Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Plazmonowe wzmocnienie luminescencji wybranych półprzewodników szerokopasmowych

2012/07/D/ST8/02718

Słowa kluczowe:

plazmony nanocząstki metaliczne (NPs) nanostruktury półprzewodnikowe własności optyczne nanokompozyty NPs-ZnO/SnO2

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Norek 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 456 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. Ethanol influence on arrangement and geometrical parameters of aluminum concaves prepared in a modified hard anodization for fabrication of highly ordered nanoporous alumina IF: 2,79
  Autorzy:
  M. Norek, M. Dopierała, W. J. Stępniowski
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2015, tom: 750, strony: 79-88), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2015.05.024 - link do publikacji
 2. Improved anti-reflective properties of amorphous silicon films deposited on Al nanoconcave array IF: 2,269
  Autorzy:
  M. Norek, M. Włodarski, P. Nyga, B. Budner, D. Siemiaszko
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2014, tom: 135, strony: 199-201), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2014.07.168 - link do publikacji
 3. In-situ electrochemical doping of nanoporous anodic aluminum oxide with indigo carmine organic dye IF: 1,922
  Autorzy:
  W. J. Stępniowskia, M. Norek, B. Budner, M. Michalska-Domańska, A. Nowak-Stępniowska, A. Bombalska, M. Kaliszewski, A. Mostek, S. Thorat, M. Salerno, M. Giersig, Z. Bojar
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2016, tom: 598, strony: 60-64), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2015.11.084 - link do publikacji
 4. Porous anodic alumina formed on AA6063 aluminum alloy in a two-step process combining hard and mild anodization
  Autorzy:
  M. Norek
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2016, tom: 4, strony: 163-171), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2016.4.3 - link do publikacji
 5. UV plasmonic-based properties of aluminium nanoconcave arrays IF: 2,026
  Autorzy:
  M. Norek, M. Włodarski, P. Matysik
  Czasopismo:
  Current Applied Physics (rok: 2014, tom: 14, strony: 1514-1520), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cap.2014.09.002 - link do publikacji
 6. Morphological, structural and optical characterization of SnO2 nanotube arrays fabricated using anodic alumina (AAO) template-assisted atomic layer deposition IF: 3,036
  Autorzy:
  Małgorzata Norek, Matti Putkonen, Wojciech Zaleszczyk, Bogusław Budner, Zbigniew Bojar
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2018, tom: 136, strony: 52-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2017.12.009 - link do publikacji
 7. Ethanol influence on arrangement and geometrical parameters of aluminum concaves prepared in a modified hard anodization for fabrication of highly ordered nanoporous alumina IF: 4,086
  Autorzy:
  M. Norek, M. Dopierała, W. J. Stępniowski
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 8. Plasmonic enhancement of UV emission from ZnO thin films induced by Al nano-concave arrays IF: 2,735
  Autorzy:
  M. Norek, G. Łuka, M. Włodarski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 384, strony: 18-26), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.05.029 - link do publikacji
 9. Systematic study on morphology of anodic alumina produced by hard anodization in the electrolytes modified with ethylene glycol IF: 0,67
  Autorzy:
  M. Norek, D. Zasada, D. Siemiaszko
  Czasopismo:
  Journal of Nano Research (rok: 2017, tom: 46, strony: 165-178), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
 10. Tailoring of UV/violet plasmonic properties in Ag, and Cu coated Al concaves arrays IF: 2,538
  Autorzy:
  M. Norek, M. Włodarski, W.J. Stępniowski,
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 314, strony: 807-814), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1016/j.apsusc.2014.06.192 - link do publikacji
 11. The influence of pre-anodization voltage on pore arrangement in anodic alumina produced by hard anodization IF: 2,437
  Autorzy:
  M. Norek, M. Dopierała, Z. Bojar
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2016, tom: 183, strony: 45054), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2016.07.038 - link do publikacji
 12. Controlling of water wettability by structural and chemical modification of porous anodic alumina (PAA): Towards super-hydrophobic surfaces IF: 2,374
  Autorzy:
  M. Norek, A. Krasiński
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2015, tom: 276, strony: 464-470), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2015.06.028 - link do publikacji
 13. Manufacturing of long-range ordered porous anodic alumina with conical pore shape and tunable interpore distance in the range of 550 - 650 nm IF: 0,854
  Autorzy:
  M. Norek, M. Łażewski
  Czasopismo:
  Materials Science - Poland (rok: 2017, tom: 35, strony: 511-218), Wydawca: Walter de Gruyter GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/msp-2017-0058 - link do publikacji
 14. Tailoring UV emission from a regular array of ZnO nanotubes by the geometrical parameters of the nanotube array and Al2O3 coating IF: 2,758
  Autorzy:
  M. Norek, W. Zaleszczyk, G. Łuka, B. Budner, D. Zasada
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2017, tom: 43, strony: 5693–5701), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2017.01.108 - link do publikacji
 15. Effect of ethylene glycol on morphology of anodic alumina prepared in hard anodization IF: 2,79
  Autorzy:
  M. Norek, W. J. Stępniowski, D. Siemiaszko
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2016, tom: 762, strony: 20-28), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2015.12.026 - link do publikacji
 16. Multi-band emission in a wide wavelength range from tin oxide/Au nanocomposites grown on porous anodic alumina substrate (AAO) IF: 2,538
  Autorzy:
  M. Norek, M. Michalska-Domańska, W. J. Stępniowski, I. Ayala, A. Bombalska, B. Budner
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2013, tom: 287, strony: 143-149), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2013.09.101 - link do publikacji
 17. The influence of electrolyte composition on the growth of nanoporous anodic alumina IF: 4,803
  Autorzy:
  W. J. Stępniowski, M. Moneta, M. Norek, M. Michalska-Domańska, A. Scarpellini, M. Salerno
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 211, strony: 453-460), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2016.06.076 - link do publikacji