Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu ekspresji i lokalizacji ludzkiego białka HAX-1 na proces granulopoezy.

2012/07/N/NZ1/00104

Słowa kluczowe:

HAX-1 granulopoeza choroba Kostmanna translokacja do jądra

Deskryptory:

 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka
 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Alicja Trębińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 50 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2015-01-09

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Exploring the anti-apoptotic role of HAX-1 versus BCL-XL in cytokine-dependent bone marrow-derived cells from mice. IF: 3,47
  Autorzy:
  Trebinska A, Högstrand K, Grandien A, Grzybowska EA, Fadeel B.
  Czasopismo:
  FEBS Letters (rok: 2014, tom: 588, strony: 339-344), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.febslet.2014.05.042 - link do publikacji