy:
  Izabela Kalemba-Rec
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2015, tom: 5 (207), strony: 338-342), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2015.5.29 - link do publikacji
 4. Charakterystyka złączy stopów aluminium serii 5xxx i 7xxx wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału
  Autorzy:
  Izabela Kalemba, Damian Miara, Mateusz Kopyściański, Krzysztof Krasnowski
  Czasopismo:
  Przegląd Spawalnictwa (rok: 2015, tom: 2, strony: 30-36), Wydawca: Agenda Wydawnicza SIMP
  Status:
  Opublikowana
 5. Electron Microscopy Characterization of Friction Stir Welded 5083-H111 and 7075-T651 Aluminum Alloys
  Autorzy:
  Izabela Kalemba, Mateusz Kopyściański
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: 231, strony: 93-100), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.231.93 - link do publikacji
 6. Investigations of friction stir welds between 5083 and 7075 alloys by EBSD and X-ray techniques IF: 0,53
  Autorzy:
  Izabela Kalemba-Rec, Mirosław Wróbel, Mateusz Kopyściański
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 996-999), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.996 - link do publikacji
 1. 1.Charakterystyka złączy FSW stopów aluminium 5083 i 7075
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Izabela Kalemba
  Konferencja:
  Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie, XXXVIII Konferencja Studencka (rok: 2014, ), Wydawca: Polietchnika Częstochowska
  Data:
  konferencja 29 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of the weld configuration on heat generation, microstructure and properties in 5083–7075 friction stir welds
  Autorzy:
  Izabela Kalemba-Rec, Carter Hamilton, Mateusz Kopyściański, Damian Miara, Krzysztof Krasnowski
  Konferencja:
  Advanced Materials and Technologies XXI Conference (rok: 2016, ), Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 5 - 8 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Electron Microscopy Characterization of Friction Stir Welded 5083-H111 and 7075-T651 Aluminum Alloys
  Autorzy:
  Izabela Kalemba, Stanisław Dymek, Mateusz Kopyściański
  Konferencja:
  EM2014: XV International Conference on Electron Microscopy (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 15–18 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Investigations of friction stir welds between 5083 and 7075 alloys by EBSD and X-ray techniques
  Autorzy:
  Izabela Kalemba-Rec, Mirosław Wróbel, Mateusz Kopyściański
  Konferencja:
  XXIII Conference on Applied Crystallography (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Materials Science, University of Silesia
  Data:
  konferencja 20-24 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Microstructural evolution in stirred zone of friction stir welded aluminum alloys 5083 and 7075
  Autorzy:
  I. Kalemba-Rec, S. Dymek, and M. Kopyściański
  Konferencja:
  EM2017: XVI International Conference on Electron Microscopy (rok: 2017, ), Wydawca: Faculty of Materials Science and Engineering of Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 10-13 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ kształtu narzędzia FSW na własności złączy stopów aluminium 5083 i 7075
  Autorzy:
  Izabela Kalemba-Rec
  Konferencja:
  VI Krajowa Konferencja "Nowe Materialy - Nowe Technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Inżynierii Materiałowej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 24-28 maja
  Status:
  Opublikowana
 7. Badania korozyjne połączeń stopów aluminium z serii 5XXX i 7XXX
  Autorzy:
  Patrycja Gruszka, Izabela Kalemba-Rec
  Konferencja:
  Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  Data:
  konferencja 1 czerwca
  Status:
  Opublikowana