Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo.

2012/07/B/ST8/04025

Słowa kluczowe:

klastery defektów punktowych metoda KoBo aluminium stop aluminium

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Pieła 

Liczba wykonawców projektu: 18

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 158 923 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-01

Zakończenie projektu: 2017-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Boczna kamera do TEM. Za kwotę 300 000 PLN
 2. Omomierz Resistomat typ 2304 wraz z osprzętem (prod. f-ma Buster). Za kwotę 77 000 PLN
 3. Listwa pomiarowa typ 2381 wraz z osprzętem (prod. f-ma Buster). Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. A new constitutive approach to large strain plastic deformation IF: 0,639
  Autorzy:
  A.Korbel, W.Bochniak, P.Ostachowski,A.Paliborek, M.Łagoda, A.Brzostowicz
  Czasopismo:
  International Journal of Materials (rok: 2016, tom: 107 iss 1, strony: 44-51), Wydawca: Carl Hanser Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111311 - link do publikacji
 2. Texture and microstructure of pure (6n) and commercially pure aluminum after deformation by extrusion with forward-backward rotating die (KoBo) IF: 1,09
  Autorzy:
  M.Bieda, S.Boczkal, P.Koprowski, K.Sztwiertnia, K.Pieła
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61 (1), strony: 461-468), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0083 - link do publikacji
 3. Thermal stability of AA1050 aluminum alloy after equal channel angular pressing IF: 0,625
  Autorzy:
  Paweł Koprowski, Rafał Bogucki, Magdalena Bieda, Jakub Kawałko, Krzysztof Sztwiertnia
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62 No 2, strony: 777-786), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0116 - link do publikacji
 4. AA6013 aluminium alloy deformed by forward-backward rotating die (KoBo): Microstructure and mechanical properties control by changing the die oscillation frequency IF: 3,647
  Autorzy:
  P. Koprowski, M. Bieda, S. Boczkal, A. Jarzębska, P. Ostachowski, J. Kawałko, T. Czeppe, W. Maziarz, M. Łagoda, K. Sztwiertnia
  Czasopismo:
  Journal of Materials Processing Technology (rok: 2018, tom: 253, strony: 34-42), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Effect of Temperature and Strain Rate on the Mechanical Properties of 99.5 Aluminium Rods Extruded by KOBO
  Autorzy:
  Sonia Boczkal, Marzena Lech-Grega, Wojciech Szymanski, Paweł Ostachowski, Marek Łagoda
  Czasopismo:
  Material Science Forum (rok: 2017, tom: Vol 879, strony: pp230-235), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/MSF.879.230 - link do publikacji
 6. Liquid like behavior of solid metals
  Autorzy:
  Andrzej Korbel, Wlodzimierz Bochniak
  Czasopismo:
  Manufacturing Letters (rok: 2017, tom: 11, strony: 44688), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mfglet.2017.01.003 - link do publikacji
 7. Stratified plastic flow in metals IF: 3,57
  Autorzy:
  Andrzej Korbel, Włodzimierz Bochniak
  Czasopismo:
  International Journal of Mechanical Sciences (rok: 2017, tom: 128-129, strony: 269-276), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijmecsci.2017.04.006 - link do publikacji
 8. Analysis of microctructure and mechanical properties changes in AA1050 aluminum subjected to ECAP and KoBo processes IF: 1,09
  Autorzy:
  R.Bogucki, K.Sulikowska, M.Bieda, P.Ostachowski, K.Sztwiertnia
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60 (4), strony: 3063-3068), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0489 - link do publikacji
 9. Structural phenomena induced in the course of and post low-temperature KOBO extrusion of AA6013 aluminum alloy IF: 3,414
  Autorzy:
  A. Korbel, K. Pieła, P. Ostachwski, M. Łagoda, L. Błaż, W. Bochniak, M. Pawlyta
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering A (rok: 2018, tom: 710, strony: 349-358), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Influence of KoBo extrusion at various parameters on microstructure of AA6013 aluminum alloy
  Autorzy:
  Paweł Koprowski, Magdalena Bieda, Sonia Boczkal, Paweł Ostachowski, Krzysztof Kudłacz, Tomasz Czeppe, Wojciech Maziarz, Krzysztof Pieła, Krzysztof Sztwiertnia
  Konferencja:
  Advanced Materials and Technologies: XXI physical metallurgy and materials science conference (rok: 2016, ), Wydawca: BEL Studio Sp. z o. o
  Data:
  konferencja 05-08.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Mechanical properties, microstructure and DSC measurements of AA6013 aluminium alloy subjected to plastic deformation using KoBo method
  Autorzy:
  Paweł Koprowski, Magdalena Bieda, Anna Jarzębska, Sonia Boczkal, Paweł OSTACHOWSKI, Jakub Kawałko, Tomasz Czeppe, Wojciech Maziarz, Krzysztof Sztwiertnia
  Konferencja:
  5th international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw (rok: 2016, ), Wydawca: Germany
  Data:
  konferencja 30.11.2016. – 2.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Physical properties of aluminum processed by the KOBO method
  Autorzy:
  Włodzimierz Bochniak, Krzysztof Pieła, Andrzej Korbel, Janusz Przewoźnik
  Konferencja:
  The twenty second international symposium on Plasticity and its current applications (rok: 2016, ), Wydawca: Akhtar S. Khan
  Data:
  konferencja 03-06.01.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Microstructural investigations of materials after severe plastic deformation by means of orientations mapping in TEM and SEM
  Autorzy:
  M. Bieda, A. Jarzębska, P.Koprowski, J.Kawałko, K. Kudłacz, S. Boczkal, M. Faryna, M. Kulczyk,W. Pachla, K. Sztwiertnia
  Konferencja:
  18th International Conference on Textures of Materials (ICOTOM-18) IOP (rok: 2018, ), Wydawca: Publishing IOP
  Data:
  konferencja 6-10.11.2017.
  Status:
  Opublikowana
 1. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne aluminium i jego stopów po wyciskaniu metodą KoBo
  Autorzy:
  P.Koprowski
  Książka:
  Mikrostruktura i właściwości mechaniczne aluminium i jego stopów po wyciskaniu metodą KoBo (rok: 2018, tom: 1, strony: 1-106), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im.A.Krupkowskiego PAN w Krakowie
  Status:
  Opublikowana