Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Eliminacja genomu w gametogenezie hybrydogenetycznych mieszańców żab zielonych Pelophylax esculentus complex.

2012/07/B/NZ3/02563

Słowa kluczowe:

hybrydogeneza gamatogeneza mikrojądra triploidy eliminacja genomów Pelophylax esculentus-compex

Deskryptory:

 • NZ3_13: Biologia rozwoju zwierząt
 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ8_1: Biologia ewolucyjna

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Ogielska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 487 645 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2017-07-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Prespermatogenesis and early spermatogenesis in frogs IF: 1,51
  Autorzy:
  K. Haczkiewicz, B. Rozenblut-Kościsty, M. Ogielska
  Czasopismo:
  Zoology (rok: 2017, tom: 122, strony: 63-79), Wydawca: Elsevier GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.zool.2017.01.003. - link do publikacji
 2. Preliminary genetic data suggest the occurrence of the Balkan water frog, Pelophylax kurtmuelleri, in southwestern Poland IF: 1,287
  Autorzy:
  Kolenda K., Pietras-Lebioda A., Hofman S., Ogielska M., Pabijan M.
  Czasopismo:
  Amphibia-Reptilia (rok: 2017, tom: 38, strony: 187-196), Wydawca: Brill Online Books and Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1163/15685381-00003103 - link do publikacji
 3. The programmed DNA elimination and formation of micronuclei in germ line cells of the natural hybridogenetic water frog Pelophylax esculentus. IF: 4,609
  Autorzy:
  Chmielewska M., Dedukh D., Haczkiewicz K., Rozenblut-Kościsty B., Kaźmierczak M., Kolenda K., Serwa E., Pietras-Lebioda A., Krasikova A., Ogielska M.
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: Article number: 7870), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-26168-z - link do publikacji
 4. The frequency of degenerating germ cells in the ovaries of water frogs (Pelophylax esculentus complex) IF: 1,242
  Autorzy:
  Szydłowski P, Chmielewska M, Rozenblut-Kościsty B, Ogielska M.
  Czasopismo:
  Zoomorphology (rok: 2016, tom: 1, strony: 75-83), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00435-016-0337-4 - link do publikacji
 1. Gametogenesis and development of gonads in diploid and triploid water frogs (Pelophylax esculentus complex).
  Autorzy:
  Rozenblut-Kościsty B., Dziewulska-Szwajkowska D., Warchulska A., Haczkiewicz K., Ogielska M.
  Konferencja:
  SEH 2015, 18TH European Congress of Herpetology Wrocław. (rok: 2015, ), Wydawca: Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 7-15 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. The variability of NOR patterns in the European water frogs Pelophylax ridibundus, P. lessonae and their natural hybrid P. esculentus
  Autorzy:
  Zaleśna A., Florek M., Ogielska M.
  Konferencja:
  SEH 2015, 18TH European Congress of Herpetology Wrocław (rok: 2015, ), Wydawca: Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 7-15 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Formation and degradation of micronuclei during gametogenesis of the hybridogenetic frog Pelophylax esculentus.
  Autorzy:
  Magdalena Chmielewska, Dmitry Dedukh, Katarzyna Haczkiewicz, Beata Rozenblut-Kościsty, Mikołaj Kaźmierczak, Krzysztof Kolenda, Ewa Serwa, Agnieszka Pietras-Lebioda, Alla Krasikova, Maria Ogielska
  Konferencja:
  XXXIII Conference on Embriology, Plants Animals Humans (rok: 2018, ), Wydawca: Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica
  Data:
  konferencja May 23-26, 2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Structure of micronuclei in the germ line cells of Pelophylax esculentus.
  Autorzy:
  M. Chmielewska, B. Rozenblut-Kościsty, E. Serwa, M. Ogielska
  Konferencja:
  XXXII Conference on Embriology, Plants Animals Humans (rok: 2016, ), Wydawca: Acta Biologica Cracoviensia
  Data:
  konferencja may 18-21, 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Micronuclei include genome eliminated during gametogenesis of diand triploid interspecies hybrids from Pelophylax esculentus complex
  Autorzy:
  D. Dedukh, Chmielewska M., Rozenblut-Kościsty B., Kolenda K., Kazmierczak M., Rymin S., Ogielska M., A. Krasikova
  Konferencja:
  SEH 2017, 19TH European Congress of Herpetology Salzburg (rok: 2017, ), Wydawca: Facultas Verlags- und Buchhandels AG Wien
  Data:
  konferencja 18-23 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Hybrydogeneza - rzadka forma rozrodu mieszańców
  Autorzy:
  Maria Ogielska
  Książka:
  Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych (rok: 2016, tom: 1, strony: 89-99), Wydawca: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Techniki reprodukcji in vitro żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus
  Autorzy:
  Kaźmierczak M., Ogielska M., Rozenblut-Kościsty B., Chmielewska M.
  Książka:
  Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych (rok: 2016, tom: 1, strony: 169-180), Wydawca: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. Mechanizm eliminacji genomu u hybrydogenetycznego mieszańca żaby wodnej Pelophylax esculentus
  Autorzy:
  Chmielewska M., Rozenblut-Kościsty B., Ogielska M.
  Książka:
  Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych (rok: 2016, tom: 1, strony: 139-150), Wydawca: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana